Kerken in Nieuwleusen herdenken Reformatie gezamenlijk

Het is op 31 oktober 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Voor de samenwerkende kerken uit Nieuwleusen is deze heuglijke mijlpaal een goede reden om de oorsprong van hun bestaan te herdenken.
De interkerkelijke werkgroep ‘500 jaar Reformatie in Nieuwleusen’ – deze wordt gevormd door leden van de Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – heeft voor de komende periode een programma samengesteld voor verschillende groepen.

Lees het complete artikel uit de Meppeler Courant van woensdag 21 september.

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Nieuwleusen

Op dinsdag 26 september is er in Nieuwleusen een studieavond met ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Het leven van Jeremia. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Kerk, Dommelerdijk 102 in Nieuwleusen. Aanvang om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Het leven van Jeremia
Over het bewogen leven van Jeremia is veel bekend en het boek Jeremia vertelt veel momenten van zijn leven van strijd waar hij doorheen ging. Ook zijn gevoelens in de worstelingen met zijn volksgenoten en met de God van Israël. Het lijden van de profeet liep parallel met het lijden van zijn volk, dat hij het naderende oordeel moest verkondigen. Jeremia stond er in zijn profetisch bediening, dat zijn hele leven opeiste, er niet helemaal alleen voor. Baruch, de zoon van Neria, bedreven in het schrijven in de Hebreeuwse taal, bleef hem als zijn secretaris en vriend tot het einde trouw. Jeremia was een profeet die veel geleden heeft, die oordelen moest aankondigen en de uitwerking soms ook zag. Toch schreef de profeet ook door de Heilige Geest gedreven geweldige hoofdstukken van hoop.

Achtergrond spreker
Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor Christenen voor Israël.

Vossenjacht 22 september

Rondom de Maranathakerk lopen/zitten verklede typetjes (vossen). De vossen hebben allemaal een letter bij zich. Probeer de vossen te vinden en vraag om de letter, hiermee kan dan een zin worden gevormd!  De vossenjacht is voor de kinderen van de basisschoolgroepen 4  t/m 8.

Vrijdag 22 september vanaf 17:45 uur kunnen de teams zich inschrijven bij de Maranathakerk. Vanaf 18:00 uur begint de zoektocht naar de vossen. Rond 20:00 uur is de vossenjacht afgelopen. Contactpersoon: Gerard Broek.

Heb je vragen? Mail of bel naar gerardbroek1995@hotmail.com. Tel: 06-2074196

Startdienst 24 september in de Grote Kerk

Zondag 24 september zal de startdienst zijn in de Grote kerk. Vanaf 10.00 is de inloop voor koffie, thee, limonade voorafgaand aan de dienst. Deze dienst heeft het karakter van een gezinsdienst en  is voorbereid door een werkgroepje dat ook aan de invulling deze zondag medewerking verleent. Muziek maken we al zingend samen met orgel en piano en voor de groepen 1- 4 is er tijdens de preek nevendienst. Titel van de dienst is “Schatbewaarders”.  Ieder van harte welkom.

 

Oranjedienst in de tent

Zondagmorgen 3 september 2017 werd de Oranjeweek “geopend” met een interkerkelijke bijeenkomst in de grote tent op het evenemententerrein.

Hieronder een fotoreportage van de dienst

Gemeenteleden maken het organiseren van “Happen en trappen” mogelijk

In de eerste zomermaanden heeft de werkgroep Leren en Doen gevraagd of er mensen bereid waren te koken voor de deelnemers van “Happen en Trappen”. Daar is door 3 gemeenteleden enthousiast op gereageerd. Daarom kunnen we u nu vragen om u op te geven voor de gezamenlijke fietstocht en maaltijd.

De fietstocht vindt plaats op zondag 17 september. We verzamelen om 15.45 uur bij de Ontmoetingskerk. Daar krijgt u onder het genot van een kopje koffie of thee uitleg. Samen fietsen we naar het volgende adres. U krijgt een routebeschrijving mee. We proberen als eindtijd 19.00 uur aan te houden.

De kosten bedragen €6,00 per persoon.

Er is plek voor 10 personen. Opgeven kan tot 11 september bij Aleida de Weerd, via telefoon 06 41 77 2 656 of email aleidadeweerd@gmail.com.

SAMEN OP WEG toertocht voor motorrijders op zondag 3 september

Voor alle MOTOR-rijders (van de Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en ieder ander die mee wil doen.

Evenals vorige jaren willen we op zondag 3 september weer met z’n allen SAMEN OP WEG. Vertrek om 13.00 uur vanuit de tent op het terrein bij de Motorclub aan de Bosmansweg.

Voor vertrek kunnen in de tent de inschrijfformulieren worden ingevuld. Ook dit jaar kan iedere deelnemer daar weer een broodje, koffie of thee nuttigen (gratis).

SAMEN OP WEG, en zo samen ontmoeten, dat is het motto. Dus wordt er niet alleen maar gereden maar zijn er daarom ook 2 pauzeplekken in de tocht opgenomen. Neem zelf zo nodig een natje en een droogje mee voor onderweg.

In totaal gaan we zo’n 115 km SAMEN OP WEG. De inschatting is dat we dan uiterlijk 17.00 uur weer in Nieuwleusen zullen zijn.

OPGAVE BIJ
albertdinie@ziggo.nl (Albert van der Graaf 48 06 00)
Na aanmelding per mail ontvang je dan in de week voorafgaand een navigatiebestand (*.gpx, en *.itn), waarmee de tocht kan worden gereden.

VEILIGHEID
Er zijn geen voorrijders. Degenen zonder navigatie gaan SAMEN OP WEG met hen die dat wel hebben. Maak de groepen niet te groot.
Ieder rijdt voor eigen risico.
De organisatie zorgt alleen voor verstrekking van de uitgestippelde route

KOSTEN
Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld.