Collecte Kerk in Actie november 2021

November vorig jaar gingen ze op pad: collectanten voor Kerk in Actie ( door weer en wind, die week). In Nieuwleusen hebben we toen € 2830,95 opgehaald. Nu kwam het bericht binnen van Kerk in Actie over de eindopbrengst. Dit is € 697.000, een geweldig mooi bedrag. Daarvan is € 446.877 opgehaald met de collectebussen en € 107.399 is via de QR-code overgemaakt.

[Lees meer…]

Viering kerstfeest van de kinderkerk en -nevendienst

Vanwege de Coronamaatregelen kan het kinderkerstfeest niet zoals gebruikelijk op de avond van de 4e adventszondag worden gevierd. Daarom wijken we op zondag 19 december uit naar een vroegere viering welke om 13.00 uur wordt gehouden in de Maranathakerk. Uiteraard zijn de kinderen en hun ouders van harte welkom; deze dienst wordt opgenomen en wordt dezelfde avond om 17.00 uur uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

KERSTAVONDDIENST op zondagmiddag 19 december!

Ook dit jaar kan vanwege de Coronamaatregelen de kerstavonddienst niet worden gehouden op 24 december. Toch zal er op de kerstavond een klassieke kerstdienst worden uitgezonden met veel zang en samenzang van carols en kerstliederen, lezingen, een  kerstpreek en alles wat erbij hoort. Aan deze dienst werkt een kwartet mee onder leiding van Wim van Lenthe, met Yvonne Boerdam – sopraan, Mariet Huisman – alt, Dik van Berkum – tenor en Wim van Lenthe die de baspartij zingt. De begeleiding van het kwartet en de samenzang is door Bert Bootsma op het orgel. Voorganger is ds.L.Hoekstra.
Deze dienst wordt gehouden en opgenomen op zondagmiddag 19 december om 15.30 uur in de Maranathakerk, en zal op 24 december worden uitgezonden om 19.30 uur.
Deze dienst kan worden bijgewoond door ieder die dat wil, doch ingevolge de Coronaregels geldt vol=vol.

Geboorte Roos Marijke Uil

Wij ontvingen het blijde bericht van de geboorte van Roos Marijke Uil. Roos is het dochtertje van onze jeugdwerker Arjen Uil en zijn vrouw Marlies.

Roos werd geboren op 22 november.
Op het kaartje staat de prachtige tekst: ”De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang.” (Psalm 121:8)

Van harte wensen wij Roos, samen met haar ouders en familie, deze zegen van de Here God toe.

Met een hartelijke groet,

De kerkenraden van de Hervormde gemeente en Gereformeerde Kerk te Nieuwleusen

Regels voor kerkdiensten Hervormde gemeente

Vanaf het begin van de Coronatijd hebben wij in de kerk en voor onze diensten de regels  van de overheid getrouw gevolgd. Soms met enige vindingrijkheid en creativiteit, maar het moet verantwoord zijn. Dat geldt nu nog net zo. Gelukkig bieden de regels onderhand veel meer ruimte en vrijheid, en voor alle duidelijkheid zetten wij het huidige beleid even vers op een rijtje.

U hoeft zich voor geen enkele dienst meer tevoren op te geven. Het enige is dat de koster ieder bij binnenkomst even naar een zitplaats begeleid;  de regel van 1,5 meter afstand wordt nog wel gevolgd, voor paren/families met enige souplesse. De Avondmaalsdienst van 5 september zal in lopende vorm zijn.

Al het zingen is – tot groot genoegen van velen – weer gemeentezang. De wijze van collecteren in de kerk blijft nog zo dat er in de dienst geen rondgang is, maar dat alle collectezakjes bij de uitgang met een duidelijke vermelding in de standaard staan en u uw gave daarin kunt doen.

Koffiedrinken na de dienst is nog even een dingetje: in de zaal of in de hal van de kerk is dat nog niet haalbaar. Bij goed weer wordt er buiten koffie geserveerd en is er ook een enkel zitje.

Heel fijn dat zoveel weer kan en er niet veel beletsels meer zijn; dat betekent nadrukkelijk ook dat u van harte genodigd en welkom bent!