Grote Kerk open voor dorp

In deze tijden van lichte ontspanning wat betreft de corona-maatregelen, willen we er ook als kerk graag voor u en jou zijn in onze dorpssamenleving.

Op alle woensdagochtenden in juni is de Grote Kerk (Dommelerdijk 102) open van 9:00-10:30 uur.

Het gaat als volgt:
Van 9:00-9:30 uur is er een kort ochtendgebed. We zingen daarbij niet. Wel is er mooi orgelspel (Jan Sierink).
Van 9:30-10:30 is er gelegenheid elkaar te spreken, een luisterend oor te ontmoeten en een ei kwijt te kunnen.
Maar ook gewoon even ”in de kerkruimte zijn-zonder-contact” is mogelijk.

U kunt in- en uitlopen wanneer u wilt; alleen tijdens het ochtendgebed is het uiteraard fijn als er geen onnodige in- of uitloop is.

De kerk is open voor iedereen die:

– geen gezondheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, koorts etc.

– de 1,5 meter-regel en andere maatregelen respecteert

Uiteraard nemen we ook binnen alle zorgvuldigheidsmaatregelen in acht (zoals bijv. afstand, ontsmettingsmiddel etc.) en hanteren we het maximum van 30 personen.
Als dit maximum bereikt is, zult u buiten even moeten wachten.
En wanneer u tot de zgn. ”kwetsbare groep” behoort, maakt u dan zelf nog eens extra zorgvuldig de afweging of u wel of niet wilt komen.
U kunt de kerk alléén binnen via de grote deuren onder het orgel (zie de pijl ”open kerk” op straat).
Zo hopen wij dat de kerk een zinvolle plek is om ook midden in de week even te zijn.
Van harte welkom!
Om het artikel ook in VechtdalCentraal te lezen, kunt u op deze link klikken. (De foto toont echter niet de Grote kerk in Nieuwleusen )