BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ALLE GEMEENTELEDEN OVER DE KERKDIENSTEN

Nieuwe richtlijnen en besluiten voor de kerkdiensten en vieringen na de Lock-downmaatregelen van 14 december, het
overleg van het CIO met minister Grapperhaus van 15 december en het schrijven van het moderamen van de PKN als
bijlage van het protocol van de PKN.

Voor uitgebreide informatie leest u de zondagsbrief van 20-12-2020 op deze website.