Kerktv en beamers in de Ontmoetingskerk.

Afgelopen tijd is er druk gewerkt aan het realiseren van kerkTV. Hierdoor is het mogelijk dat diensten die gehouden worden in de Ontmoetingskerk nu ook thuis te kijken zijn. Hierdoor wordt het voor de mensen die niet naar de kerk kunnen mogelijk om ‘dichterbij’ de kerk te zijn.
Om enkele richtlijnen en regels voor de uitzendingen vast te leggen, is er een reglement gemaakt. Hierin staat beschreven welk doel de kerk heeft. Dit reglement is onlangs goedgekeurd door de kerkenraad en zal binnenkort online beschikbaar komen via www.kerkpleinnieuwleusen.nl. Ook ligt er een exemplaar bij de koster. Deze is ter inzage op te vragen.
Via het klankbord en de zondagsbrief wordt bekend gemaakt wanneer de eerste diensten beschikbaar komen. Om verder informatie te krijgen maar ook de opgave te doen om hulp te krijgen bij de installatie thuis van apparatuur wordt er op 24 november een informatieavond gehouden. Hierbij bent u voor deze avond uitgenodigd.
Naast de kerkdienstgemist wordt er binnenkort ook overgaan op notenschrift via de beamers. Het was een behoorlijk karwei om het programma Easyworship in te richten. Door vele uren in te zetten hebben Jaap Snijder en Jasper Haan het programma ingeregeld en zo’n 1200 liederen ingevoerd. Hierdoor wordt een lang gekoesterde wens vervuld en wordt het zingen in de kerk een stuk plezieriger.
Graag zien we u terug op 24 november op de informatieavond.

De schermen hangen!!

Voortgang werkzaamheden av-installaties (audio visueel).
In de afgelopen 5 weken zijn de leden van de Bouwcommissie samen met een aantal vrijwilligers erg druk geweest met voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de av-installaties in beide kerken. Het meest zichtbaar zijn uiteraard de leidingen die in de Grote Kerk in de wanden zijn gefreesd, maar er zijn ondertussen ook mantelbuizen met bekabeling onder de vloer aangebracht en de regie-desk is ter plaatse getimmerd. Tevens is de meterkast in de hal groter gemaakt, zodat er een installatiekast geplaatst kan worden en de centrale verwarming installatie is gedeeltelijk aangepast.
Voordat de leverancier Schaapsound maandag 31 oktober in de Grote Kerk kon starten met het aanbrengen van de installatie, moest er voorin de kerk nog een kabelgoot gemaakt worden en de laatste bekabeling aangebracht worden. Nadat de installatie door de leverancier gereed is, moet alles nog verder worden afgewerkt onder leiding van de Bouwcommissie.

Vanmorgen konden we het resultaat zien:
av-02b-medium av-01b-medium
Achter in de kerk hangt een beamer, die de informatie op de achtermuur projecteert.
In de Maranathakerk zijn we ondertussen ook begonnen met het plaatsen en lakken van de elders getimmerde  regie-desk. Er zijn gaten geboord in de vloer nabij de buitengevel en achter in de kerkzaal, dit t.b.v. de mantelbuizen en bekabeling. Achter in de kerkzaal moest hiervoor eerst een gedeelte van de tegelvloer worden gesloopt. Ook zijn we buiten bezig geweest om een sleuf te graven en te dichten. Ook dit was t.b.v. de mantelbuizen en bekabeling.
Voordat de leverancier op maandag 12 december hier gaat starten met de installatie, moet er nog veel gebeuren op het gebied van het aanbrengen van bekabeling en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Ondertussen is links van de regie-desk, de achterste kerkbank verwijderd. Rechts van de regie-desk zal dat binnenkort ook gaan gebeuren. Op de ontstane lege plaatsen zullen losse stoelen worden neergezet, zodat er straks geen losse obstakels meer in het gangpad voorkomen. Bij calamiteiten zouden die erg gevaarlijk zijn op de vluchtroute. De losse stoelen achter het linker zijvak zullen binnenkort verplaatst worden naar het middenvak.

Ook kerken in Nieuwleusen uitgenodigd

Komende maand organiseert de werkgroep ‘vergunninghouders’ meedenk-avonden in de verschillende kernen in Dalfsen over integratie van nieuwkomers. Op 23 november is de eerste avond in Nieuwleusen. De avond is voor alle inwoners maar ook voor organisaties (verenigingen, stichtingen, kerken, scholen en ondernemers) in Nieuwleusen en graag nodigen we u dan ook van harte uit. Zie de uitnodiging.

 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar integratie@dalfsen.nl.

 

 

Graag zie ik uw reactie tegemoet!

Themadiensten in de Ontmoetingskerk en Maranathakerk 30 oktober

Zowel in de Ontmoetingskerk als in de Maranathakerk was er op zondagmorgen 30 oktober een themadienst, in samenwerking met de scholen. In deze diensten werd stilgestaan bij David, die musicus, psalmdichter, herder en koning was. We luisterden naar de mooie psalm: De Heer is mijn Herder.

In de Maranathakerk werd de verwerking door leerlingen van de bovenbouw van De Zaaier gedaan. We werden bij het zingen van het lied “Jezus is de goede herder”  begeleidt door de de kinderen van de onderbouw met de op school gemaakte schudbekers. Na afloop van de dienst was er koffie en thee in de grote zaal van de Maranathakerk en voor de kinderen was er ranja.

Nieuws van de jongeren die naar Medgidia zijn geweest

In het Klankbord van augustus hebben jullie al een uitgebreid verslag kunnen lezen over onze indrukwekkende reis naar Medgidia. Maar er is nog veel meer te vertellen en we hebben ook prachtige foto’s en videomateriaal wat we u en jou graag willen laten zien. Daarom nodigen we iedereen, jong en ouder, uit voor een presentieavond op vrijdag 4 november. De avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar en om 20:00 uur starten we.
Ook in de zomer van 2017 zouden we graag weer met een groep jongeren (18+) naar Medgidia willen gaan om daar een vakantiebijbelweek te organiseren. Lijkt het jou leuk om ook mee te gaan, dan is deze avond uitermate geschikt om informatie in te winnen en vragen te stellen. Mocht je geïnteresseerd zijn, maar 4 november niet kunnen komen, dan kun je een mail sturen naar: sandrapasman@hotmail.com.

Hopelijk zien we u en jou 4 november, wij hebben er in ieder geval zin in!

Hermy, Alice, Marit, Shannen, Dick, Gerrie, Jan, Michelle, Bert Jan, Paulien, Myrthe, Maïra, Laura, Femke, Marjolein en Sandra

Ps: Het duurt nog even, maar op 1 januari organiseren we weer een Nieuwjaarsduik, waarbij iedereen mee mag doen! Houd deze datum dus alvast vrij.