Bespreking van dienst en preek

In de Hervormde kerkenraad is afgesproken dat het goed is om binnenkort eens per maand na de morgendienst een moment te creëren om de preek na te bespreken. Normaliter gaat iedereen direct na afloop van de dienst zijns of haars weegs, naar de koffie in de kerk, thuis of elders. We willen – in principe – de eerste zondag van de maand nu eens laagdrempelig de mogelijkheid bieden om gewoon kort en informeel eventjes na te praten voor wie wil, samen met de dominee en dienstdoende ambtsdragers in een van de zaaltjes, over hoe de dienst en preek is ervaren. Dat kan waardevol en opbouwend zijn, om daarvan elkaar iets terug te geven en te delen. In oktober willen we hier mee gaan beginnen, en staat dit dan ook op de achterzijde van het Klankbord, waar en wanneer deze momenten zijn. Maar dan weet u er alvast van!

Jonge ouders kring: Trouw

De kring voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd gaat ook dit jaar weer verder: eenmaal per maand komen we samen. Op 18 september weer voor het eerst in de Maranathakerk, onder leiding van ds. Trouwborst. We hebben het dan over het onderwerp ‘’Trouw’’. Wat is trouw? Duidelijk is dat er zonder ‘’trouw’’ geen ‘’vertrouwen’’ groeit. Zo heb je als ouders iets heel belangrijks te bieden aan je kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe bied je hen vertrouwen? Hoe geef je trouw vorm? En tot hoever gaat trouw? Soms moeten we het in onze drukke tijd overal tegelijk zijn: trouw aan je kinderen, trouw aan je partner, trouw aan je familie, trouw aan je werk, trouw aan je vrienden, trouw aan jezelf, trouw aan God. Dat kan ook wel eens botsen, of uitputten. Wat dan? Gelukkig mogen we dit zeker weten: dat God trouw is naar ons toe. Daar hebben we het ook over: over Zijn trouw, die ons leven draagt! Wees welkom om mee te doen! 18 september, om 20.00 uur in de Maranathakerk. Info en opgave: mail ds. Trouwborst.

Bijbelkring

Ook dit jaar gaat de Bijbelkring weer verder, waarin we per keer een compleet Bijbelboek bespreken, dat de deelnemers thuis al hebben kunnen lezen. Alle vragen en opmerkingen die boven zijn gekomen bij het lezen bespreken we dan met elkaar, en ds. Trouwborst geeft waardevolle achtergrondinformatie bij de Bijbeltekst en het Bijbelboek. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook als u/jij zomaar eens een keertje wilt komen kijken. De eerstvolgende keer is: dinsdag 25 september, om 20.00 uur in de Maranathakerk. We bespreken dan Jesaja 1-39 (dat een afgerond geheel is binnen het boek Jesaja). Nadere informatie of opgave: mail ds. Trouwborst.

Catechese

We zijn blij dat de oproep in het vorige Klankbord om meer leiding goed is verstaan. We kunnen nu van start, als volgt: Janneke Kooiker geeft leiding aan de groep brugklascatechisanten (de toerusting wordt hier verzorgd door ds. Hoekstra). De groepen van de huiscatechese (13-15 jarigen) worden geleid door: de duo’s Natasja Vasse & Hennie Vasse, Janine Prins & Gerard den Ouden en door Diny Klein (de toerusting wordt hier verzorgd door ds. Trouwborst). De 16+ catechese wordt verzorgd door ds. Develing.
We hebben er weer veel zin in om zo met het geloof en elkaar op weg te gaan. Een uitnodiging wordt persoonlijk per post verstuurd, levert u/jij die ook op tijd in? Voor verdere info: Erica Adams of ds. Trouwborst

Oranjedienst 2018 zondag 2 september

Voorafgaand aan de Oranjeweek in september a.s. starten we op zondag 2 september de feestweek met een Oranjedienst. Ook dit keer begint de dienst om 11:00 uur, zodat na de dienst genoeg tijd is voor ontmoeting.

Het thema is: “kom zoals je bent”.
Hierbij willen we nadenken over wie jij bent of hoe de ander jou kent of hoe je zou willen zijn.

De heer Thijs Warnaar, een pastoraal jongerenwerker van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle, verleent zijn medewerking aan deze dienst.

De Seven-up band zorgt opnieuw voor muziek en zang ondersteund door Felicia Westerhof en Hans van Dongen.
Er zullen veel bekende en inspirerende liederen worden gezongen. [Lees meer…]

Alpha-cursus Nieuwleusen najaar 2018

Na succesvolle Alpha cursussen de afgelopen jaren, starten de gezamenlijke kerken weer een Alpha-cursus in Nieuwleusen (sept. – dec.). De afgelopen jaren hadden sommige deelnemers een gelovige achtergrond terwijl anderen dat niet hadden en juist kennis wilden maken met het Christelijk geloof. Ook dit jaar is iedereen welkom die bijv.:

  • meer wil weten over het Christelijk geloof
  • wil weten of er meer is tussen hemel en aarde
  • nieuwe mensen wil ontmoeten rondom het Chr. geloof
  • kennis over het Christelijk geloof wil opfrissen

[Lees meer…]

Bediening Heilige Doop

Op zondagmorgen 15 juli was er in de Maranathakerk een ‘gemeentebrede’ doopdienst. In deze dienst hebben 5 ouderparen hun dochters laten dopen. Het was een feestelijk gebeuren voor de ouders, familie en heel de gemeente. Na afloop van de dienst was er buiten gelegenheid om de doopouders geluk te wensen.

Afscheid groep 8 van de kindernevendienst

In de Maranathakerk hebben op zondagmorgen 8 juli de kinderen van groep 8 afscheid genomen van de kindernevendienst van de Maranathakerk en de Grote Kerk. De leiding had een leuk programma voor hen gemaakt en na de preek kwamen ze in de kerk. Hier werden ze nog even in het zonnetje gezet. Na de zomervakantie zijn ze allemaal van harte welkom bij de tienernevendienst.