Jeugdberaad

Het jeugdwerk is onderverdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit jeugdouderlingen en werkgroepleden.

Werkgroep; Ontmoeten, ontspannen en pastoraat. 
Werkgroep; Jeugdpastoraat, vieren en leren.

Betsie Tuin, secretaris.  Oosterhulst 7 BD.  Telefoon 484402    Mail; bbtuin@hetnet.nl

Jasper Visserman, Reggeland 14, VN.           Telefoon 785154    Mail; jaspervisserman@planet.nl