40 dagen tijd kindernevendienst

Jullie hebben vrijdag weer een mail gehad met de werkbladen van deze week. Het verhaal gaat over het wonder op de berg.
Het wonder op de berg uit Marcus 9: 2-10 is eigenlijk zo’n Bijbelverhaal waar je bij had willen zijn.  De Veertigdagentijd is een tijd om af en toe stil te worden, zodat je kunt nadenken over over wat echt belangrijk is. Maar op zondag is het feest. [Lees meer…]

40 dagen project, thema ‘levensweg’

Dag jongens en meisjes en ouders,
Zondag start het 40 dagen project in de kerk. Natuurlijk kunnen we in deze tijd niet  naar de kerk om daar aandacht aan te besteden, maar we hebben iets anders bedacht. Hieronder vertellen we hoe we e.e.a. gaan doen.
Het centrale thema is ‘levensweg’.
Jezus ging op aarde een weg van vreugde, maar ook van verdriet. Met Pasen vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood: God maakte een nieuw begin. Zijn levensweg is nooit afgelopen.

Jullie krijgen de komende weken telkens op vrijdag of zaterdag een mail met daarin een link naar de podcast van het verhaal en werkbladen die horen bij die zondag. [Lees meer…]

Meeleven

Onze predikanten doen een oproep voor een teken van meeleven vanuit de gemeente. Bekijk de video en overweeg om ook een bijdrage te leveren.

Klik op de foto om de video te bekijken.

Digitaal collecteren (Herv. Gem.) is nog steeds mogelijk

Het is nog steeds mogelijk om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

Twee aandachtspunten zijn hierbij:

  • De betaling wordt rechtstreeks gestort op rekening op de rekening van onze Hervormde Gemeente.
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel door geboekt naar de diaconie en kerkbeheer.

Wij danken u voor uw gif!

Driekoningen


Naar aanleiding van het verhaal uit Matteüs 2 staan we er bij stil dat heel de wereld zich voor Jezus mag neerbuigen. In de later ontstane traditie zijn het immers de Drie Koningen (die de toenmalig bekende wereld vertegenwoordigen: Afrika, Azië en Europa) die Jezus als Koning aanbidden.
Ik heb me er de afgelopen dagen in verdiept, hoe oude Nederlandse geschriften schrijven over deze Wijzen uit het Oosten. Wie het leuk vindt, kan kijken op mijn blog. Hier vindt u de link naar het eerste deel van een drieluik: https://www.barttrouwborst.nl/?p=1680. De andere twee delen vindt u er ook.

Kinderkerstfeest Ontmoetingskerk op Tweede Kerstdag

Hoi allemaal! Het is bijna zo ver… Het kinderkerstfeest! Net zoals elk jaar zijn jullie op Tweede Kerstdag welkom in de Ontmoetingskerk om samen de geboorte van het kindje Jezus te vieren. De viering is ook online te volgen, zoals jullie dat op zondag gewend zijn. De viering begint om 10.00 uur en er komt een speciale gast die goed nieuws komt vertellen. Dat wil je zeker horen! Als je naar de dienst in de kerk wilt komen, dan graag aanmelden bij de koster: 0633313355. Hopelijk tot dan, in de kerk of online.