Hulp gezocht

Hulp gevraagd voor activiteiten in de Hulstkampen op 18 oktober 2018.

Het collectedoel van de Avondmaalscollecte op 16 september jongstleden was “de Hulstkampen”.
Op donderdag 18 oktober is het zover en zal er die dag een grote paardentram rondritten maken
door Nieuwleusen met als passagiers mensen die zorg krijgen vanuit de Hulstkampen.
Ook is er gezelligheid in het restaurant waar de koffie/ thee klaar staat met een buffet van eigen
gebakken koek, cake of taart!
Om deze dag tot een succes te maken, hebben we uw/ jullie hulp nodig!

Waar zijn we naar op zoek?

 • Mensen die willen helpen bij het in- en uitstappen van de paardentram. Dat wil zeggen
  mensen een arm geven of ondersteunen, rolstoelen duwen, zodat iedereen in en uit de
  wagen komt.
 • Mensen die taart, cake of koek willen bakken voor 18 oktober, zodat iedereen kan genieten
  van wat lekkers bij de koffie/ thee.
 • Mensen die willen helpen in het restaurant om de koffie/ thee te schenken en het lekkers uit
  te delen. Een gezellig praatje maken met elkaar hoort daar natuurlijk ook bij!Lijkt het u of jou leuk om op 18 oktober een paar uurtjes te helpen of iets te bakken voor deze dag,
  dan kunt u zich inschrijven op de formulieren die in de kerken in de hal liggen of u kunt contact
  opnemen met onderstaande mensen.
  De lijsten liggen op zondag 30 september, 7 oktober en 14 oktober in de kerken.
  Opgave per mail of telefoon graag voor 14 oktober.
  Alvast hartelijk bedankt !

Namens de gezamenlijke diaconieën
Hetty Ekkelenkamp email: hettyjannes@hetnet.nl telefoon: 0529-481563
Eline Bovenhuis email: alberteneline@home.nl telefoon: 0529-485116