Terugblik kerstmarkt 2016

Ook dit jaar hebben de kerken van Nieuwleusen een kraam op de kerstmarkt bemenst.

img_7127

Om twee uur werd de kraam(stal) opgezet en vanaf het begin trok dit al kinderen en met hun ook ouders.

Vanaf 16:00 uur, toen de kerstmarkt openging, kwamen veel kinderen en ouders langs: om de dieren te aaien of te voeren. Mooie gelegenheid om ouders uit te nodigen voor de diensten op kerstavond in de sporthal. Er werden 123 kaartje verkocht. 

Daarnaast waren er leuke gesprekken over kerst en kerk. Zo nu en dan werd er een CD met kerstliedjes meegegeven.

 

Kerstmarkt zaterdag 10 december

Een jaar gaat snel om en 10 dec. is er alweer de kerstmarkt in Nieuwleusen van 15 tot 21 uur. Zie website  Kerstmarkt

Er komt ook een stand namens de gezamelijke kerken van Nieuwleusen. Wie wil 2 uurtjes helpen op de kraam namens de kerken?

Dit jaar willen we dieren in onze kerstkraam waar mensen op af komen zodat we in de gelegenheid komen contact te leggen over de kerststal en de betekenis van kerst.

Om uit te delen hebben we weer een uitnodiging met een overzicht van alle kerstdiensten in Nieuwleusen en de CD “Kerst in 12 hits“.

Woensdag 7 december is er op Bosmansweg 7 om 20.00 uur een
voorbereidingsbijeenkomst om alles af te stemmen waarvoor je nu uitgenodigd bent.

Graag uiterlijk 7 december aanmelden op onderstaand tel. nr. om samen te werken aan de verspreiding van de kerstboodschap.

Met vriendelijke groet,
Eerik Schipper
06-53161786.

 

 

 

De schermen hangen!!

Voortgang werkzaamheden av-installaties (audio visueel).
In de afgelopen 5 weken zijn de leden van de Bouwcommissie samen met een aantal vrijwilligers erg druk geweest met voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de av-installaties in beide kerken. Het meest zichtbaar zijn uiteraard de leidingen die in de Grote Kerk in de wanden zijn gefreesd, maar er zijn ondertussen ook mantelbuizen met bekabeling onder de vloer aangebracht en de regie-desk is ter plaatse getimmerd. Tevens is de meterkast in de hal groter gemaakt, zodat er een installatiekast geplaatst kan worden en de centrale verwarming installatie is gedeeltelijk aangepast.
Voordat de leverancier Schaapsound maandag 31 oktober in de Grote Kerk kon starten met het aanbrengen van de installatie, moest er voorin de kerk nog een kabelgoot gemaakt worden en de laatste bekabeling aangebracht worden. Nadat de installatie door de leverancier gereed is, moet alles nog verder worden afgewerkt onder leiding van de Bouwcommissie.

Vanmorgen konden we het resultaat zien:
av-02b-medium av-01b-medium
Achter in de kerk hangt een beamer, die de informatie op de achtermuur projecteert.
In de Maranathakerk zijn we ondertussen ook begonnen met het plaatsen en lakken van de elders getimmerde  regie-desk. Er zijn gaten geboord in de vloer nabij de buitengevel en achter in de kerkzaal, dit t.b.v. de mantelbuizen en bekabeling. Achter in de kerkzaal moest hiervoor eerst een gedeelte van de tegelvloer worden gesloopt. Ook zijn we buiten bezig geweest om een sleuf te graven en te dichten. Ook dit was t.b.v. de mantelbuizen en bekabeling.
Voordat de leverancier op maandag 12 december hier gaat starten met de installatie, moet er nog veel gebeuren op het gebied van het aanbrengen van bekabeling en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Ondertussen is links van de regie-desk, de achterste kerkbank verwijderd. Rechts van de regie-desk zal dat binnenkort ook gaan gebeuren. Op de ontstane lege plaatsen zullen losse stoelen worden neergezet, zodat er straks geen losse obstakels meer in het gangpad voorkomen. Bij calamiteiten zouden die erg gevaarlijk zijn op de vluchtroute. De losse stoelen achter het linker zijvak zullen binnenkort verplaatst worden naar het middenvak.

Startweekend 2016

Op 23, 24 en 25 september was het Startweekend van onze kerken.

Hieronder vind je de fotoreportages.

Vrijdagavond: Vossenjacht
Ongeveer 20 kinderen en 15 vossen deden mee aan de vossenjacht rond de Ontmoetingskerk.
Er werd fanatiek gespeeld want de vossen waren niet zo gemakkelijk te vinden.
En soms zag je een vreemd iemand; je dacht: dat is een vos en dan was dat niet zo.
Bekijk de foto’s hieronder en zoek de foto van de vos die geen vos was. Heb je die gevonden, stuur dan een mail naar de fotograaf en geef aan op welke foto die niet-vos staat.

