MOZES IN SAKSENLAND dagconferentie 13 mei in Hellendoorn

Een dagconferentie in ‘De Leerkamer’
van de Protestantse Kerk te Hellendoorn
Maandag 13 mei 2019

Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijk gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: ‘Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van’, is een herkenbare ervaring voor predikanten en kerkelijk werkers. Waar komt die terughoudendheid vandaan? Wat is de oorzaak van de gevreesde ruzie? Heeft het te maken met het thema zelf? Dr. Maarten den Dulk stelt voor om het niet te hebben over Kerk en Israël, maar om te spreken en te werken vanuit de overlevering van Israël en vandaar naar kerk en wereld toe. De impuls daarvoor vindt hij in de drie oerverhalen waarmee de Thora begint in Genesis 1-11. Over deze verhalen publiceerde den Dulk kortgeleden een piepklein boekje: ‘Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis’ (Skandalon 2017). Den Dulk verbeeldt zich niet dat zijn aanzet een panacee is om ruzie buiten de deur te houden. “Natuurlijk krijgen we ruzie, zodra we met elkaar in gesprek gaan, zo niet onderling in de christelijke gemeente, dan wel met de Joodse gemeenschap en anders wel met vertegenwoordigers van ‘de openbare mening’. Maar er is geen andere weg dan door die twist heen te gaan, op weg

Maandag 13 mei 2019: een dagconferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland en Noord Nederland

Bekijk de flyer voor meer informatie en het programma