Catechisatie

De catechisaties worden gezamenlijk aangeboden. Bij catechese gaat het vanouds om het jezelf eigen maken van drie wezenlijke zaken van het christelijk geloof: geloof (de Apostolische Geloofsbelijdenis), gebod (de Tien Geboden) en gebed (het Onze Vader). Hierbij hoort enerzijds het opdoen van kennis, maar ook het nadenken over wat je leert, en het bespreken van je eigen vragen hierbij en van wat je bezighoudt in het dagelijks leven. In alle catechesegroepen zal hiervoor aandacht zijn. Alle catechisanten (Hervormd en Gereformeerd) krijgen aan het begin van het nieuwe seizoen een persoonlijke uitnodiging. Waar dit van toepassing is, zullen ook de ouders/verzorgers uitgenodigd worden voor een ouderavond.