Kerkenraad Ontmoetingskerk

De Gereformeerde Kerk is ingedeeld in 8 secties, waarvan de adressen zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt liggen. In iedere sectie is in principe één ouderling en één diaken werkzaam. Daarnaast zijn in iedere sectie meerdere wijkcontactpersonen benoemd, alsmede zijn er leden van de financiële commissie en ZWO-commissie aangesteld. Samen vormen zij het sectieteam, het vroegere wijkteam. De sectieteamleden wonen niet allemaal in hun sectie en daarom wordt aan de bewoners van de secties gevraagd het sectieteam goed op de hoogte te houden van hun wel en wee en de teamleden te benaderen als bezoek gewenst is of als men hulp nodig heeft. De teamleden zijn graag bereid langs te komen.

De secties:

SectieOuderlingDiakenWijkcontactpersonen
1H. LammersH. en J. Gerrits-van der LindeG. Boverhof-van Dijk
F. Harke
M. Schuldink-Jonkers
2VacatureG.J. Lammertsen-ten KateJ.Roffel
L. Brinksma-Bos
3A.G. TibbenG.A. Vasse-StolteA.W. Nijholt-Bosman
E. de Weerd-Aalberts
4G. LammertsenW. de Roo-VrijhofD.G. van der Graaf-van Zanten
G. van der Vegt-Visscher
5
B.A.J. Hofman-KoopmanC.C. de Jong-NautaG. Klomp
F.A. Stolte-Borger
6S. de Jong-Bouwman
F.A. Schoemaker-Stolte
A. Kremer-FransenG. Hof-Botter
J.O.L. Verheule-van der Ploeg
H. de Boer
7L. de Haan-WithaarM. Poppen-BouwmanB. Dunnewind
T. Bork
L. de Boer-Tuin
8VacatureG. Klomp-van der LindeR. de Haan
E.H. van den Hoek
B.J. en A. Wessels-Uitslag