Aankomende diensten

Orde voor de dienst op de Witte donderdag in de Maranathakerk
waarin ook het H. Avondmaal zal worden gevierd.
Organist: Jan Sierink

Lied 261: 1 en 4
gebed van verootmoediging en om opening der Schriften lezingen:
Exodus 12: 14-17 en Mattheus 26: 17-30
Lied 575: 1 en 6
Overdenking
Lied 376: 6 en 7
Dienst van de tafel
Onze Vader
Dankgebed
Lied 268