Israëlzondag 2 oktober: 10.00 uur.

Juiste aanvangstijd dienst Israëlzondag 2 oktober: 10.00 uur.
In het Klankbord staat abusievelijk vermeld dat de kerkdienst op Israëlzondag 2 oktober begint om 9.30 uur. Deze aanvangstijd klopt niet. De dienst begint gewoon om 10.00 uur, en voorganger is ds. G.A. Trouwborst, in de Grote Kerk. Bovendien vindt er ook geen bevestiging van ambtsdragers plaats. Wel is het Israëlzondag, en staan we ook in deze dienst stil bij het jaarthema ‘Aan tafel’. Welkom!