Coronamaatregelen rondom de Hervormde kerkdiensten per zondag 7 november

Beste gemeenteleden en bezoekers van de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten,

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen vanwege de sterk oplopende besmettingscijfers, heeft het moderamen namens de Hervormde kerkenraad, m.i.v. zondag 7 november en tot nader order, de volgende maatregelen ingevoerd rondom de kerkdiensten:

– Het dragen van een mondkapje bij het lopen van en naar de zitplaats, bij binnenkomst en uitgaan van de kerkdienst.
– Het wordt aanbevolen de jas bij zich te houden, mede omdat er geventileerd wordt middels geopende ramen.
– Er wordt weer afstand in acht genomen wat de zitplaatsen betreft. De koster heeft hierin de leiding.
– Gemeentezang blijft plaatsvinden.
– Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst.

– Het verdient aanbeveling op tijd te komen. Wanneer de kerk vol is (met inachtneming van de onderlinge afstanden), bestaat het risico dat u de dienst niet kunt bijwonen.
Bewust wordt nu niet met een systeem van reservering gewerkt, om de drempel voor de kerkgang laag te houden. Mocht dit nodig blijken, zal een reserveringssysteem alsnog worden ingevoerd.
– Er is gewoon kinderkerk/nevendienst. Waarbij de kinderen zoals gewoon in de kerkzaal zelf beginnen (gezinnen zitten zoveel mogelijk bij de paden, om het in- en uitlopen van de kinderen te
vergemakkelijken zonder vlak langs anderen te hoeven). Uitzondering is zondag 14 november, wanneer direct in een grote zaal gestart wordt met het knutselen voor Actie Schoenendoos.
– Hebt u bijvoorbeeld klachten? Blijf dan thuis.
– Bent u niet gevaccineerd? Een coronatoegangsbewijs acht de kerkenraad niet passend bij het wezen van kerk-zijn.
Tegelijk gaan wij er wel vanuit dat een ieder zich bewust is van de zorg en verantwoordelijkheid niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn/haar naaste.
– Uiteraard blijft te allen tijde de mogelijkheid bestaan de diensten (live of later) digitaal bij te wonen via: www.kerkdienstgemist.nl
– Ook voor andere kerkelijke activiteiten geldt: bewaar de onderlinge afstand en draag een mondkapje bij het zich verplaatsen binnen het gebouw.
En laten we blijven denken vanuit de zorg voor elkaar.
Zo hopen wij met elkaar een begaanbare weg te gaan, nu wij opnieuw in onze samenleving worden geconfronteerd met de corona-pandemia. En hopen wij deze weg te gaan vanuit de verbondenheid met onze God en elkaar.
De kerkenraad van de Hervormde gemeente Nieuwleusen