Digitaal collecteren (Herv. Gem.) is nog steeds mogelijk

Het is nog steeds mogelijk om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Twee aandachtspunten zijn hierbij:

  • De betaling wordt rechtstreeks gestort op rekening op de rekening van onze Hervormde Gemeente.
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel door geboekt naar de diaconie en kerkbeheer.

Wij danken u voor uw gif!

Driekoningen


Naar aanleiding van het verhaal uit Matteüs 2 staan we er bij stil dat heel de wereld zich voor Jezus mag neerbuigen. In de later ontstane traditie zijn het immers de Drie Koningen (die de toenmalig bekende wereld vertegenwoordigen: Afrika, Azië en Europa) die Jezus als Koning aanbidden.
Ik heb me er de afgelopen dagen in verdiept, hoe oude Nederlandse geschriften schrijven over deze Wijzen uit het Oosten. Wie het leuk vindt, kan kijken op mijn blog. Hier vindt u de link naar het eerste deel van een drieluik: https://www.barttrouwborst.nl/?p=1680. De andere twee delen vindt u er ook.

Belangrijke informatie over het bijwonen van de kerkdiensten

De kerkenraad van de Ontmoetingskerk heeft in de afgelopen week besloten om per direct het bijwonen van de kerkendiensten door gemeenteleden en belangstellenden, tot nader bericht, stop te zetten. De kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk kunt u alleen nog maar beluisteren of bekijken via internet. Ga naar www.kerkpleinnieuwleusen.nl, klik in de bovenste balk op luisteren en kijken, daarna op kerkomroep Ontmoetingskerk luisteren (vul in bij vind uw kerk ontmoetingskerk nieuwleusen) of op kerkomroep Ontmoetingskerk kijken.

Verkoop collectemunten op 2 januari aanstaande gaat niet door!

Vanwege de huidige lockdown en het heersende besmettingsgevaar voor het covid virus in onze regio en gemeente hebben we besloten om de geplande verkoop van collectemunten aanstaande zaterdag niet te doen plaatsvinden. Uiteraard kunt u uw gift bij eventueel gebrek aan collectemunten digitaal overmaken.
Colleges van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

Liturgische schikking Ontmoetingskerk

De bloemendienst van de Ontmoetingskerk heeft in het kader van het Kerstfeest een liturgische schikking gemaakt. U kunt de foto en uitleg met  gedicht vinden door de link aan de rechterkant van dit bericht te aan te klikken. Klik voor een vergroting op de foto’s.

Kerstavond gezamenlijke kerken Nieuwleusen 2020

Een creatieve dienst vanuit onder andere de Voorhof uit Nieuwleusen. In deze dienst is er van alles te horen en te zien voor jong en oud. Ds. M. Develing, Ds. B .Trouwborst, Ds. L. Hoekstra en ouderenwerker dhr. Kor van der Meer verlenen hun bijdrage aan deze dienst. Verdere medewerking aan deze dienst wordt verleend door verschillende bekende en minder bekende Nieuwleusenaren.

De dienst is te vinden vanaf 17.00 uur via; kerkdienstgemist en klik op één van de kerken: https://kerkdienstgemist.nl/search?q=nieuwleusen&type=search

Aansluitend is er de mogelijkheid om een quiz te maken, die is via onderstaande link te vinden:
https://youtu.be/chjd1snk28o

De quiz is ook digitaal te maken via deze link:
https://maken.wikiwijs.nl/171023/Kerstkwis_over_Kerstmis

Veel plezier!