Zondag 19 november 2017

Grote Kerk
10.00 uur:   Ds. L. Hoekstra
.                      – Viering Heilig Avondmaal
.                      – Kindernevendienst groep 1-6
.                      – Tienernevendienst klas 1-6

Maranathakerk
10.00 uur:   Ds. G.A. Trouwborst
.                      – Viering Heilig Avondmaal
.                      – Kindernevendienst groep 1-6
.                      – Tienernevendienst klas 1-6

Ontmoetingskerk
10.00 uur:   Ds. M. Develing
.                      – Viering Heilig Avondmaal
.                      – Kindernevendienst groep 1-8

19.15 uur:    Ds. L. Hoekstra
.                      – Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging

 

Woensdag 1 november 2017

Dankdag voor gewas en arbeid

Grote Kerk
19.30 uur:     Geen Dienst

Maranathakerk
19.30 uur:    Ds. L. Hoekstra

Ontmoetingskerk
19.30 uur:     Ds. M. Develing

Zondag 5 november 2017

Grote Kerk
10.00 uur:    Ds. G.A. Trouwborst
.                       – Liedboekdienst
.                       – Kinderkerk groep 1-4
.                       – Kindernevendienst groep 5-8

19.15 uur:     Ds. G.A. Trouwborst
.                       – Jeugddienst

Maranathakerk
10.00 uur:    Geen Dienst

Ontmoetingskerk
10.00 uur:     Ds. M. Develing
.                       – m.m.v. commissie vieren-leren
.                       – Kindernevendienst groep 1-8
.                       – inleveren schoenendoos

Zondag 12 november 2017

Grote Kerk
10.00 uur:    Ds. G.A. Trouwborst
.                       – Themadienst
.                       – actie schoenendoos

Maranathakerk
10.00 uur:     Ds. L. Hoekstra
.                       – Themadienst
.                       – actie schoenendoos

Ontmoetingskerk
10.00 uur:    Ds. M. Gaastra uit Zwolle
.                      – Kindernevendienst groep 1-8
.                      – Tienernevendienst klas 1-6

19.15 uur:    Ds. G.A. Trouwborst
.                       – Zangdienst

 

Zondag 22 oktober 2017

Grote Kerk
10.00 uur:    Ds. G.A. Trouwborst
.                     – Kinderkerk groep 1-4
.                     – Kindernevendienst groep 5-8

Maranathakerk
10.00 uur:    Ds. B.G. Breunesse uit Hardenberg
.                     – Kinderkerk groep 1-4
.                     – Kindernevendienst groep 5-8

19.15 uur:    Ds. G. Zijl uit Lemele

Ontmoetingskerk
10.00 uur:    Ds. T. Dankers uit Dalfsen
.                     – Kindernevendienst groep 1-8
.                     – Tienernevendienst klas 4-6

 

 

 

Zondag 29 oktober 2017

Grote Kerk
10.00 uur:   Ds. G. Zijl uit Lemele
.                     – Kinderkerk groep 1-4
.                     – Kindernevendienst groep 5-8

19.15 uur:     Herdenkingssamenkomst Reformatie
.                      waarin voorgaan Ds. M. Develing, Ds. L.H. Kooij
.                      Ds. G.A. Trouwborst en Ds. L. Hoekstra

Maranathakerk
10.00 uur:    Ds. L. Hoekstra
.                     – Bediening Heilige Doop
.                     – Kinderkerk Groep 1-4
.                     – Kindernevendienst Groep 5-8

Ontmoetingskerk
10.00 uur:    Ds. M. Develing
.                     – Kinderdienst,
.                     – Geen Kindernevendienst

 

 

 

Donderdag 25 mei 2017

Hemelvaartsdag

Grote Kerk
09.00 uur:     Geen Dienst

Maranathakerk
09.00 uur:     Ds. L. Hoekstra

Ontmoetingskerk
09.00 uur:     Geen Dienst