Jeugdwerk

Al het gezamenlijk jeugdwerk wordt gecoördineerd door het Jeugdberaad, het gezamenlijk Hervormd-Gereformeerd orgaan voor het jeugdwerk. In het Jeugdberaad hebben alle jeugdouderlingen en het dagelijks bestuur  zitting. Het jeugdwerk is onderverdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit jeugdouderlingen en werkgroepleden. 

Het jeugdberaad: (leden en functies)
Kerkelijk jeugdwerker:
Hermy Bredewold-Jentink
E-mail: jeugdwerker@pknnieuwleusen.nl

Jeugdouderling Hervormde Gemeente:
Wilma Amsink-Lubbers.
E-mail: h.amsink@home.nl
Tel: 484737

Jeugdouderling Gereformeerde Kerk
Eline Bovenhuis-Talen
E-mail: alberteneline@home.nl

Secretaris
Betsie Tuin.
E-mail: bbtuin@hetnet.nl
Tel: 484402

Penningmeester
Jasper Visserman 
E-mail: jaspervisserman@planet.nl
Tel: 785154   

Het jeugdberaad zal nog worden aangevuld met gemeenteleden die affiniteit hebben met de jeugd en jongeren. Hierbij zoeken wij naar zowel afvaardiging vanuit ander jeugdwerk om zo korte lijnen te creëren en hiermee de werkgroepen overbodig te laten zijn, als andere belangstellenden, wie een kleine taak willen binnen het jeugdwerk. Als jeugdberaad leggen wij verantwoording af aan beide kerkenraden, zowel financieel als inhoudelijk.

Structuur van het Jeugdwerk:
Indeling in twee werkgroepen:
1.Werkgroep: Ontmoeten, ontspannen en pastoraat
   Meisjesclub; Zomerkamp; Palthehonk; Nacht zonder dak; JJP
2.Werkgroep: Jeugdpastoraat, vieren en leren
   Kindernevendienst; ‘Actie schoenendoos’; Tienernevendienst;
   Catechese; Jeugddienstcommissie; EO- jongerendag; Medgidia;
   Moderamen