7update in Nieuwleusen op 18 november

PERSBERICHT – PERSBERICHT – PERSBERICHT-

Heb jij dat ook? Vragen als: ‘wie ben ik?’ en ‘wie wil ik nou eigenlijk echt zijn?’ Vanuit 7update denken we dat je mag worden zoals je echt bent bedoeld. Hier gaan we zondagavond 18 november samen bij stilstaan.
Het zijn vragen waar iedereen in zijn leven wel eens over nadenkt. Soms zit je vast in bepaalde patronen of verwachtingen vanuit je omgeving. Hoe mag je kijken naar jezelf en de beste versie van jezelf worden? De 7update avond gaat over deze levensvragen. Jan Bijker zal hierover spreken en er is ruimte om met elkaar door te praten, ervaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen.
Het thema is dus ‘I am’ Dit staat centraal tijdens de volgende 7update op zondagavond 18 november.
Een avond met muziek, overdenking, bezinning en ontmoeting.
De welbekende 7update praiseband zal deze avond muzikaal ondersteunen. De avond begint om acht uur en wordt gehouden in de Voorhof te Nieuwleusen. De zaal is vanaf kwart voor acht geopend.
Iedereen is welkom!

Kijk voor meer informatie op www.7update.nl.
Het adres van de Voorhof is Burg. Mulderlaan 1 in Nieuwleusen

Uitnodiging

                                                       

Zondag 18 november beginnen we weer met onze zing-mee-zondagmiddagen. 

We starten deze keer – op speciaal verzoek – met liederen waarvan de woorden ons vaak bekend zijn en die dus makkelijk mee te zingen zijn. Liederen uit (oude) liedbundels en Johannes de Heer.
Onder het motto ‘zingen als toen’ zingen we de ‘oude’ liederen weer tot leven, samen, liefst met veel mensen, want wat is er nu mooier dan met z’n allen zingen ter ere van God?

Zingt u mee? Van harte welkom: zondag 18 november van half 4 tot half 5 in de Ontmoetingskerk. 

De koffie/thee staat dan klaar, de liederen staan op papier en Anneke begeleidt ons deze middag weer.
Het zou fijn zijn wanneer er een groot aantal mensen met ons mee wil zingen.
Natuurlijk mag u iemand meenemen deze middag.

Aly v.d. Hoek (482185), Anneke en Mak Wigmans, Albertus Mulder (483590)

Koffieochtend “Samen Ontmoeten” op 13 november

De Diaconie van de “Ontmoetingskerk” in Nieuwleusen nodigt u/jou uit voor een koffieochtend op 13 november aanstaande om 10.00 uur in één van de zalen van deze kerk. Om onder het genot van een kopje koffie of thee even gezellig bij te praten. Hopelijk zien we u/jou op de koffieochtend.

Kerstavond in De Spil in Nieuwleusen

Nieuwleusen viert dit jaar samen Kerst in ‘De Spil’.
Twee vorige edities werden georganiseerd in de inmiddels afgebroken sporthal ‘De Schakel’. Op 24 december a.s. zijn er in het gloednieuwe Kulturhus
‘De Spil’ twee Kerstvieringen. De eerste viering begint om 18.30 uur en is vooral bedoeld voor kinderen en hun ouders. Vanaf 21.30 uur begint de tweede samenkomst. Beide vieringen beginnen met een ‘Sing-in’. De organisatie is in handen van de samenwerkende kerken in Nieuwleusen, in nauwe samenwerking met de medewerkers van ‘De Spil’. Een viering duurt ruim een uur. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen zoals een muzikaal onthaal, het Kerstverhaal en samenzang. De overdenking tijdens de eerste viering zal worden verzorgd door Ds. Luite-Harm Kooij en in de tweede, door Ds. Bart Trouwborst.

Kerst is voor jong en oud. Het zingen van bekende Kerstliederen brengt het Kerstgevoel tot leven. Samen zingen, luisteren naar muziek en het vertrouwde verhaal van Jezus in de kribbe, brengt Kerst dichtbij. Dit jaar in Nieuwleusen, in een prachtig multifunctioneel Kulturhus, met hopelijk veel sfeer en goed bezette ‘tribunes’. Komt allen tezamen in ‘De Spil’ !

