Collecte voor het Werelddiaconaat 18-10-2020

Stort uw gift op rekening NL22 RABO 0345 5023 10 t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk Nieuwleusen