Diaconie

De diaconie wil gemeenteleden betrekken bij het diaconale werk, omdat diaconaal handelen niet alleen tot diakenen beperkt moet blijven, maar een roeping is voor alle gemeenteleden. Wij vragen uw medewerking om inhoud te geven aan het diaconale handelen van de kerkelijke gemeente. Diaconaal handelen houdt onder andere in dat aandacht wordt gegeven aan zieken en hun familie bij ziekenhuisopname, aan gehandicapten, aan mantelzorgers en aan werkloze gemeenteleden binnen de gemeente. De wijkteamleden wonen echter niet allemaal in uw wijk en daarom vragen wij u ons zo goed mogelijk op de hoogte te houden en ons te benaderen als u bezoek wenst of hulp nodig heeft. Wij komen graag bij u langs.