Kerkenraad Ontmoetingskerk

De Gereformeerde Kerk is ingedeeld in 6 wijken, waarvan de adressen zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt liggen. In iedere wijk is in principe één ouderling en één diaken werkzaam. Daarnaast zijn in iedere wijk meerdere wijkcontactpersonen benoemd, alsmede zijn er leden van de financiële commissie en ZWO-commissie aangesteld. Samen vormen zij het wijkteam. De wijkteamleden wonen niet allemaal in de/uw wijk en daarom vragen wij u ons zo  goed op de hoogte te houden en ons te benaderen als u bezoek wenst of hulp nodig heeft. Wij komen graag bij u langs.

De secties:

WijkOuderlingDiakenWijkcontactpersonen
1VacantH. Gerrits en
J. Gerrits-van der Linde
M. Schuldink-Jonkers
H. Velzing-Breider
B.J. Wessels en A. Wessels-Uitslag
2VacantA. Kremer-FransenA.W. Nijholt-Bosman
E. de Weerd-Aalberts
3G. LammertsenW. de Roo-VrijhofH. Hendriks-Lindeboon
G.v.d.Vegt-Visscher
Vacant
4B.A.J. Hofman-KoopmanF. HarkeG. Klomp
F.A. Stolte-Borger
M. Grooteboer-Bakker
5
L. de Haan-WithaarM. Poppen-BouwmanB. Dunnewind
T. Bork
L. de Boer-Tuin
F.A Schoemaker-Stolte
6A.K. van den Hoek-Bril
S.M. ter Wee-BlanketR. de Haan
E.H. van den Hoek
H. de Boer
G. Mulder-Zieleman
SeniorenouderlingVacantJ. de Graaf
H. Hoekstra – Beekman
M. de Graaf-Pasveer