Coronamaatregelen voor zondag 21 november Hervormde gemeente

Zondag 21 november, vandaag, op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben wij families die een overleden familielid gedenken middels een brief uitgenodigd voor de diensten in de beide kerken, deze genodigden hebben voorrang op een plaats.
Uiteraard is ook de gemeente welkom maar als het max. aantal plaatsen is bereikt geldt vol = vol.
In de Grote kerk is dit aantal al bereikt in de Maranathakerk zijn nog wat plaatsen ook hier is vol, vol.
Natuurlijk is de dienst digitaal te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

 • Het dragen van een mondkapje bij het lopen van en naar de zitplaats is verplicht.
 • Het wordt aanbevolen de jas bij zich te houden, mede omdat er geventileerd wordt middels geopende ramen.
 • De anderhalve meter regel wordt ook weer in acht genomen wat de zitplaatsen betreft. De koster heeft hierin de leiding. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten. De anderhalve meter ook bij het binnenlopen en het verlaten van de kerk in acht nemen
 • Gemeentezang blijft plaatsvinden.
 • Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst.
 • Er is kinderkerk/kindernevendienst, kinderen gaan eerst met de ouders mee in de kerk. (Gezinnen graag zoveel mogelijk bij de paden om het in- en uitlopen van de kinderen te vergemakkelijken en ze niet vlak langs anderen te laten lopen.)
 • Hebt u bijvoorbeeld klachten? Blijf dan thuis.
 • Bent u niet gevaccineerd? Een coronatoegangsbewijs acht de kerkenraad niet passend bij het wezen van kerk-zijn. Tegelijk gaan wij er wel vanuit dat eenieder zich bewust is van de zorg en verantwoordelijkheid niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn/haar naaste.
 • Uiteraard blijft te allen tijde de mogelijkheid bestaan de diensten (live of later) digitaal bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl
 • Houd de website zeker tegen het weekend in de gaten voor actuele berichten.
 • Ook voor andere kerkelijke activiteiten geldt: bewaar de onderlinge afstand en draag een mondkapje bij het zich verplaatsen binnen het gebouw. En laten we blijven denken vanuit de zorg voor elkaar. Zo hopen wij met elkaar een begaanbare weg te gaan, nu wij opnieuw in onze samenleving worden geconfronteerd met de corona-pandemia. En hopen wij deze weg te gaan vanuit de verbondenheid met onze God en elkaar.

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Nieuwleusen