Boekbespreking ds. Kooij, 8 januari, 20.00 uur, bibliotheek Nieuwleusen

PERSBERICHT

Afgelopen zomer heeft dominee Luite-Harm Kooij uit Nieuwleusen een boek uitgebracht met de titel “Aansporing tot het martelaarschap”*. Het is een bijzonder en indrukwekkend boek met een duidelijke boodschap voor deze tijd. Het boek wordt als volgt omschreven.

De bekende Bijbelgeleerde van de vroege kerk Origenes van Alexandrië (ca. 185-254) schreef een boek voor zijn tijdgenoten over het Christelijk martelaarschap. Nu in onze tijd het Christelijk geloof weer net zo marginaal dreigt te worden als in de tijd van Origenes, is het goed dat Christenen zich erop voorbereiden te moeten lijden om hun geloof, al is het misschien op een andere manier dan toen. Dit geeft het boek van Origenes een heel actuele waarde. Luite-Harm Kooij heeft dit boek vertaald en er een uitgebreide inleiding met vele verwijzingen bij geschreven. Drs. L. H. Th. Kooij is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Nieuwleusen en docent theologie aan hogeschool VIAA te Zwolle. [Lees meer…]

Dagboekenserie ds. Trouwborst compleet, met Nieuwleusens tintje

Op 9 november verscheen van de hand van ds. Trouwborst het vijfde en laatste deel in de serie dagboeken bij de Tora: Deuteronomium – een bijbels dagboek
Met deze serie bijbelse dagboeken wil ds. Trouwborst de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) inzichtelijk maken voor de doorsnee bijbellezer. Ds. Trouwborst: ”De vijf boeken van Mozes (de Tora) vormen de kern van de Bijbel. Mensen die enthousiast Bijbel willen lezen, komen nog wel door Genesis heen, met al z’n mooie verhalen. Exodus, over Mozes en de Farao lukt ook nog wel. Maar dan haakt men vaak af. Numeri en Leviticus bevatten immers veel geboden en teksten die voor christenen niet zo belangrijk lijken. Toch bevatten ook deze veel waardevolle boodschappen. De serie dagboeken wil helpen om ook de (verborgen) boodschappen in deze bijbelboeken op te sporen.

[Lees meer…]