Dag van de mantelzorg: Aandacht voor mantelzorg.

Door de veranderingen binnen de zorg wordt er van mensen steeds meer gevraagd om voor elkaar te zorgen. Voor familie, vrienden, buren of voor iemand uit het gezin omdat deze lichamelijk, psychisch, chronisch ziek of verslaafd is. Dit noemen we mantelzorg. Mantelzorg overkomt je omdat een naaste ziek wordt. Soms plotseling, bijvoorbeeld door een hersenbloeding, soms geleidelijk, dat je bijvoorbeeld steeds meer gaat zorgen voor je ouder wordende ouders.

Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waarin iemand zorg nodig heeft zijn jonge mantelzorgers. Zij maken zich vaak zorgen om het zieke gezinslid en hebben soms ook (zorg)taken of moeten rekening houden met diegene en komen zelf soms zorg of aandacht te kort. Deze belangrijke mantelzorgers en jonge mantelzorger, moeten we niet vergeten. Daarom wil mantelzorgteam Dalfsen hier aandacht aan besteden. De dag van de mantelzorg, die plaats zal vinden op 10 november, is een dag waarop in het hele land er extra aandacht is voor mantelzorg en mantelzorgers eens in het zonnetje gezet worden. Daarom vraagt het mantelzorgteam Dalfsen u omĀ een kaartje te schrijven met een persoonlijke boodschap na de dienst van zondag 5 november en deze bij de (jonge) mantelzorgers langs te brengen of in de brievenbus te gooien. Heeft u vragen over of hulp nodig met mantelzorg dan kan u altijd terecht bij mantelzorgmakelaar Ilja Bomers. Tel: 06- 19218070 of via de email mailto:ilja@swolemelerveld.nl