Welkomstdienst zondag 25 november 2018

 

 

De eerstvolgende Welkomstdienst wordt wederom speciaal en bovenal muzikaal.
Op zondagavond 25 november aanstaande laten de muzikanten van MusicArdore zien en horen dat zij meer kunnen dan het spelen van muziek. Zij doen hun naam eer aan: met passie en vol vuur met elkaar muziek maken tot eer van God.
Samen met de mensen uit de welkomstdienstcommissie wil zij mensenharten raken. Kortom MusicArdore!

Koffie, thee en limonade staan vanaf 19.00 uur  voor (jo)u klaar in de Grote Kerk (Dommelerdijk in Nieuwleusen) en om 19.15 uur begint de samenkomst. Het thema van de dienst zal zijn ‘Ontdek je plekje’.

In deze dienst vertelt Dick van Lenthe ‘de preek van de leek’. Het wordt soms best wel lastig gevonden om te weten wat het plekje is dat God voor je leven heeft bedoeld. Samen gaan we op zoek om vanuit de bijbel daar wat antwoorden op te krijgen. De vorige keer ging zijn ‘preek van de leek’ over navigatie aan, navigatie uit. Naar aanleiding van die route hoopt Dick nu iets te delen over het plekje dat God voor ieder mens heeft bedacht.

Kortom; veel goed in het gehoor liggende en vaak gezongen liederen, een schriftlezing, een ‘preek van de leek’ uit het hart en een prachtig luisterlied. Uiteraard is er ook weer volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U (jij) bent van HARTE welkom!

7update in Nieuwleusen op 18 november

PERSBERICHT – PERSBERICHT – PERSBERICHT-

Heb jij dat ook? Vragen als: ‘wie ben ik?’ en ‘wie wil ik nou eigenlijk echt zijn?’ Vanuit 7update denken we dat je mag worden zoals je echt bent bedoeld. Hier gaan we zondagavond 18 november samen bij stilstaan.
Het zijn vragen waar iedereen in zijn leven wel eens over nadenkt. Soms zit je vast in bepaalde patronen of verwachtingen vanuit je omgeving. Hoe mag je kijken naar jezelf en de beste versie van jezelf worden? De 7update avond gaat over deze levensvragen. Jan Bijker zal hierover spreken en er is ruimte om met elkaar door te praten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen.
Het thema is dus ‘I am’ Dit staat centraal tijdens de volgende 7update op zondagavond 18 november.
Een avond met muziek, overdenking, bezinning en ontmoeting.
De welbekende 7update praiseband zal deze avond muzikaal ondersteunen. De avond begint om acht uur en wordt gehouden in de Voorhof te Nieuwleusen. De zaal is vanaf kwart voor acht geopend.
Iedereen is welkom!

Kijk voor meer informatie op www.7update.nl.
Het adres van de Voorhof is Burg. Mulderlaan 1 in Nieuwleusen

Uitnodiging

                                                       

Zondag 18 november beginnen we weer met onze zing-mee-zondagmiddagen. 

We starten deze keer – op speciaal verzoek – met liederen waarvan de woorden ons vaak bekend zijn en die dus makkelijk mee te zingen zijn. Liederen uit (oude) liedbundels en Johannes de Heer.
Onder het motto ‘zingen als toen’ zingen we de ‘oude’ liederen weer tot leven, samen, liefst met veel mensen, want wat is er nu mooier dan met z’n allen zingen ter ere van God?

Zingt u mee? Van harte welkom: zondag 18 november van half 4 tot half 5 in de Ontmoetingskerk. 

De koffie/thee staat dan klaar, de liederen staan op papier en Anneke begeleidt ons deze middag weer.
Het zou fijn zijn wanneer er een groot aantal mensen met ons mee wil zingen.
Natuurlijk mag u iemand meenemen deze middag.

