Vossenjacht 22 september

Rondom de Maranathakerk lopen/zitten verklede typetjes (vossen). De vossen hebben allemaal een letter bij zich. Probeer de vossen te vinden en vraag om de letter, hiermee kan dan een zin worden gevormd!  De vossenjacht is voor de kinderen van de basisschoolgroepen 4  t/m 8.

Vrijdag 22 september vanaf 17:45 uur kunnen de teams zich inschrijven bij de Maranathakerk. Vanaf 18:00 uur begint de zoektocht naar de vossen. Rond 20:00 uur is de vossenjacht afgelopen. Contactpersoon: Gerard Broek.

Heb je vragen? Mail of bel naar gerardbroek1995@hotmail.com. Tel: 06-2074196

Startdienst 24 september in de Grote Kerk

Zondag 24 september zal de startdienst zijn in de Grote kerk. Vanaf 10.00 is de inloop voor koffie, thee, limonade voorafgaand aan de dienst. Deze dienst heeft het karakter van een gezinsdienst en  is voorbereid door een werkgroepje dat ook aan de invulling deze zondag medewerking verleent. Muziek maken we al zingend samen met orgel en piano en voor de groepen 1- 4 is er tijdens de preek nevendienst. Titel van de dienst is “Schatbewaarders”.  Ieder van harte welkom.

 

Oranjedienst in de tent

Zondagmorgen 3 september 2017 werd de Oranjeweek “geopend” met een interkerkelijke bijeenkomst in de grote tent op het evenemententerrein.

Hieronder een fotoreportage van de dienst

Gemeenteleden maken het organiseren van “Happen en trappen” mogelijk

In de eerste zomermaanden heeft de werkgroep Leren en Doen gevraagd of er mensen bereid waren te koken voor de deelnemers van “Happen en Trappen”. Daar is door 3 gemeenteleden enthousiast op gereageerd. Daarom kunnen we u nu vragen om u op te geven voor de gezamenlijke fietstocht en maaltijd.

De fietstocht vindt plaats op zondag 17 september. We verzamelen om 15.45 uur bij de Ontmoetingskerk. Daar krijgt u onder het genot van een kopje koffie of thee uitleg. Samen fietsen we naar het volgende adres. U krijgt een routebeschrijving mee. We proberen als eindtijd 19.00 uur aan te houden.

De kosten bedragen €6,00 per persoon.

Er is plek voor 10 personen. Opgeven kan tot 11 september bij Aleida de Weerd, via telefoon 06 41 77 2 656 of email aleidadeweerd@gmail.com.

SAMEN OP WEG toertocht voor motorrijders op zondag 3 september

Voor alle MOTOR-rijders (van de Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) en ieder ander die mee wil doen.

Evenals vorige jaren willen we op zondag 3 september weer met z’n allen SAMEN OP WEG. Vertrek om 13.00 uur vanuit de tent op het terrein bij de Motorclub aan de Bosmansweg.

Voor vertrek kunnen in de tent de inschrijfformulieren worden ingevuld. Ook dit jaar kan iedere deelnemer daar weer een broodje, koffie of thee nuttigen (gratis).

SAMEN OP WEG, en zo samen ontmoeten, dat is het motto. Dus wordt er niet alleen maar gereden maar zijn er daarom ook 2 pauzeplekken in de tocht opgenomen. Neem zelf zo nodig een natje en een droogje mee voor onderweg.

In totaal gaan we zo’n 115 km SAMEN OP WEG. De inschatting is dat we dan uiterlijk 17.00 uur weer in Nieuwleusen zullen zijn.

OPGAVE BIJ
albertdinie@ziggo.nl (Albert van der Graaf 48 06 00)
Na aanmelding per mail ontvang je dan in de week voorafgaand een navigatiebestand (*.gpx, en *.itn), waarmee de tocht kan worden gereden.

VEILIGHEID
Er zijn geen voorrijders. Degenen zonder navigatie gaan SAMEN OP WEG met hen die dat wel hebben. Maak de groepen niet te groot.
Ieder rijdt voor eigen risico.
De organisatie zorgt alleen voor verstrekking van de uitgestippelde route

KOSTEN
Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld.

Oranjedienst 2017 zondag 3 september

Voorafgaand aan de Oranjeweek in september a.s. starten we op zondag 3 september de feestweek met een Oranjedienst.

Dit keer begint de dienst om 11:00 uur zodat na de dienst genoeg tijd is voor ontmoeting.

Het thema is: Laten we gaan eten en feest vieren. Een bekend verhaal van een vader en zijn zonen.

De heer Olaf ten Napel uit Zwolle, een pastoraal jongerenwerker van de VEZ, verleent zijn medewerking aan deze dienst.

Dit keer hebben we muzikaal talent uit eigen dorp benaderd voor de zang en muziek. Er zullen veel bekende en inspirerende liederen worden gezongen.

De Oranjedienst wordt door een klein groepje enthousiaste christenen uit ons dorp georganiseerd. Allen met hetzelfde ideaal en gedreven door één en dezelfde Geest: getuigen van Gods liefde, van een God die mensen wil redden van zonde en dood en mensen in nood of verdriet wil bijstaan. En dat op een moment en op een plaats waar mensen uit verschillende christelijke gemeenschappen elkaar treffen, ontmoeten en bijstaan.

Opnieuw vragen we uw medeleven, in woord, gebed of actie, voor deze Oranjedienst.

Velen hebben vorig jaar hun medewerking ook op één of andere manier aangeboden. En ook dit jaar nodigen we opnieuw mensen uit om ons te helpen bij de uitvoering van deze dienst.

De mogelijkheden zijn divers: Opruimen, Catering, EHBO, Nazorg, Opbouw (zaterdag), Opvang kinderen, Parkeren toezicht, Springkussen toezicht, Stoelen aanslepen (zaterdag), Stoelen wegbrengen (maandag), Techniek, Welkom heten, Kramen bemensen, Overige taken.

Via de mail of telefoon kun je je opgeven om weer mee te doen en aangeven waarmee.

Namens de leden van de Oranjedienstcommissie:
Bas Timmerman, Gert van der Veen, Janneke Kooiker en Freek Jonkman.

Mail: jf.jonkman@home.nl Telefoon: 0529-483960

Presentatie SAMEN Jongeren en Straatkinderen

Op zondag 30 juli hebben Nadia Schoemaker en Marloes Stoel (uit Mastenbroek) in de Grote Kerk een presentatie gegeven. Zij hebben iets verteld over het vrijwilligerswerk dat zij in India willen gaan doen. Nadia en Marloes vertrekken op woensdag 13 september voor 5 maanden naar India om daar vrijwilligerswerk te gaan doen met straatkinderen (‘SAMEN Jongeren en Straatkinderen’).

Bekijk ook de presentatie van Nadia en Marloes

Blog: Myvolunteeradventure.blogspot.com