Kerkenraad Hervormde Gemeente

De Hervormde gemeente is per 1 september 2015 opgegaan in een gezamenlijke gemeente, geleid door één kerkenraad, waarvan beide predikanten lid zijn.
Hoewel er sprake is van één gemeente, er is ten behoeve van de pastorale bearbeiding een indeling gemaakt in een noordelijk- en een zuidelijk deel.
Ds. L. Hoekstra is pastoraal aanspreekpunt voor het noordelijke deel en ds. G.A. Trouwborst is dit voor het zuidelijke deel.
Zij verzorgen het pastoraat samen met een team van ouderlingen en bezoekmedewerkers.
In de informatiegids kunt u desgewenst het telefoonnummer en of (mail) adres vinden van de ouderling of bezoekmedewerker die bij uw wijk hoort.

De namen van de leden van de kerkenraad vindt u hieronder in de tabel.
De afkorting N staat voor noord en Z voor zuid.

Predikanten:ds. L. HoekstraSectie N.9
ds. G.A. Trouwborst
Wijkouderlingen:E. van den BergSectie N.4 en N.5
H. Boer-van LentheSectie Z.16 en Z.17
M. Boudewijn-WitpaardSectie N.3 en N.8
VacatureSectie Z.15 en Z.18
F. Pawironadi-SchonewilleSectie N.7 en Z.20
H. Courtz-TrompetterSectie N.2 en N.11
D.H. Geerts-BovenhoffSectie N.1
H. Prins-WobbenSectie N.6, N9 en N10
VacatureSectie Z.21 en Z.23
H. BloemersSectie Z.19 en Z.24
VacatureSectie Z.13 en Z.14
H. Zieleman-BloemersSectie N.12 en Z.22
H. Broek-Klein
Ouderling met een speciale opdrachtW. Westerman-Prins
ScribaG. Evertsen
Jeugdouderlingen:W. Amsink-Lubbers
Diakenen:T. Hekman-Klein, voorzitter
H. Ekkelenkamp-van Blanken
D. van Es-Harmsen
H. Knol-Groteboer
R. Mijnheer-Meijer
H. Laarman
H. de Lange
A.G. Paasman
A. Reuvekamp-Jans
K. Schoemaker
H. Speelman
Vacature
Ouderling kerkrentmeesters:J. van de Hoek, voorzitter
G.W. de Boer
W. Brinkman
H. Huzen
R. ten Klooster
B. Schaapman-Nagelhout, secretaris
J. Tuin, penningmeester