GPS Speurtocht 19 april

Vrijdagavond 19 april organiseert het jeugdberaad een GPS Speurtocht voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar. We speuren door het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren en maken hierbij een tocht door Nieuwleusen. We beginnen om 19.00u bij de Ontmoetingskerk. Ben je erbij? Laat het even weten door een mailtje te sturen naar jeugdberaad-groep@pgnieuwleusen.nl.

Alain Verheij, auteur van “Geld en Go€d’ verzorgt op 24 april een interactieve lezing

‘Ik heb overwogen om een checklist op te stellen: de Tien Geboden van de goede omgang met geld, of 77 Bijbels geïnspireerde tips om de wereld mooier te maken. Maar daar geloof ik niet zo in’ aldus een interview in Trouw (3-05-2022) over zijn boek : Geld en Go€d

In dit boek onderzoekt Alain Verheij (1989) hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog zoekt hij op een plek die niet iedere moderne lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. [Lees meer…]

Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente verenigd tot Protestantse Gemeente Nieuwleusen

Per 1 januari 2024 zijn de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk in Nieuwleusen formeel samengegaan tot één ‘Protestantse gemeente te Nieuwleusen’. Op 14 januari organiseerde de nieuwe gemeente in de Ontmoetingskerk de zogenaamde verenigingsdienst. Deze dienst had een feestelijk karakter om het samengaan met elkaar te vieren. Het thema van deze dienst was: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

De waarde van geloven en samengaan
De drie predikanten gingen voor en er werd stilgestaan bij de grote waarde van ‘geloven’ en samen gaan. Veel gemeenteleden ontmoeten elkaar ook door de week. Samen zingen, muziek maken, met elkaar in gesprek gaan, of activiteiten ondernemen.

[Lees meer…]

Bericht besluit kerkgebouw Hervormde Gemeente  

Op 6 november heeft de kerkenraad in een extra vergadering een besluit genomen met welk kerkgebouw de Hervormde gemeente Nieuwleusen verder wil gaan. Het besluit is genomen dat dit de Grote Kerk zal zijn.

Iedereen heeft de gelegenheid gekregen op deze vergadering om nog vragen te stellen, zienswijzen in te brengen en zodoende zijn of haar gedachten op te maken. De rapportagesvan de werkgroep, de reacties op de gemeenteavond(en) en uiteraard intern overleg is gewogen.

Een grote meerderheid in de kerkenraad sprak een voorkeur uit voor de Grote Kerk. Er waren ook ambtsdragers die een voorkeur hadden voor de Maranathakerk. We hebben met elkaar doorgepraat over hoe we tegemoet kunnen komen aan degene die liever de Maranathakerkhadden als vaste vierplek. We hebben geluisterd naar de pijn en de gevoeligheden. Die zullen er ook zijn in de gemeente en wellicht ook bij u. [Lees meer…]

Ds. H.J.H. Pap is aangesteld als structurele bijstand in de Hervormde gemeente Nieuwleusen

Op zondag 8 januari is ds. H.J.H. (Hendri) Pap aangesteld als structurele bijstand in de Hervormde gemeente Nieuwleusen. Na het vertrek van ds. L. Hoekstra (wegens emeritaat) zal ds. Pap, voor de duur van ca. twee jaar, het pastoraat in wijk Noord mede verzorgen, en ook zal hij met regelmaat voorgaan in de erediensten.
U kunt deze dienst, die mede geleid werd door ds. G.A. (Bart) Trouwborst, terugkijken via de hierbij getoonde link. Muzikale medewerking werd verleend door mevrouw Thea Pap-Beemster (dwarsfluit) en de heer Jan Sierink (orgel).
Bijzonder was het om te zien hoe ds. Pap, samen met de musici, de kinderen en gemeente meenam in een prachtig glorialied van Taizé, dat zelfs in canon gezongen werd. In de prediking stond hij stil bij het verhaal van de wijzen uit het oosten die knielden voor het Kind Jezus, en de kwalijke en verschrikkelijke reactie van koning Herodes.
Later in de dienst kwamen de kinderen terug met een prachtig versierde vlaggenlijn, met daarop een warm ‘Welkom!’ aan ds. en mevrouw Pap.
Samen met hen wensen ook wij vanaf deze plaats ds. Pap Gods zegen toe op zijn werk als structurele bijstand in onze gemeente.

Bart Trouwborst 12,5 jaar predikant in Nieuwleusen

Op maandag 18 mei was het 12,5 jaar geleden dat ds. Bart Trouwborst zijn werk begon in onze gemeente. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben we de familie Trouwborst een taart gebracht namens de kerkenraad, collega en de hele gemeente. Als dank van ons allemaal voor het werk wat hij voor onze gemeente deed en doet!

Maar ook zeker om nieuwe energie op te doen voor de komende jaren die we hopelijk nog samen mogen optrekken.

Dagboekenserie ds. Trouwborst compleet, met Nieuwleusens tintje

Op 9 november verscheen van de hand van ds. Trouwborst het vijfde en laatste deel in de serie dagboeken bij de Tora: Deuteronomium – een bijbels dagboek
Met deze serie bijbelse dagboeken wil ds. Trouwborst de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) inzichtelijk maken voor de doorsnee bijbellezer. Ds. Trouwborst: ”De vijf boeken van Mozes (de Tora) vormen de kern van de Bijbel. Mensen die enthousiast Bijbel willen lezen, komen nog wel door Genesis heen, met al z’n mooie verhalen. Exodus, over Mozes en de Farao lukt ook nog wel. Maar dan haakt men vaak af. Numeri en Leviticus bevatten immers veel geboden en teksten die voor christenen niet zo belangrijk lijken. Toch bevatten ook deze veel waardevolle boodschappen. De serie dagboeken wil helpen om ook de (verborgen) boodschappen in deze bijbelboeken op te sporen.

[Lees meer…]