Jeugdwerk

Al het jeugdwerk wordt gecoördineerd door het Jeugdberaad, het gezamenlijk Hervormd-Gereformeerd orgaan voor het jeugdwerk. In het Jeugdberaad hebben alle jeugdouderlingen en het dagelijks bestuur zitting. Het jeugdwerk is onderverdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit twee jeugdouderlingen/-diakenen en werkgroepleden. 

Het jeugdberaad: (leden en functies)
Kerkelijk jeugdwerker:
vacature
E-mail: jeugdwerker@pknnieuwleusen.nl

Jeugdouderling Hervormde Gemeente:
Wilma Amsink-Lubbers
E-mail: h.amsink@home.nl
Tel: 484737

Jeugdouderling Gereformeerde Kerk
Eline Bovenhuis-Talen
E-mail: alberteneline@home.nl

Secretaris
Betsie Tuin
E-mail: bbtuin@hetnet.nl
Tel: 484402

Leden: 
Alie Stegerman
E-mai: aliestegerman@gmail.com

Penningmeester
Jasper Visserman 
E-mail: jaspervisserman@planet.nl
Tel: 785154   

Het jeugdberaad zien wij graag nog worden aangevuld met gemeenteleden die affiniteit hebben met de jeugd en jongeren, hierbij zoeken wij naar zowel afvaardiging vanuit ander jeugdwerk om zo korte lijnen te creëren maar ook mensen die het leuk vinden om te helpen organiseren en uitvoeren van een activiteit. Het jeugdberaad legt verantwoording af aan beide kerkenraden, zowel financieel als inhoudelijk.

Activiteiten die vallen onder het jeugdwerk zijn:
Kindernevendienst, Tienerdienst, Meisjesclub, Zomerclub, Zomerkamp, Catechese, Jeugddienstcommissie, Geloofskoffer voor jonge gezinnen, Krabbeldiensten.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd door het jaar heen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Deze zijn terug te vinden op de activiteitenkalender die in het ‘Klankbord’, op de ‘Zondagsbrieven’ en op social media worden aangekondigd. Denk hierbij aan Vakantiebijbelfeest, Escape-room, Paaschallenge, Nacht-zonder-dak, Cirkelslag en Actie Schoenendoos.