Livestream Jeugddienst zondag 1 november

Er staat weer een jeugddienst op de planning. De huidige regels laten ons weten dat we met een select gezelschap aanwezig mogen zijn in de kerk. Dus een dienst zoals jullie die van ons gewend zijn vóór deze bizarre tijden, zal er voorlopig nog niet komen helaas! We willen toch graag betrokken blijven en jullie de mogelijkheid geven om dat ook te zijn. Daarom organiseren we een dienst met als thema: ‘Onvoorwaardelijk.’ Dit is een mooi woord en heeft een ruime betekenis, maar wat houdt het precies in? Wat betekent bijvoorbeeld Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons en hoe mogen wij die interpreteren?!

De smartphones zijn niet meer weg te denken. We gebruiken allemaal tegenwoordig WhatsApp en zitten op Insta en Facebook. Hoe vaak spreken we iemand nog in real life? We hebben veel ‘virtueel’ contact en sturen elkaar de hele dag door berichtjes. Daarbij gebruiken we veel EM😉TIC😊NS!! Soms zelfs ter vervanging van de tekst. We zoeken de juiste smileys, plaatjes, gezichtjes erbij om ons bericht te versterken. Toch lukt het niet altijd om het bericht op de juiste manier te interpreteren. Je ziet immers geen lichaamstaal, gezichtsuitdrukking en je hoort geen stem erbij… Dat kan soms dus best lastig zijn! Want wat bedoelt de ander nou precies met dat bericht en hoe voelt hij of zij zich hierbij?? Tijdens de dienst gaan we het hierover hebben. Dominee Develing zal voorgaan en meer uitleg geven over dit onderwerp. We streven naar een live uitzending die avond vanaf 19.15 uur. Meer informatie volgt nog, dus houd de social media en kerkpleinnieuwleusen goed in de gaten!! BLIJF VERBONDEN!!

Dankdag: ”Dankt God in alles”

Beste gemeenteleden, woensdag 4 november is het Dankdag. En wel in coronatijd. Dat roept de spannende vraag op: ”waar danken we voor”? Toch ben ik er heel diep van overtuigd dat er júist ook nu veel reden is voor dankbaarheid. Aan de hand van de bijbeltekst ”Dankt God in alles’‘ uit 1 Thessalonicenzen 5:16-18 willen we hier bij stilstaan. Juist nu, in deze coronatijd wil ik u nadrukkelijk uitnodigen deze dienst hetzij bij te wonen, hetzij mee te luisteren. Opdat wij samen onze God danken en bidden. En ik nodig u uit om mij per mail uw punten van dank toe te zenden, zodat ik die in de dankbeden kan verwerken. Dan zal het echt een dankdienst van en namens ons allen aan onze God en Vader van Jezus Christus zijn! Van harte welkom voor deze dankdienst op woensdag 4 november om 19:30 uur vanuit de Maranathakerk. Met groet, ds. G.A. Trouwborst

​Taizéviering op 18 oktober

Tijdens de Taizé viering klonk een gedicht die wij graag ter bemoediging aan u allen willen voorleggen:

Een nieuw begin​​ van  Marinus v.d. Berg

Onverwacht
en meestal ongewenst
kun je niet meer gaan
zoals je ging.

Je weg loopt dood.
Je weg is opgebroken.
Je gang naar morgen
wordt gehinderd.

Je loopt de nacht in,
die eindeloos lijkt.
Een duisternis
waarin je geen hand ziet.

Radeloos loop je soms.
Ten einde raad.*
Wanhopig om jezelf.
Roepend hoe nu verder.

Onverwacht nog vaak
en zo gewenst,
op een wijze die verrast,
is er een nieuw begin.

Je kunt weer verder,
je ziet weer licht.
Je hervindt je kracht.
Je kunt weer iets beginnen.

Soms verwart jouw begin
een ander.
Jouw begin is voor anderen
soms een einde.

Het is jouw nieuw begin.
Jij gaat weer ……

Nieuw bestuurslid “Stichting Schuldhulpmaatje”

Het laatste jaar is enkele keren geschreven over de oprichting van een “Stichting Schuldhulpmaatje” in de gemeente Dalfsen en is gevraagd om de personen die zich als bestuurslid voor deze stichting in willen zetten. Intussen zijn vier bestuursleden bekend en de stichting is opgericht onder de naam “Voor Elkaar Dalfsen”.
Het bestuur van de Stichting is op zoek naar een vijfde bestuurslid. Hij/zij zal als eerste taak het verzorgen van de communicatie hebben, waarbij kennis en gebruik van Instagram/Facebook e.d. als een pré wordt gezien. De voorkeur gaat uit naar iemand uit Nieuwleusen. Er is een beschrijving van functie en de taken bekend.
Als u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u zich melden bij Tinie Hekman, mailadres: tinie.hekman@pknnieuwleusen.nl. (Diaconie Hervormde Gemeente) en Eline Bovenhuis  mailadres: alberteneline@home.nl (Diaconie Gereformeerde Kerk).

Meer dan 40 jaar Zondagsschool & Kinderkerk

Op zondag 4 oktober 2020 werd in de Grote Kerk afscheid genomen van Anneke Rolleman.
Ruim 40 jaar gaf zij leiding aan de kinderkerk en daarvoor aan de zondagsschool.
Nu zij gaat verhuizen wil de kerk haar bedanken voor het vele goede dat zij gedurende al die jaren in de gemeente voor de kinderen mocht betekenen.
Samen met haar man Roel en al de haren wensen wij, jong en oud Anneke Gods zegen op de verdere weg!
Hierbij een link naar de foto’s en een video.

Voorlopig geen samenzang in de dienst

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal er tot nader order geen samenzang zijn in de Hervormde en Gereformeerde kerkgebouwen. We hopen op uw begrip hiervoor. Ook zonder samenzang blijft het gelukkig mogelijk naar de kerk te gaan. We kunnen samen blijven komen rond het Woord, de gebeden en de gaven. En liederen blijven wel degelijk op alternatieve en verantwoorde wijze klinken. Dus blijft u en jij van harte welkom!”

Geen VakantieBijbelFeest in de herfstvakantie

Helaas zullen we ook de herfstvakantie overslaan gezien de huidige situatie rondom Corona, hoe jammer wij dit ook vinden. Wij hopen dat wij de kinderen weer mogen ontvangen in februari 2021 en dan weer met een geweldig theater, net als de laatste keer. Zien wij jullie dan? T.z.t. volgt er een uitnodiging. We zien er nu al naar uit.