Aly v.d. Hoek (482185), Anneke en Mak Wigmans, Albertus Mulder (483590)

Kerstavond in De Spil in Nieuwleusen

Nieuwleusen viert dit jaar samen Kerst in ‘De Spil’.
Twee vorige edities werden georganiseerd in de inmiddels afgebroken sporthal ‘De Schakel’. Op 24 december a.s. zijn er in het gloednieuwe Kulturhus
‘De Spil’ twee Kerstvieringen. De eerste viering begint om 18.30 uur en is vooral bedoeld voor kinderen en hun ouders. Vanaf 21.30 uur begint de tweede samenkomst. Beide vieringen beginnen met een ‘Sing-in’. De organisatie is in handen van de samenwerkende kerken in Nieuwleusen, in nauwe samenwerking met de medewerkers van ‘De Spil’. Een viering duurt ruim een uur. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen zoals een muzikaal onthaal, het Kerstverhaal en samenzang. De overdenking tijdens de eerste viering zal worden verzorgd door Ds. Luite-Harm Kooij en in de tweede, door Ds. Bart Trouwborst.

Kerst is voor jong en oud. Het zingen van bekende Kerstliederen brengt het Kerstgevoel tot leven. Samen zingen, luisteren naar muziek en het vertrouwde verhaal van Jezus in de kribbe, brengt Kerst dichtbij. Dit jaar in Nieuwleusen, in een prachtig multifunctioneel Kulturhus, met hopelijk veel sfeer en goed bezette ‘tribunes’. Komt allen tezamen in ‘De Spil’ !

De verkoop van toegangskaartjes (a € 1,– p.p.) zal enkele weken van te voren vanuit ‘De Spil’ plaatsvinden.

Wie het Kerstverhaal zal/zullen voorlezen is opnieuw een verrassing. De organisatie gaat op zoek. Suggesties kunnen worden gedaan via Kerstavond@kerkpleinnieuwleusen.nl

Hulp gezocht

Hulp gevraagd voor activiteiten in de Hulstkampen op 18 oktober 2018.

Het collectedoel van de Avondmaalscollecte op 16 september jongstleden was “de Hulstkampen”.
Op donderdag 18 oktober is het zover en zal er die dag een grote paardentram rondritten maken
door Nieuwleusen met als passagiers mensen die zorg krijgen vanuit de Hulstkampen.
Ook is er gezelligheid in het restaurant waar de koffie/ thee klaar staat met een buffet van eigen
gebakken koek, cake of taart!
Om deze dag tot een succes te maken, hebben we uw/ jullie hulp nodig!

Waar zijn we naar op zoek?

 • Mensen die willen helpen bij het in- en uitstappen van de paardentram. Dat wil zeggen
  mensen een arm geven of ondersteunen, rolstoelen duwen, zodat iedereen in en uit de
  wagen komt.
 • Mensen die taart, cake of koek willen bakken voor 18 oktober, zodat iedereen kan genieten
  van wat lekkers bij de koffie/ thee.
 • Mensen die willen helpen in het restaurant om de koffie/ thee te schenken en het lekkers uit
  te delen. Een gezellig praatje maken met elkaar hoort daar natuurlijk ook bij!Lijkt het u of jou leuk om op 18 oktober een paar uurtjes te helpen of iets te bakken voor deze dag,
  dan kunt u zich inschrijven op de formulieren die in de kerken in de hal liggen of u kunt contact
  opnemen met onderstaande mensen.
  De lijsten liggen op zondag 30 september, 7 oktober en 14 oktober in de kerken.
  Opgave per mail of telefoon graag voor 14 oktober.
  Alvast hartelijk bedankt !

