Jeugdwerk

Al het jeugdwerk wordt gecoördineerd door het Jeugdberaad, het gezamenlijk orgaan voor het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk

Het jeugdberaad: (leden en functies)
Kerkelijk jeugdwerker: Arjen Uil 
E-mail: arjenuil@pknnieuwleusen.nl

Jeugdouderling: Wilma Amsink-Lubbers
E-mail: wilmaamsink@pknnieuwleusen.nl Tel: 484737

Jeugdiaken: Eline Bovenhuis-Talen
E-mail: alberteneline@home.nl

Secretaris: Betsie Tuin
E-mail: betsietuin@outlook.com Tel: 484402

Lid: Alie Stegerman
E-mai: aliestegerman@gmail.com

Penningmeester: Jasper Visserman
E-mail: jaspervisserman@planet.nl Tel: 785154

Wij organiseren twee keer per jaar een groot jeugdberaad, waarvoor mensen uit alle onderdelen van het jeugdwerk worden uitgenodigd. opzet va het groot jeugdberaad is om elkaar te informeren, gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en samen op te trekken. Het jeugdberaad legt verantwoording af aan beide kerkenraden, zowel financieel als inhoudelijk.

Activiteiten die vallen onder het jeugdwerk zijn:
Kindernevendienst, Tienerdienst, Meisjesclub, Zomerclub, Zomerkamp, Catechese, Jeugddienstcommissie, Geloofskoffer voor jonge gezinnen, Krabbeldiensten.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd door het jaar heen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Deze zijn terug te vinden op de activiteitenkalender die in het ‘Klankbord’, op de ‘Zondagsbrieven’ en op social media worden aangekondigd. Denk hierbij aan Vakantiebijbelfeest, Escape-room, Paaschallenge, Nacht-zonder-dak, Sirkelslag en Actie Schoenendoos.