Zing- en luister Matthäus Passion

Maandag 6 april kunt u een ‘’Zing- en luister Matthäus Passion’  bijwonen of beter: meebeleven. Het Sallands Bachkoor zingt dan in de Grote Kerk in Dalfsen alle koordelen van Bachs bekendste passie.  Kent u deze delen dan bent u van harte uitgenodigd die mee te zingen. U kunt ook komen luisteren en de, veelal bekende, koralen meezingen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Leendert Runia en wordt begeleid op de vleugel en op het orgel.

Maandag 6 april, aanvang 19.30 uur Grote Kerk Dalfsen

Krabbeldienst 26-01-2020

Op zondagmorgen 26 januari werd er na de reguliere kerkdienst een zgn “Krabbeldienst” gehouden in de Ontmoetingskerk.

Dit was een dienst voor kinderen tot ± 6 jaar die hiervoor samen met hun ouders waren uitgenodigd. Uiteraard waren hun broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en wie ook uitgenodigd om mee te komen. Het was een heel gezellige dienst die samen met de kinderen werd beleefd.

Hieronder een foto-impressie. Klik er op om het album te openen.

 

Verslag van de hervormde kerkenraadsvergadering van 6 januari.

In deze korte vergadering bespreken we de begroting van de kerkrentmeesters van 2020. Jan van de Hoek legt de cijfers die toelichting behoeven uit en daarna wordt de begroting goedgekeurd.

We evalueren het aansteken van de kaarsjes door familieleden tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  Het werd gewaardeerd door de families dat ze dit zelf mochten doen en het is ook veelvuldig gedaan. We vinden dit toegevoegde waarde hebben en gaan hiermee door. [Lees meer…]

Samen zingen op zondag..

Ook in dit kerkelijk seizoen gaan we  met elkaar weer een aantal keren  “samen zingen op zondagmiddag”.
Dit gaan we doen  op 19 januari 2020 en op 29 maart 2020.
Het tijdstip is steeds van half 4 tot half 5, in de Ontmoetingskerk.
We gaan  zingen uit ons liedboek: nieuwe liederen maar ook  liederen die al meer bekend zijn. Anneke Wigmans begeleidt ons weer op de piano. Het zijn altijd gezellige uurtjes, en ook als u uzelf niet een geweldige zanger(es) vindt, bent u van harte welkom. Neemt u wel uw liedboek mee? We hopen dat weer een flink aantal mensen meedoen!
We willen ook ruimte  geven aan de eigen keuze van de mensen die komen, dus als u een verzoeknummer heeft, gaan we daar (zo mogelijk) gehoor aan geven. Albertus en Aly