Namens de gezamenlijke diaconieën
Hetty Ekkelenkamp email: hettyjannes@hetnet.nl telefoon: 0529-481563
Eline Bovenhuis email: alberteneline@home.nl telefoon: 0529-485116

Uitvoering van de Elias door het Sallands Bachkoor

Elias

Op zaterdag 10 november 2018 geeft het Sallands Bachkoor een concert in De Antenne in Dedemsvaart waarbij de Elias (opus 70) van Felix Mendelssohn-Bartholdy op het programma staat. Een grote productie met acht solisten en begeleiding van het Nationaal Symfonisch KAmerorkest (NASKA), natuurlijk onder leiding van onze dirigent Leendert Runia. De Elias is een groots bijbels oratorium uit de 19e eeuw en vertelt het meeslepende verhaal van de oudtestamentische profeet Elia. De Elias imponeert omdat Mendelssohn met name de natuur krachtig en prachtig weet te verklanken. Lees meer over het ontstaan en de inhoud van dit oratorium op onze site. Het belooft een geweldige uitvoering te worden.

Kaarten kosten € 30,- en voor mensen jonger dan 30 jaar € 20,-. Door vroeg, vóór 15 oktober, kaarten te bestellen, krijgt u een gereserveerde plek!

Hou onze website in de gaten voor actuele informatie: www.sallandsbachkoor.nl

 

 

Startweekend 2018

21, 22 & 23 september willen we als gemeente gezamenlijk het kerkseizoen weer openen met het startweekend. We hebben in dit weekend allemaal leuke activiteiten georganiseerd voor jong & oud.
Zoals elk jaar starten we op vrijdag met de vossenjacht voor de groepen 3 t/m 8. De vossenjacht start om 18:00 uur. Aansluitend zal om 19:45 uur een dropping plaats vinden voor iedereen van 12 t/m 110 jaar, dit zal een tocht zijn van ongeveer 10 km.
Op zaterdag is er een volleybaltoernooi waar iedereen vanaf 12 jaar zich met een team van 6 personen kan opgeven. Die avond is voor iedereen van groep 7 t/m klas 2 het Palthehonk open.
Op zondag is er een dienst die geleid wordt door dominee Develing en aansluitend is er ‘Breng met & deel uut’, gebaseerd op het bekende verhaal uit de Bijbel over 5 broden en 2 vissen. Als afsluiting is er dan nog ‘De jongen tegen de meisjes’ waaraan iedereen, jong en oud, mee kan doen. 
Ook zijn wij vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden, daarom willen wij u vragen of u zich misschien herkent in één van de taken die onder het kopje ‘Vrijwilligers’ staat. 
Voor een aantal activiteiten is aanmelden noodzakelijk, klik op de link hieronder om je aan te melden voor één of meerdere activiteiten. Mochten er vragen zijn, dan kan er altijd gemaild worden naar: startweekendnieuwleusen@gmail.com
Vossenjacht
Breng met & deel uut
Jongens tegen de meisjes
Vrijwilligers

Alpha Youth in Nieuwleusen

In Nieuwleusen start in september een Alpha Youth.
Tijdens tien toffe avonden en een gezellig weekend ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Stel al je vragen en praat met andere deelnemers over inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’.

Alpha Youth is geschikt voor elke jongere tussen 17 en 23 jaar die  bezig zijn met vragen rond leven en geloof.  Alpha Youth wordt gegeven in een ongedwongen en open sfeer. Iedereen is welkom! Deelname is gratis. [Lees meer…]

Enquête jeugddiensten

Wij als jeugddienstcommissie willen graag weten hoe de jeugddiensten worden ervaren.
Daarom vragen wij jullie mening via een (anonieme) enquête.
 
Het invullen duurt maar een paar minuutjes. In de enquête wordt gevraagd wat de reden is waarom men naar de jeugddienst komt, of de thema’s aanspreken, de muziek en nog meer. Eventueel kan je een reactie achterlaten met feedback. Mocht jij graag een keer mee willen draaien met een jeugddienst en / of een vergadering om te kijken of het iets voor jou is, dan kun je je mailadres achterlaten. We zouden het fijn vinden als jullie je mening geven, zodat wij de jeugddiensten nog beter kunnen maken. 
 
We zien jouw reactie graag tegemoet!
Namens de jeugddienstcommissie