Jeugdwerk

Al het gezamenlijk jeugdwerk wordt gecoördineerd door het Jeugdberaad, het gezamenlijk hervormd-gereformeerd orgaan voor het jeugdwerk. In het klein Jeugdberaad hebben alle jeugdouderlingen, het dagelijks bestuur en de penningmeester zitting. In het groot Jeugdberaad hebben naast de leden van het klein Jeugdberaad ook de afgevaardigden van de werkgroeponderdelen zitting. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen en de secretaris van het Jeugdberaad. De voorzitters zijn tevens jeugdouderling. Dit geldt niet voor de secretaris.

Al het jeugdwerk is onderverdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit jeugdouderlingen en werkgroepleden. De werkgroepleden zijn de vertegenwoordigers van het jeugdwerk zelf.