Zaterdagmiddag: Party-time in en om de Grote Kerk
Er waren diverse activiteiten voor jong en oud o.a. kratten stapelen, workshop graffiti, schminken, sjoelen, etc. en als klap op de vuurpijl was er een echte veiling.

Zaterdagavond: Seizoensopening Palthehonk
Vanaf 19.30 uur waren de deuren van het Palthehonk weer geopend voor de jeugd van groep 7 van de basisschool tot en met de jeugd van klas 2 van het voortgezet onderwijs. Deze avond had als thema Pokemon.

palthehonk2_npalthehonk3

Meer informatie en het programma vind je op de facebookpagina van het Palthehonk.

 

Zondagochtend: De Startdienst in de Ontmoetingskerk

Om half elf startte de startdienst “Time to Share” (tijd om te delen)

Annemarie verblijft in Amerika en zij verrichte via Skype de opening van de dienst:

Tijdens de dienst werd de schriftlezing verricht door middel van een WhatsApp gesprek tussen Ruth en haar schoondochters.

 

Een foto-impressie:

Welkomstdienst 25 september

Op zondagavond 25 september is de eerste welkomstdienst van dit seizoen.

poster-2Om 19.00 uur heeft de koster van de Maranathakerk (van de Grondenstraat in Nieuwleusen) de koffie en de thee klaar en om 19.15 uur beginnen we met de dienst.

Dit keer iets anders dan anders want we hebben liederen opgezocht waar we een goede of minder goede herinnering aan hebben, daar vertellen we iets over en dan zullen we deze liederen zingen.
Ook zal er solozang zijn van Jan Stegerman en Gerla Struik.
De liederen worden begeleid op piano door Wim van Lenthe en op gitaar door Jan Stegerman.

Als het weer en de techniek meewerken gaan we proberen de dienst buiten te houden bij een kampvuurtje op het grasveld bij de Maranathakerk, anders in de zaal.

Na afloop is er weer koffie en thee, u bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

Prijsvraag Oranjedienst & Start Alphacursussen

Bij binnenkomst van de Oranjedienst kreeg iedereen een kleine flyer met een vraag over de bijbel: Hoeveel Bijbelboeken bevat de Bijbel?
Het antwoord: Antwoord: 66.
Nu is het vast ook interessant te weten dat het Oude Testament 39 en het Nieuwe Testament 27 Bijbelboeken bevat.

Niet alle inzendingen waren goed maar er waren veel winnaars en de prijzen gaan naar:

  • 1e prijs: Bijbel in Gewone Taal – Marry de Graaf
  • 2e prijs: Alpha boek “Een kwestie van leven, kennismaken met het Christelijk geloof” – Annemarie Schoenmaker
  • 3e prijs: Jezus film. De meest bekeken film ter wereld. – Mellanie Westerhof

Deze winnaars worden gevraagd te reageren op hun toegestuurde mail met hun telefoonnummer, zodat het Alpha-team kan afspreken wanneer we de prijs kan worden bezorgen.

dan-o-v2
Deze actie is bedoeld om aandacht te vragen voor de start van twee Alpha-cursussen:

  1. Alpha-Youth voor 16+ ers: start op een vrijdag in september/oktober met een maaltijd.
    We zoeken nog leiding en deelnemende jongeren.
  2. Alpha voor volwassenen: start op woensdagavond 21 sept. om 18.45 uur met een maaltijd.
    Er zijn al voldoende aanmeldingen en er kunnen nog meer bij.

Nodig anderen ook uit voor de Alpha-cursus. Aanmelding / meer info:

 

Doopdienst Grote Kerk 31 juli 2016

Doopdienst GK 310716Op zondag 31 juli werden er drie kinderen gedoopt in de Grote Kerk.

Het waren: Milou Janneke, dochter van Herman en Karin Grooteboer, Loïs Elin, dochter van Arno en Marije  Hekman en Linde, dochter van Bert en Karolien Klomp.

De kerk was overvol door o.a. de vele gasten die deze doopdienst mee wilden maken.

Jan Stegerman verleende muzikale en vocale medewerking, naast Jan Rijn Askes op piano en orgel.

Ds. Trouwborst was deze morgen de voorganger.

Hieronder vind je een foto-impressie. Videobeelden volgen later.

In de kindernevendienst waren dit keer heel veel kinderen aanwezig.

20160731_102405_resized 20160731_102344_resized

20160731_102347_resized 20160731_102350_resized