De verkoop van toegangskaartjes (a € 1,– p.p.) zal enkele weken van te voren vanuit ‘De Spil’ plaatsvinden.

Wie het Kerstverhaal zal/zullen voorlezen is opnieuw een verrassing. De organisatie gaat op zoek. Suggesties kunnen worden gedaan via Kerstavond@kerkpleinnieuwleusen.nl

Actie Schoenendoos 14 oktober

Op zondag 14 oktober was de Actie Schoenendoos. Er zijn weer mooi versierde en goed gevulde schoenendozen ingeleverd. In de dienst in de Maranathakerk zijn 2 ambtsdragers herbevestigd en is de bezoekmedewerker voorgesteld. De bezoekmedewerker gaat pastoraal werk doen in sectie Noord.

Hulp gezocht

Hulp gevraagd voor activiteiten in de Hulstkampen op 18 oktober 2018.

Het collectedoel van de Avondmaalscollecte op 16 september jongstleden was “de Hulstkampen”.
Op donderdag 18 oktober is het zover en zal er die dag een grote paardentram rondritten maken
door Nieuwleusen met als passagiers mensen die zorg krijgen vanuit de Hulstkampen.
Ook is er gezelligheid in het restaurant waar de koffie/ thee klaar staat met een buffet van eigen
gebakken koek, cake of taart!
Om deze dag tot een succes te maken, hebben we uw/ jullie hulp nodig!

Waar zijn we naar op zoek?

 • Mensen die willen helpen bij het in- en uitstappen van de paardentram. Dat wil zeggen
  mensen een arm geven of ondersteunen, rolstoelen duwen, zodat iedereen in en uit de
  wagen komt.
 • Mensen die taart, cake of koek willen bakken voor 18 oktober, zodat iedereen kan genieten
  van wat lekkers bij de koffie/ thee.
 • Mensen die willen helpen in het restaurant om de koffie/ thee te schenken en het lekkers uit
  te delen. Een gezellig praatje maken met elkaar hoort daar natuurlijk ook bij!Lijkt het u of jou leuk om op 18 oktober een paar uurtjes te helpen of iets te bakken voor deze dag,
  dan kunt u zich inschrijven op de formulieren die in de kerken in de hal liggen of u kunt contact
  opnemen met onderstaande mensen.
  De lijsten liggen op zondag 30 september, 7 oktober en 14 oktober in de kerken.
  Opgave per mail of telefoon graag voor 14 oktober.
  Alvast hartelijk bedankt !

Namens de gezamenlijke diaconieën
Hetty Ekkelenkamp email: hettyjannes@hetnet.nl telefoon: 0529-481563
Eline Bovenhuis email: alberteneline@home.nl telefoon: 0529-485116

Uitvoering van de Elias door het Sallands Bachkoor

Elias

Op zaterdag 10 november 2018 geeft het Sallands Bachkoor een concert in De Antenne in Dedemsvaart waarbij de Elias (opus 70) van Felix Mendelssohn-Bartholdy op het programma staat. Een grote productie met acht solisten en begeleiding van het Nationaal Symfonisch KAmerorkest (NASKA), natuurlijk onder leiding van onze dirigent Leendert Runia. De Elias is een groots bijbels oratorium uit de 19e eeuw en vertelt het meeslepende verhaal van de oudtestamentische profeet Elia. De Elias imponeert omdat Mendelssohn met name de natuur krachtig en prachtig weet te verklanken. Lees meer over het ontstaan en de inhoud van dit oratorium op onze site. Het belooft een geweldige uitvoering te worden.

Kaarten kosten € 30,- en voor mensen jonger dan 30 jaar € 20,-. Door vroeg, vóór 15 oktober, kaarten te bestellen, krijgt u een gereserveerde plek!

Hou onze website in de gaten voor actuele informatie: www.sallandsbachkoor.nl