Diaconie

Diaconie binnen de Ontmoetingskerk te Nieuwleusen

De Ontmoetingskerk bestaat uit 6 secties, waar alle gemeenteleden in zijn onderverdeeld. Elk sectieteam bestaat uit één ouderling, één diaken en 2 of 3 wijkcontactpersonen.

Binnen de diaconie zijn de taken verdeeld. Zo is er een voorzitter een secretaris en een penningmeester. Zij hebben zo hun eigen takenpakket. Zij zijn niet ingedeeld in een sectieteam.  Ook de andere diakenen hebben enkele vaste taken binnen de diaconie. Samen kiezen we waar de accenten komen te liggen. Daarbij heeft elke diaken weer andere talenten. De één steekt graag de handen uit de mouwen, een ander kan goed contacten leggen en weer een ander vindt iets organiseren of presenteren leuk. Enkele voorbeelden hiervan zijn: organisatie ouderen middagen, 40-dagentijd project voorbereiden en uitvoeren, publicaties op zondagsbrief en in het klankbord. Deelnemen aan gezamenlijke projecten binnen de gemeente Dalfsen rondom armoedebeleid en vluchtelingenwerk, koffieochtenden organiseren, enz.

Wat doen de diakenen binnen het sectieteam?

Zij zijn samen met de ouderling en de wijkcontactpersonen verantwoordelijk voor de sectie waar zij aan verbonden zijn. De diaconie wil de gemeenteleden ook betrekken bij het diaconale werk, dit omdat diaconaal handelen niet alleen tot de diakenen beperkt moet blijven, maar een roeping is voor alle gemeenteleden. Wij vragen uw medewerking om inhoud te geven aan het diaconale handelen van de kerkelijke gemeente. Diaconaal handelen houdt onder andere in, aandacht geven aan zieken en hun familie thuis en bij ziekenhuisopname, aan gehandicapten, aan mantelzorgers en aan werkloze gemeenteleden binnen de gemeente. Het omzien naar elkaar!

Wat doen de diakenen tijdens de kerkdiensten?

  • Het verzorgen van de gemeentegroet, die elke zondag op de tafels bij de ingang liggen. Kijken wie er in aanmerking komen voor de groet en na de dienst het versturen van de kaarten met daar in de gemeentegroet.
  • Het uitdelen van de zondagsbrief bij de ingang samen met een gemeentelid voor de kerkdienst.
  • Collecteren tijdens de kerkdienst en bij de uitgang.
  • Het verwerken van de collecte opbrengst.
  • Tijdens Heilig Avondmaal het ronddelen van brood, wijn en druivensap en de voorbeden worden gemaakt door de diaken en voorgelezen tijdens de dienst.