Bericht besluit kerkgebouw Hervormde Gemeente  

Op 6 november heeft de kerkenraad in een extra vergadering een besluit genomen met welk kerkgebouw de Hervormde gemeente Nieuwleusen verder wil gaan. Het besluit is genomen dat dit de Grote Kerk zal zijn.

Iedereen heeft de gelegenheid gekregen op deze vergadering om nog vragen te stellen, zienswijzen in te brengen en zodoende zijn of haar gedachten op te maken. De rapportagesvan de werkgroep, de reacties op de gemeenteavond(en) en uiteraard intern overleg is gewogen.

Een grote meerderheid in de kerkenraad sprak een voorkeur uit voor de Grote Kerk. Er waren ook ambtsdragers die een voorkeur hadden voor de Maranathakerk. We hebben met elkaar doorgepraat over hoe we tegemoet kunnen komen aan degene die liever de Maranathakerkhadden als vaste vierplek. We hebben geluisterd naar de pijn en de gevoeligheden. Die zullen er ook zijn in de gemeente en wellicht ook bij u.

Het besluit om de Grote kerk aan te houden hebben we aangevuld met enkele voorwaarden en verzoeken. Deze voorwaarden en verzoeken hebben de bedoeling om tegemoet te komen aan de hele gemeente. Ook wat betreft de fijne en goede dingen die de Maranathakerk te bieden heeft. Daarover zullen we later berichten aangezien we sommige van deze voorwaarden en verzoeken nader moeten uitwerken. Met deze aanvullingen is het besluit uiteindelijk unaniem genomen. Er zal altijd een verschil blijven tussen de eigen, persoonlijke voorkeur en het besluit dat we als kerkenraad hebben genomen. Niettemin zijn we dankbaar dat we als kerkenraad gezamenlijk en unaniem een besluit hebben kunnen nemen.

We willen zoeken naar vormen en mogelijkheden om met u in gesprek te gaan als u liever een ander besluit had gezien. We willen nadrukkelijk zoeken hoe we als één gemeente verder kunnen. Dat we er voor elkaar kunnen en mogen zijn als het lastig en moeilijk is. Om te luisteren naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.  Samen zoeken naar een plek waar we graag komen om God te zoeken, Zijn Woord te horen, samen te zingen en elkaar te ontmoeten.

Het leek ons goed om dit besluit zo snel mogelijk met u te delen. Nadere details en toelichting van het besluit moeten nog uitgewerkt worden.

Voor vragen, opmerkingen of contact: janvandehoek@pknnieuwleusen.nl