Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente verenigd tot Protestantse Gemeente Nieuwleusen

Per 1 januari 2024 zijn de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk in Nieuwleusen formeel samengegaan tot één ‘Protestantse gemeente te Nieuwleusen’. Op 14 januari organiseerde de nieuwe gemeente in de Ontmoetingskerk de zogenaamde verenigingsdienst. Deze dienst had een feestelijk karakter om het samengaan met elkaar te vieren. Het thema van deze dienst was: Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

De waarde van geloven en samengaan
De drie predikanten gingen voor en er werd stilgestaan bij de grote waarde van ‘geloven’ en samen gaan. Veel gemeenteleden ontmoeten elkaar ook door de week. Samen zingen, muziek maken, met elkaar in gesprek gaan, of activiteiten ondernemen.

Bruiloft
De tekst van deze zondag stond in Joh. 2: 1-11. Dit gaat over de Bruiloft te Kana waar het water wordt veranderd in wijn. En dat op een bruiloft, waar twee mensenlevens zich verenigden in een huwelijk. Ook wij worden uitgenodigd een dergelijke vereniging en verandering door te maken.

Zang en muziek
Tijdens de dienst zong het Sileo (Overdagkoor) met leden van Tehillim (gospelkoor) en met leden van het project (liedboek)koor een aantal liederen.
De gemeentezang werd begeleid door orgel en piano, een aantal keer feestelijk ondersteund door trompet- en bügelspel, namens Music Ardore.

     

Ontmoetingskerk en Grote Kerk
In de Stentor was begin januari te lezen dat beide kerkenraden eerder unaniem met de fusie hebben ingestemd. Door de fusie verenigen de 2455 leden van de Hervormde gemeente met de 504 leden van de Gereformeerde kerk. De locaties van de kerkdiensten wisselen om de maand: vanaf januari in de Ontmoetingskerk en vanaf februari in de Grote Kerk.

Maranathakerk
De Maranathakerk wordt niet meer gebruikt voor erediensten. Op zondagmorgen 11 februari zal er voor het laatst een zondagse kerkdienst worden gehouden in de Maranathakerk. Aan deze dienst zullen diverse gemeenteleden hun medewerking verlenen. Ook worden dan belangrijke voorwerpen die altijd bij de eredienst hoorden (zoals de Bijbel, het avondmaalsstel en de Paaskaars), de kerk uit gedragen.