Versoepeling coronaregels bij kerkbezoek Hervormde Gemeente

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken deze verplichting komt te vervallen. Tevens is voor het bijwonen van kerkdiensten een coronatoegangsbewijs niet verplicht.
Op zich zijn we daar als kerkenraad erg blij mee, want dat geeft ons de mogelijk om met meer personen onze diensten te bezoeken. Maar dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Wij hebben rekening te houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.

Daarom gelden m.i.v. zondag 3 oktober bij de diensten in onze beide kerkgebouwen de volgende regels:
  • in een groot deel van de kerkzaal kan men weer vrij plaatsnemen, liggen geen kaartjes meer op de banken
  • beperkt deel is ingericht met 1,5 meter afstand, aangegeven met kaartjes op de banken
  • collecteren alleen bij de uitgang, dus nog niet tijdens de dienst
  • koffiedrinken na de dienst is weer mogelijk, houd wel rekening met gepaste afstand
  • handen geven voor/na en tijdens de dienst doen wij voorlopig ook nog niet

Er is voor gekozen om deze versoepeling te gaan invoeren m.i.v. de maand oktober, wanneer de diensten weer gaan plaatsvinden in de Maranathakerk, zodat iedereen er tijdig kennis van kan nemen via zondagsbrief en/of website.  Op deze manier volgen wij de adviezen van de landelijke PKN, zoals wij dat tot op heden nog steeds hebben gedaan.

Koffie-ochtend in de Pastorietuin

Op dinsdagochtend 7 september was er een koffieochtend in de tuin van de pastorie met daarbij een ruilbeurs voor legpuzzels.

Er werd goed gebruik van gemaakt en de koffie was als vanouds prima.

Enkele foto’s van deze bijeenkomst:

Klik op een foto voor een groter exemplaar.

Welkomstdienst 19 september

De vakanties zijn weer voorbij, de scholen begonnen, het startweekend van de kerk is geweest; we zijn weer aan de slag. Ook als medemens.

Na alle bezoekrestricties en het ‘blijf thuis’-advies mag je weer naar de ander toe. Maar dat is soms best lastig. Zit de ander nog wel op mij te wachten? Heb ik de goede woorden wel?

Maar God belooft: “Wees standvastig en je zult slagen bij alles wat je doet.”
Je gaat dus niet alleen aan de slag!
We willen deze bemoedigende boodschap delen in de Welkomstdienst van 19 september in de Ontmoetingskerk om 19.15 uur.

Startdienst 12 september – 10.30 uur

De voorbereidingen voor de komende jeugddienst zijn in volle gang! We hopen natuurlijk op mooi, droog weer, zodat we (net als vorig jaar) een buitendienst kunnen houden. We zijn blij en dankbaar dat de band ZUIVER weer voor ons komt optreden. Dominee Marianne Develing zal tijdens deze dienst uitleg geven over het thema.

What’s in it for me? Vind jij het ook weleens lastig om je geloof vorm te geven, om God toe te laten in je leven? Denken we niet vaak; ik red mezelf wel, ik heb Hem niet nodig..?! Wat heb ik in de kerk te zoeken, geloven is toch niet stoer?! Stel nou dat God ook zo over ons mensen denkt? Ach, de mensen redden zich wel, ze hebben Mij niet nodig… Maar pas wanneer ze echt in nood zijn, dan kloppen ze ineens bij Mij aan… Dit zijn wel vragen die je aan het denken kunnen zetten!

We hopen op een dienst in de buitenlucht, in het Palthebos. Graag een kleedje meenemen!! Reserveren vooraf is wel gewenst. Dit kan via https://forms.gle/oSvEn6qMvjL8yfQ59 of via de link op kerkpleinnieuwleusen.nl. We hopen jullie allemaal te zien zondag 12 september om 10.30 uur.  Houd onze socials goed in de gaten voor de laatste updates! Wij hebben er zin in! Tot snel!!

Opgeven is noodzakelijk! à https://forms.gle/oSvEn6qMvjL8yfQ59

Verkoop collectemunten op zaterdag 4 september aanstaande in de Ontmoetingskerk

Op zaterdag 4 september staan we van 10.00 uur tot 12.00 uur weer voor u klaar om collectemunten te verkopen in de Ontmoetingskerk.
Wij zijn bijzonder blij en opgelucht dat we u kunnen melden dat we weer kunnen beschikken over een deugdelijk werkend pinapparaat.
Graag willen wij u dan ook dringend verzoeken om, zoveel mogelijk, middels het pinapparaat te betalen.
 
Colleges van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk

Startweekend 10,11 en 12 september

Hoi allemaal,
In het weekend van 10, 11 en 12 september is het weer tijd voor het startweekend.
Gezamenlijk gaan we het nieuwe jaar starten met allerlei leuke (bekende en nieuwe) activiteiten.
In het klankbord staat alle informatie.
Volg je ons al op Instagram? @startweekendnieuwleusen
We zien je graag terug bij één of meerdere activiteiten!
Groet namens de organisatie van het startweekend.
Vriendelijke groet,
Lisanne Aalbers