Zing- en luister Matthäus Passion

Maandag 6 april kunt u een ‘’Zing- en luister Matthäus Passion’  bijwonen of beter: meebeleven. Het Sallands Bachkoor zingt dan in de Grote Kerk in Dalfsen alle koordelen van Bachs bekendste passie.  Kent u deze delen dan bent u van harte uitgenodigd die mee te zingen. U kunt ook komen luisteren en de, veelal bekende, koralen meezingen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Leendert Runia en wordt begeleid op de vleugel en op het orgel.

Maandag 6 april, aanvang 19.30 uur Grote Kerk Dalfsen

Verslag van de hervormde kerkenraadsvergadering van 6 januari.

In deze korte vergadering bespreken we de begroting van de kerkrentmeesters van 2020. Jan van de Hoek legt de cijfers die toelichting behoeven uit en daarna wordt de begroting goedgekeurd.

We evalueren het aansteken van de kaarsjes door familieleden tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  Het werd gewaardeerd door de families dat ze dit zelf mochten doen en het is ook veelvuldig gedaan. We vinden dit toegevoegde waarde hebben en gaan hiermee door. [Lees meer…]

Eigentijdse Kerstwandeling 24 december

Er was veel belangstelling voor de eigentijdse Kerstwandeling op kerstavond. Er waren drie diensten met wandeling. De eerste dienst om 17.00 was een gezinsdienst. In de Grote Kerk was een korte dienst en daarna ging de wandeling door het Palthebos. Aan het einde van de wandeling was er een levende kerststal.

Kinderkerstfeest 22 december

Op zondagavond 22 december hebben de kinderen van de kinderkerk en de kindernevendienst in de Maranathakerk het kerstfeest gevierd. Het was een mooi gevarieerd kerstfeest. Er werden kerstliedjes gezongen, het kerstverhaal werd door de kinderen uitgebeeld en Anke las een spannend vrij verhaal, dat gelukkig weer goed afliep.