Narcissen voor gemeenteleden in de Hulstkampen

Wie kreeg de bloemen is een vraag die je vaak hoort op zondag uit de kerk. Afgelopen zondag was er niet één of twee boeketten maar kregen al onze  gemeenteleden in de Hulstkampen een narcis in een potje.
Een bolletje dat net begint uit te lopen als teken van hoop op beter tijden waarin we elkaar weer
mogen bezoeken. Ouderling Diny Geerts had er voor ieder een persoonlijk kaartje bij gemaakt en het is vrijdag door de zorg in de Hulstkampen uitgedeeld.

Terugkeer Gert en Rieneke van de Pol/Corona-virus

Geachte gemeente,

Allereerst een hartelijke groet vanuit de GZB.  Langs deze weg informeren wij u dat Gert en Rieneke van de Pol D.V. a.s. woensdag hopen terug te keren naar Nederland. Het crisisteam van de GZB volgt de ontwikkelingen rondom Corona van dag tot dag waarbij zorg en veiligheid van de zendingswerkers onze eerste prioriteit is. Vanwege de huidige situatie en de te verwachten ontwikkelingen leek het ons wijs om deze keuze nu te maken. De thuisfrontcommissie is op zoek naar geschikte woonruimte. Als u tips of ideeën heeft, zijn deze van harte welkom!

[Lees meer…]

Kerkomroep overbelast

Kerkomroep bleek overbelast, en de uitzending uit de Grote Kerk was daarom voor velen niet te volgen. Wel komt hij er later op te staan. Ook kan de liturgie en de preek gelezen worden op mijn site: https://www.barttrouwborst.nl.
Wel zijn vanwege internet en privacy alle personalia verwijderd uit de gebeden. G.A. Trouwborst

Live uitzending vanuit de ontmoetingskerk.

Zondagmorgen 22 maart a.s. kunt u de kerkdienst volgen vanuit de Ontmoetingskerk in Nieuwleusen.

We gaan live uitzenden. Geen reguliere eredienst, maar een dienst waarin de dominee voorgaat en waarin enkele gemeenteleden hun bijdrage leveren.

In de dienst zult u vertrouwde liederen mee kunnen zingen zingen via de beeldverbinding. De dominee geeft in deze dienst een overdenking over de schriftlezing. De lezing komt uit Exodus 7: 8-25. In de dienst zijn ook gebeden: voor u, voor de wereld, voor de zieken, voor het zorgpersoneel, voor scholieren die zich voorbereiden op examens en zich afvragen hoe het allemaal verder zal gaan.

Kortom: verbonden met elkaar, verbonden met het geloof. Anders dan een ‘normale’ zondagmorgen. Maar daarom nog wel in kerk! Tot zondagmorgen!

U kunt verbinden via:http://tiny/cc/ontmoetingskerk

Welkomstdienst 22 maart online te volgen

Vanwege de corona-virus is het niet wenselijk om de Welkomstdienst te organiseren zoals we normaal doen. Met name het elkaar ontmoeten en samen koffie drinken wordt lastig. Daarom gaan we alle geplande onderdelen van te voren opnemen of downloaden van Internet en zo een digitale versie creëren van een normale dienst.

Een link hiervan wordt op de website geplaatst en is beschikbaar op zondag 22 maart om 19:15 uur.

Wij kijken uit naar dit experiment en hopelijk jullie ook.