Welkomstdienst zondag 25 november 2018

 

 

De eerstvolgende Welkomstdienst wordt wederom speciaal en bovenal muzikaal.
Op zondagavond 25 november aanstaande laten de muzikanten van MusicArdore zien en horen dat zij meer kunnen dan het spelen van muziek. Zij doen hun naam eer aan: met passie en vol vuur met elkaar muziek maken tot eer van God.
Samen met de mensen uit de welkomstdienstcommissie wil zij mensenharten raken. Kortom MusicArdore!

Koffie, thee en limonade staan vanaf 19.00 uur  voor (jo)u klaar in de Grote Kerk (Dommelerdijk in Nieuwleusen) en om 19.15 uur begint de samenkomst. Het thema van de dienst zal zijn ‘Ontdek je plekje’.

In deze dienst vertelt Dick van Lenthe ‘de preek van de leek’. Het wordt soms best wel lastig gevonden om te weten wat het plekje is dat God voor je leven heeft bedoeld. Samen gaan we op zoek om vanuit de bijbel daar wat antwoorden op te krijgen. De vorige keer ging zijn ‘preek van de leek’ over navigatie aan, navigatie uit. Naar aanleiding van die route hoopt Dick nu iets te delen over het plekje dat God voor ieder mens heeft bedacht.

Kortom; veel goed in het gehoor liggende en vaak gezongen liederen, een schriftlezing, een ‘preek van de leek’ uit het hart en een prachtig luisterlied. Uiteraard is er ook weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U (jij) bent van HARTE welkom!

Dagboekenserie ds. Trouwborst compleet, met Nieuwleusens tintje

Op 9 november verscheen van de hand van ds. Trouwborst het vijfde en laatste deel in de serie dagboeken bij de Tora: Deuteronomium – een bijbels dagboek
Met deze serie bijbelse dagboeken wil ds. Trouwborst de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) inzichtelijk maken voor de doorsnee bijbellezer. Ds. Trouwborst: ”De vijf boeken van Mozes (de Tora) vormen de kern van de Bijbel. Mensen die enthousiast Bijbel willen lezen, komen nog wel door Genesis heen, met al z’n mooie verhalen. Exodus, over Mozes en de Farao lukt ook nog wel. Maar dan haakt men vaak af. Numeri en Leviticus bevatten immers veel geboden en teksten die voor christenen niet zo belangrijk lijken. Toch bevatten ook deze veel waardevolle boodschappen. De serie dagboeken wil helpen om ook de (verborgen) boodschappen in deze bijbelboeken op te sporen.

[Lees meer…]

7update in Nieuwleusen op 18 november

PERSBERICHT – PERSBERICHT – PERSBERICHT-

Heb jij dat ook? Vragen als: ‘wie ben ik?’ en ‘wie wil ik nou eigenlijk echt zijn?’ Vanuit 7update denken we dat je mag worden zoals je echt bent bedoeld. Hier gaan we zondagavond 18 november samen bij stilstaan.
Het zijn vragen waar iedereen in zijn leven wel eens over nadenkt. Soms zit je vast in bepaalde patronen of verwachtingen vanuit je omgeving. Hoe mag je kijken naar jezelf en de beste versie van jezelf worden? De 7update avond gaat over deze levensvragen. Jan Bijker zal hierover spreken en er is ruimte om met elkaar door te praten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen.
Het thema is dus ‘I am’ Dit staat centraal tijdens de volgende 7update op zondagavond 18 november.
Een avond met muziek, overdenking, bezinning en ontmoeting.
De welbekende 7update praiseband zal deze avond muzikaal ondersteunen. De avond begint om acht uur en wordt gehouden in de Voorhof te Nieuwleusen. De zaal is vanaf kwart voor acht geopend.
Iedereen is welkom!

Kijk voor meer informatie op www.7update.nl.
Het adres van de Voorhof is Burg. Mulderlaan 1 in Nieuwleusen

Uitnodiging

                                                       

Zondag 18 november beginnen we weer met onze zing-mee-zondagmiddagen. 

We starten deze keer – op speciaal verzoek – met liederen waarvan de woorden ons vaak bekend zijn en die dus makkelijk mee te zingen zijn. Liederen uit (oude) liedbundels en Johannes de Heer.
Onder het motto ‘zingen als toen’ zingen we de ‘oude’ liederen weer tot leven, samen, liefst met veel mensen, want wat is er nu mooier dan met z’n allen zingen ter ere van God?

Zingt u mee? Van harte welkom: zondag 18 november van half 4 tot half 5 in de Ontmoetingskerk. 

De koffie/thee staat dan klaar, de liederen staan op papier en Anneke begeleidt ons deze middag weer.
Het zou fijn zijn wanneer er een groot aantal mensen met ons mee wil zingen.
Natuurlijk mag u iemand meenemen deze middag.

Aly v.d. Hoek (482185), Anneke en Mak Wigmans, Albertus Mulder (483590)

Koffieochtend “Samen Ontmoeten” op 13 november

De Diaconie van de “Ontmoetingskerk” in Nieuwleusen nodigt u/jou uit voor een koffieochtend op 13 november aanstaande om 10.00 uur in één van de zalen van deze kerk. Om onder het genot van een kopje koffie of thee even gezellig bij te praten. Hopelijk zien we u/jou op de koffieochtend.

Kerstavond in De Spil in Nieuwleusen

Nieuwleusen viert dit jaar samen Kerst in ‘De Spil’.
Twee vorige edities werden georganiseerd in de inmiddels afgebroken sporthal ‘De Schakel’. Op 24 december a.s. zijn er in het gloednieuwe Kulturhus
‘De Spil’ twee Kerstvieringen. De eerste viering begint om 18.30 uur en is vooral bedoeld voor kinderen en hun ouders. Vanaf 21.30 uur begint de tweede samenkomst. Beide vieringen beginnen met een ‘Sing-in’. De organisatie is in handen van de samenwerkende kerken in Nieuwleusen, in nauwe samenwerking met de medewerkers van ‘De Spil’. Een viering duurt ruim een uur. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen zoals een muzikaal onthaal, het Kerstverhaal en samenzang. De overdenking tijdens de eerste viering zal worden verzorgd door Ds. Luite-Harm Kooij en in de tweede, door Ds. Bart Trouwborst.

Kerst is voor jong en oud. Het zingen van bekende Kerstliederen brengt het Kerstgevoel tot leven. Samen zingen, luisteren naar muziek en het vertrouwde verhaal van Jezus in de kribbe, brengt Kerst dichtbij. Dit jaar in Nieuwleusen, in een prachtig multifunctioneel Kulturhus, met hopelijk veel sfeer en goed bezette ‘tribunes’. Komt allen tezamen in ‘De Spil’ !

De verkoop van toegangskaartjes (a € 1,– p.p.) zal enkele weken van te voren vanuit ‘De Spil’ plaatsvinden.

Wie het Kerstverhaal zal/zullen voorlezen is opnieuw een verrassing. De organisatie gaat op zoek. Suggesties kunnen worden gedaan via Kerstavond@kerkpleinnieuwleusen.nl

Actie Schoenendoos 14 oktober

Op zondag 14 oktober was de Actie Schoenendoos. Er zijn weer mooi versierde en goed gevulde schoenendozen ingeleverd. In de dienst in de Maranathakerk zijn 2 ambtsdragers herbevestigd en is de bezoekmedewerker voorgesteld. De bezoekmedewerker gaat pastoraal werk doen in sectie Noord.