Geweldige opbrengst kerstnachtdienst in De Spil voor Dalfsen Geeft Warmte

In december hebben prachtige kerstnachtdiensten plaatsgevonden in Kulturhus De Spil. Het thema was ‘Jij telt mee!’. Het Kerstfeest is de boodschap dat God zijn liefde voor ieder mens bedoelt. Hierbij is een collecte gehouden voor Dalfsen Geeft Warmte. De totale opbrengst hiervoor is maar liefst € 2996,45. Door de sterke stijging van de energieprijzen en de inflatie wordt het dagelijkse leven flink duurder. Iedereen kan hierdoor in de financiële problemen komen. Dalfsen Geeft Warmte steunt deze mensen. Deze organisatie gelooft in de verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd van ongekende problemen. De gezamenlijke kerken in Nieuwleusen vinden dit een mooi initiatief waar ze graag iets aan bijdragen. Het thema van de diensten sloot hier ook goed bij aan. De organisatie van de kerstnachtdienst en Dalfsen Geeft Warmte willen iedereen die een bijdrage heeft gegeven van harte bedanken. Eind februari/begin maart zal vanuit de giften een supermarkt cadeaubon verstrekt worden aan de aanvragers die in aanmerking komen voor extra ‘energie’ hulp.