Zondag 24 februari 2019

Grote Kerk
10.00 uur:    Zie Maranathakerk

Maranathakerk
10.00 uur:  Ds. L. Hoekstra
.                     – Viering Heilig Avondmaal
.                     – Kinderkerk groep 1-4
.                     – Kindernevendienst groep 5-8

19.15 uur:    Ds. L. Hoekstra
.                     – Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging

Ontmoetingskerk
10.00 uur:   Ds. M. Develing
.                     – Viering Heilig Avondmaal
.                     – Kindernevendienst groep 1-8
.                     – Tienernevendienst Klas 1-6

Zondag 3 maart 2019

Grote Kerk
10.00 uur:     Ds. G..A. Trouwborst
.                     – Kinderkerk Groep 1-4
.                     – Kindernevendienst Groep 5-8

Maranathakerk
10.00 uur:    Zie Maranathakerk

Ontmoetingskerk
10.00 uur:   Ds. M. Develing
.                     -Tienerdienst
.                     – Kindernevendienst Groep 1-4

19.15 uur:    Taizé viering

Zondag 10 maart 2019

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN TIJD

Grote Kerk
10.00 uur:     Ds. L. Hoekstra
.                       – Kinderkerk Groep 1-4
.                       – Kindernevendienst Groep 5-8
.                       – Tienernevendienst Klas 1-6

Maranathakerk
10.00 uur:   Zie Grote Kerk

Ontmoetingskerk
10.00 uur:  Ds. M. Gaastra uit Zwolle
.                       – Volwassennevendienst ± 18-25 jaar
.                       – Kindernevendienst Groep 1-8

19.15 uur:    – Welkomstdienst

 

Woensdag 13 maart 2019

BIDDAG

Grote Kerk
19.30 uur:     Ds. G..A. Trouwborst
.                     – Na afloop gemeenteavond

Ontmoetingskerk
19.30  uur:   Ds. M. Develing
.                     – Bidstond

Zondag 17 maart 2019

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Grote Kerk
10.00 uur:    Ds. G.A. Trouwborst
.                      – Kindernevendienst groep 1-6

Maranathakerk
10.00 uur:     Zie Grote Kerk

Ontmoetingskerk
10.15 uur:   Ds. M. Develing
.                     – Kindernevendienst Groep 1-8

15.00 uur:  Ds. M. Develing
.                      – Siendienst

 

Zondag 24 maart 2019

DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Grote Kerk
10.00 uur:    Ds. L. Hoekstra
.                      – Kinderkerk Groep 1-4
.                      – Kindernevendienst Groep 5-8

Maranathakerk
10.00 uur:    Zie Grote Kerk

Ontmoetingskerk
10.00 uur:   Ds. M. Develing
.                     – Kindernevendienst Groep 1-8

19.15 uur:    Ds. G.A. Trouwborst