Bespreking van dienst en preek

In de Hervormde kerkenraad is afgesproken dat het goed is om binnenkort eens per maand na de morgendienst een moment te creëren om de preek na te bespreken. Normaliter gaat iedereen direct na afloop van de dienst zijns of haars weegs, naar de koffie in de kerk, thuis of elders. We willen – in principe – de eerste zondag van de maand nu eens laagdrempelig de mogelijkheid bieden om gewoon kort en informeel eventjes na te praten voor wie wil, samen met de dominee en dienstdoende ambtsdragers in een van de zaaltjes, over hoe de dienst en preek is ervaren. Dat kan waardevol en opbouwend zijn, om daarvan elkaar iets terug te geven en te delen. In oktober willen we hier mee gaan beginnen, en staat dit dan ook op de achterzijde van het Klankbord, waar en wanneer deze momenten zijn. Maar dan weet u er alvast van!

Jonge ouders kring: Trouw

De kring voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd gaat ook dit jaar weer verder: eenmaal per maand komen we samen. Op 18 september weer voor het eerst in de Maranathakerk, onder leiding van ds. Trouwborst. We hebben het dan over het onderwerp ‘’Trouw’’. Wat is trouw? Duidelijk is dat er zonder ‘’trouw’’ geen ‘’vertrouwen’’ groeit. Zo heb je als ouders iets heel belangrijks te bieden aan je kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe bied je hen vertrouwen? Hoe geef je trouw vorm? En tot hoever gaat trouw? Soms moeten we het in onze drukke tijd overal tegelijk zijn: trouw aan je kinderen, trouw aan je partner, trouw aan je familie, trouw aan je werk, trouw aan je vrienden, trouw aan jezelf, trouw aan God. Dat kan ook wel eens botsen, of uitputten. Wat dan? Gelukkig mogen we dit zeker weten: dat God trouw is naar ons toe. Daar hebben we het ook over: over Zijn trouw, die ons leven draagt! Wees welkom om mee te doen! 18 september, om 20.00 uur in de Maranathakerk. Info en opgave: mail ds. Trouwborst.

Bijbelkring

Ook dit jaar gaat de Bijbelkring weer verder, waarin we per keer een compleet Bijbelboek bespreken, dat de deelnemers thuis al hebben kunnen lezen. Alle vragen en opmerkingen die boven zijn gekomen bij het lezen bespreken we dan met elkaar, en ds. Trouwborst geeft waardevolle achtergrondinformatie bij de Bijbeltekst en het Bijbelboek. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook als u/jij zomaar eens een keertje wilt komen kijken. De eerstvolgende keer is: dinsdag 25 september, om 20.00 uur in de Maranathakerk. We bespreken dan Jesaja 1-39 (dat een afgerond geheel is binnen het boek Jesaja). Nadere informatie of opgave: mail ds. Trouwborst.

Catechese

We zijn blij dat de oproep in het vorige Klankbord om meer leiding goed is verstaan. We kunnen nu van start, als volgt: Janneke Kooiker geeft leiding aan de groep brugklascatechisanten (de toerusting wordt hier verzorgd door ds. Hoekstra). De groepen van de huiscatechese (13-15 jarigen) worden geleid door: de duo’s Natasja Vasse & Hennie Vasse, Janine Prins & Gerard den Ouden en door Diny Klein (de toerusting wordt hier verzorgd door ds. Trouwborst). De 16+ catechese wordt verzorgd door ds. Develing.
We hebben er weer veel zin in om zo met het geloof en elkaar op weg te gaan. Een uitnodiging wordt persoonlijk per post verstuurd, levert u/jij die ook op tijd in? Voor verdere info: Erica Adams of ds. Trouwborst

Startweekend 2018

21, 22 & 23 september willen we als gemeente gezamenlijk het kerkseizoen weer openen met het startweekend. We hebben in dit weekend allemaal leuke activiteiten georganiseerd voor jong & oud.
Zoals elk jaar starten we op vrijdag met de vossenjacht voor de groepen 3 t/m 8. De vossenjacht start om 18:00 uur. Aansluitend zal om 19:45 uur een dropping plaats vinden voor iedereen van 12 t/m 110 jaar, dit zal een tocht zijn van ongeveer 10 km.
Op zaterdag is er een volleybaltoernooi waar iedereen vanaf 12 jaar zich met een team van 6 personen kan opgeven. Die avond is voor iedereen van groep 7 t/m klas 2 het Palthehonk open.
Op zondag is er een dienst die geleid wordt door dominee Develing en aansluitend is er ‘Breng met & deel uut’, gebaseerd op het bekende verhaal uit de Bijbel over 5 broden en 2 vissen. Als afsluiting is er dan nog ‘De jongen tegen de meisjes’ waaraan iedereen, jong en oud, mee kan doen. 
Ook zijn wij vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden, daarom willen wij u vragen of u zich misschien herkent in één van de taken die onder het kopje ‘Vrijwilligers’ staat. 
Voor een aantal activiteiten is aanmelden noodzakelijk, klik op de link hieronder om je aan te melden voor één of meerdere activiteiten. Mochten er vragen zijn, dan kan er altijd gemaild worden naar: startweekendnieuwleusen@gmail.com
Vossenjacht
Breng met & deel uut
Jongens tegen de meisjes
Vrijwilligers

Alpha Youth in Nieuwleusen

In Nieuwleusen start in september een Alpha Youth.
Tijdens tien toffe avonden en een gezellig weekend ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Stel al je vragen en praat met andere deelnemers over inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’.

Alpha Youth is geschikt voor elke jongere tussen 17 en 23 jaar die  bezig zijn met vragen rond leven en geloof.  Alpha Youth wordt gegeven in een ongedwongen en open sfeer. Iedereen is welkom! Deelname is gratis. [Lees meer…]

Oranjedienst 2018 zondag 2 september

Voorafgaand aan de Oranjeweek in september a.s. starten we op zondag 2 september de feestweek met een Oranjedienst. Ook dit keer begint de dienst om 11:00 uur, zodat na de dienst genoeg tijd is voor ontmoeting.

Het thema is: “kom zoals je bent”.
Hierbij willen we nadenken over wie jij bent of hoe de ander jou kent of hoe je zou willen zijn.

De heer Thijs Warnaar, een pastoraal jongerenwerker van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle, verleent zijn medewerking aan deze dienst.

De Seven-up band zorgt opnieuw voor muziek en zang ondersteund door Felicia Westerhof en Hans van Dongen.
Er zullen veel bekende en inspirerende liederen worden gezongen. [Lees meer…]