Informatiebrief aan alle gemeenteleden van de Hervormde gemeente

Lieve gemeenteleden,
Nu het coronavirus ook in ons land zich verspreidt en onze samenleving in zijn greep neemt, heeft onze regering een aantal drastische maatregelen genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beteugelen.  Wij beseffen en ervaren allemaal dat de afgekondigde maatregelen een grote inbreuk op ons normale leven en onze samenleving doet en her en der diep insnijden.

Tegelijk is er bij heel velen het besef dat wij er samen voor staan en dat er geen andere weg is dan met elkaar de aanbevelingen op te volgen in de hoop op betere tijden. [Lees meer…]

Even doen!

Laten we dit met z’n allen doen: een kaartje naar een ziekenhuis of zorginstelling in je buurt.
Dan staat er in no-time een ‘bemoedigingsbord’ bij de personeelsingang of kantine.

Een hart onder de riem vanuit de samenleving voor wie het verdient en nodig heeft!

En op de foto’s vind je een voorbeeld.

Bericht van het moderamen over Corona en de diensten

Naar aanleiding van de berichten van de Rijksoverheid en van de regelingen en maatregelen die donderdagmiddag 12 maart zijn afgekondigd, hebben wij donderdagavond als moderamen vergaderd om voor de komende zondag 15 maart allereerst maar ook voor enkele zondagen daarna te overleggen wat ons als kerkenraad en gemeente te doen staat. Leidend is de regel dat de PKN en ook onze gemeente zich conformeert aan de maatregelen van de overheid.

Allereerst betekent dat, dat wij geen samenkomsten (en dus ook geen diensten) beleggen waar meer dan 100 mensen verwacht worden. Voor de diensten van zondag 15 maart in de Grote kerk betekent dit dat deze diensten komen te vervallen. [Lees meer…]

Paasconcert Pearl Jozefzoon 4 april in Nieuwleusen

Op 4 april geeft Pearl Jozefzoon een paasconcert in de Voorhof in Nieuwleusen. Deze talentvolle zangeres presenteert dan samen met organisatie Zingen in de Kerk haar allereerste  Paascd. Dankzij inspirerende teksten, verfrissende inzichten en de unieke Pearl-sound kunnen bezoekers genieten van een mooi, intiem concert dat niet snel vergeten zal worden.

Droom
Pearl Jozefzoon is één van de bekendste christelijke artiesten van Nederland, maar ook buiten de kerkmuren kennen veel mensen haar. Ze werd vooral bekend na haar deelname aan de eerste editie van The Voice of Holland waar ze 2e werd. Pearl treedt tientallen keren per jaar op. Ze geniet van ieder concert en weet met haar loepzuivere, warme stem ontzettend veel mensen te raken. [Lees meer…]