Jeugdwerk

Al het jeugdwerk wordt gecoördineerd door het Jeugdberaad, het gezamenlijk orgaan voor het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde kerk

Het jeugdberaad: (leden en functies)

Algemeen e-mailadres:
jeugdberaad@pknnieuwleusen.nl

Kerkelijk jeugdwerker:
Vacant

Jeugdouderling:
Wilma Amsink
E-mail: wilmaamsink@pknnieuwleusen.nl Tel: 484737

Jeugddiaken:
Eline Bovenhuis
E-mail: alberteneline@home.nl

Gerrit van Wijk

Leden:
Alie Stegerman
E-mail: aliestegerman@gmail.com

Joanne Dunnink

 

Wij organiseren twee keer per jaar een groot jeugdberaad, waarvoor mensen uit alle onderdelen van het jeugdwerk worden uitgenodigd. opzet va het groot jeugdberaad is om elkaar te informeren, gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en samen op te trekken. Het jeugdberaad legt verantwoording af aan beide kerkenraden, zowel financieel als inhoudelijk.

Activiteiten die vallen onder het jeugdwerk zijn:
Kindernevendienst, Tienerdienst, Jeugdkamp, Catechese, Geloofskoffer voor jonge gezinnen, Krabbeldiensten, en Meet&Eat-groepen

Daarnaast worden er door het jaar heen activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen. Deze zijn terug te vinden op de activiteitenkalender die in het ‘Klankbord’, op de ‘Zondagsbrieven’ en op social media worden aangekondigd. Denk hierbij aan Bijbel Vakantiefeest, Escape room, Paaschallenge, Nacht-zonder-dak, Sirkelslag en Actie Schoenendoos.