Kerkdiensten Hervormde gemeente in januari en in februari

In januari zijn de morgendiensten om 10.15 uur en de avonddiensten om 19.15 uur in de Grote Kerk en in februari zijn de morgendiensten om 10.15 uur en de avonddiensten om 19.15 uur in de Maranathakerk.
De diensten van 9.00 uur zijn (voorlopig) komen te vervallen.