Aktie Vakantietas

De gezamenlijke diaconieën starten ook dit jaar weer de aktie vakantietas voor kinderen uit gezinnen die weinig tot geen middelen hebben om vakantie te vieren.

Hierover is een artikel verschenen op RTV Oost.
Klik op de foto om naar de site van RTV Oost te gaan

Als je mee wilt doen, maak je bijdrage dan over op NL22 RABO 0345 5023 10 tnv de diaconie Gereformeerde kerk of NL85 RABO 0345 5253 29 tnv Diaconie Hervormde Gemeente.

Alvast hartelijk bedankt!!

Lees ook het artikel wat hieronder staat.

Actie Vakantie Tas op een andere manier

Voor veel kinderen is de zomervakantie een groot feest: even niet naar school, leuke dingen doen en misschien kamperen op een zonnige bestemming. Maar voor een groeiende groep kinderen zit dat er niet in. Er is niet voldoende geld om allerlei uitstapjes te maken.
Door middel van “Actie Vakantie Tas” willen we deze kinderen (binnen de gemeente Dalfsen)  een Rugzak vol vakantieplezier geven.

Over de actie
Zoals u zult begrijpen, kan de actie vakantie tas niet doorgaan op de manier zoals we die eigenlijk zouden doen.
Toch willen we de actie graag door laten gaan, zodat we de kinderen in de gemseente Dalfsen voor de zomervakantie toch kunnen verrassen met een tas vol cadeautjes.

[Lees meer…]

Bart Trouwborst 12,5 jaar predikant in Nieuwleusen

Op maandag 18 mei was het 12,5 jaar geleden dat ds. Bart Trouwborst zijn werk begon in onze gemeente. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben we de familie Trouwborst een taart gebracht namens de kerkenraad, collega en de hele gemeente. Als dank van ons allemaal voor het werk wat hij voor onze gemeente deed en doet!

Maar ook zeker om nieuwe energie op te doen voor de komende jaren die we hopelijk nog samen mogen optrekken.

Gereformeerde gemeenteleden kunnen collecte digitaal bijdragen

Beste gemeenteleden: al enige weken hebt u geen (fysieke) bijdrage kunnen geven in de collectezak. De collecten vormen een wezenlijk onderdeel in het huishoudboekje van kerk en diaconie. Doordat de gelden niet binnenkomen ontstaan er financiële tekorten in het bekostigen van het pastorale en diaconale werk.
Er bestaat uiteraard een mogelijkheid om digitaal een gift te geven. Voor zover u dat nog niet gedaan heeft, vindt u onderstaand de bankrekeningnummers:

  • Voor de kerk en ook KerkTV: NL79 RABO 0345 5041 94
  • Voor de diaconie: NL22 RABO 0345 5023 10

Dank al vast voor uw bijdrage.

Hervormde kerkgangers kunnen collecte digitaal bijdragen

Beste gemeenteleden, omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Twee aandachtspunten zijn hierbij:

  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze Hervormde Gemeente. 
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de diaconie en kerkbeheer.

Wij danken u voor uw gift! 

Care4Malawi nieuwsbrief Rieneke en Gert van de Pol

De laatste maanden ziet het leven van iedereen er anders uit dan we nog maar kort geleden hadden kunnen denken. Dat is ook voor Rieneke en Gert zo. Op dit moment zijn ze in Nederland en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen naar Malawi.
Omdat ze u graag bijpraten, schreven ze weer een Care4Malawi nieuwsbrief.

U kunt deze hier lezen:
Nieuwsbrief Rieneke en Gert van de Pol