Zondag 26 mei – Taizédienst – 19:15 uur – Ontmoetingskerk

De werkgroep Taizé uit Dedemsvaart wil deze avond,  samen met ons, een Taizédienst verzorgen.

De liederen die in zo’n dienst worden gezongen zijn herhalingsliederen: deze worden een tijdje achter elkaar door gezongen. Steeds dezelfde korte tekst.

Een belangrijk onderdeel in de Taizévieringen is de stilte. In de stilte kun je wat gezongen en gelezen is overdenken, tot je door  laten dringen. Je kunt jezelf op adem laten komen.

Wees welkom!

Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente verenigd tot Protestantse Gemeente Nieuwleusen

Per 1 januari 2024 zijn de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk in Nieuwleusen formeel samengegaan tot één ‘Protestantse gemeente te Nieuwleusen’. Op 14 januari organiseerde de nieuwe gemeente in de Ontmoetingskerk de zogenaamde verenigingsdienst. Deze dienst had een feestelijk karakter om het samengaan met elkaar te vieren. Het thema van deze dienst was: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

De waarde van geloven en samengaan
De drie predikanten gingen voor en er werd stilgestaan bij de grote waarde van ‘geloven’ en samen gaan. Veel gemeenteleden ontmoeten elkaar ook door de week. Samen zingen, muziek maken, met elkaar in gesprek gaan, of activiteiten ondernemen.

[Lees meer…]

Liturgische schikking Ontmoetingskerk

De bloemendienst van de Ontmoetingskerk heeft voor Kerst een schikking gemaakt. U kunt de meditatieve tekst lezen en de foto’s bekijken op de betreffende pagina. Klik hier om naar de pagina van de liturgische schikkingen te gaan. Klik op de foto’s voor een vergroting.

Bericht besluit kerkgebouw Hervormde Gemeente  

Op 6 november heeft de kerkenraad in een extra vergadering een besluit genomen met welk kerkgebouw de Hervormde gemeente Nieuwleusen verder wil gaan. Het besluit is genomen dat dit de Grote Kerk zal zijn.

Iedereen heeft de gelegenheid gekregen op deze vergadering om nog vragen te stellen, zienswijzen in te brengen en zodoende zijn of haar gedachten op te maken. De rapportagesvan de werkgroep, de reacties op de gemeenteavond(en) en uiteraard intern overleg is gewogen.

Een grote meerderheid in de kerkenraad sprak een voorkeur uit voor de Grote Kerk. Er waren ook ambtsdragers die een voorkeur hadden voor de Maranathakerk. We hebben met elkaar doorgepraat over hoe we tegemoet kunnen komen aan degene die liever de Maranathakerkhadden als vaste vierplek. We hebben geluisterd naar de pijn en de gevoeligheden. Die zullen er ook zijn in de gemeente en wellicht ook bij u. [Lees meer…]

Ds. H.J.H. Pap is aangesteld als structurele bijstand in de Hervormde gemeente Nieuwleusen

Op zondag 8 januari is ds. H.J.H. (Hendri) Pap aangesteld als structurele bijstand in de Hervormde gemeente Nieuwleusen. Na het vertrek van ds. L. Hoekstra (wegens emeritaat) zal ds. Pap, voor de duur van ca. twee jaar, het pastoraat in wijk Noord mede verzorgen, en ook zal hij met regelmaat voorgaan in de erediensten.
U kunt deze dienst, die mede geleid werd door ds. G.A. (Bart) Trouwborst, terugkijken via de hierbij getoonde link. Muzikale medewerking werd verleend door mevrouw Thea Pap-Beemster (dwarsfluit) en de heer Jan Sierink (orgel).
Bijzonder was het om te zien hoe ds. Pap, samen met de musici, de kinderen en gemeente meenam in een prachtig glorialied van Taizé, dat zelfs in canon gezongen werd. In de prediking stond hij stil bij het verhaal van de wijzen uit het oosten die knielden voor het Kind Jezus, en de kwalijke en verschrikkelijke reactie van koning Herodes.
Later in de dienst kwamen de kinderen terug met een prachtig versierde vlaggenlijn, met daarop een warm ‘Welkom!’ aan ds. en mevrouw Pap.
Samen met hen wensen ook wij vanaf deze plaats ds. Pap Gods zegen toe op zijn werk als structurele bijstand in onze gemeente.

Bart Trouwborst 12,5 jaar predikant in Nieuwleusen

Op maandag 18 mei was het 12,5 jaar geleden dat ds. Bart Trouwborst zijn werk begon in onze gemeente. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben we de familie Trouwborst een taart gebracht namens de kerkenraad, collega en de hele gemeente. Als dank van ons allemaal voor het werk wat hij voor onze gemeente deed en doet!

Maar ook zeker om nieuwe energie op te doen voor de komende jaren die we hopelijk nog samen mogen optrekken.