Jeugddiensten

Vijf keer per jaar wordt er bij toerbeurt in één van de drie kerken een jeugddienst gehouden. Deze diensten worden door de jeugddienstcommissie en een predikant voorbereid. Meestal werkt een gospelgroep mee aan de dienst.
De jeugddiensten beginnen om 19.15 uur, behalve op de start- en slotzondag  van het jeugdwerk, dan is de aanvang wisselend.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in te spelen op de leefwereld van de jongeren en de actualiteit.

Er is één gezamenlijk e-mailadres: jdcnieuwleusen@gmail.com

De Jeugddienstcommissie is te volgen op Facebook