Kerkenraad Ontmoetingskerk

De Gereformeerde Kerk is ingedeeld in 6 wijken, waarvan de adressen zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt liggen. In iedere wijk is in principe één ouderling en één diaken werkzaam. Daarnaast zijn in iedere wijk meerdere wijkcontactpersonen benoemd, alsmede zijn er leden van de financiële commissie en ZWO-commissie aangesteld. Samen vormen zij het wijkteam. De wijkteamleden wonen niet allemaal in de/uw wijk en daarom vragen wij u ons zo  goed op de hoogte te houden en ons te benaderen als u bezoek wenst of hulp nodig heeft. Wij zijn graag bereid om langs te komen.

De secties:

WijkOuderlingDiakenWijkcontactpersonen
1A.G. TibbenH. en J. Gerrits-van der LindeM. Schuldink-Jonkers
H. Velzing-Breider
B.J. Wessels en A. Wessels-Uitslag
2A.G. TibbenA. Kremer-FransenA.W. Nijholt-Bosman
E. de Weerd-Aalberts
3G. LammertsenW. de Roo-VrijhofD.G. v.d. Graaf-van Zanten
G. v.d. Vegt-Visscher
J. Roffel
4B.A.J. Hofman-KoopmanF. HarkeG. Klomp
F.A. Stolte-Borger
M. Grooteboer-Bakker
5
L. de Haan-WithaarM. Poppen-BouwmanB. Dunnewind
T. Bork
L. de Boer-Tuin
A.G. Haak-Miske
6A.K. van den Hoek-Bril
G. Klomp-van der LindeR. de Haan
E.H. van den Hoek
G. Hof-Botter
H. de Boer