Kerkenraden besluiten om het Samen op Weg proces opnieuw op te starten

De kerkenraden van de Gereformeerde Kerk Nieuwleusen en de Hervormde Gemeente Nieuwleusen hebben unaniem besloten om het Samen op Weg proces formeel op te starten en om te bezien of beide kerken in de komende jaren zouden kunnen fuseren. 

Voordat de kerkenraden dit besluit konden nemen, moesten zij eerst de gemeente raadplegen. Daartoe werden gemeenteavonden georganiseerd: op 22 september en 6 oktober voor de Hervormde Gemeente en op 28 september en 4 oktober voor de Gereformeerde Kerk. Het overgrote deel van de aanwezige gemeenteleden gaf aan voorstander te zijn van het opnieuw opstarten van het proces om te onderzoeken of beide gemeenten samen kunnen gaan.  

Beide kerkenraden hebben vervolgens in een eigen vergadering besloten om het proces formeel op te starten. In de zondagsbrieven van volgende week en in Het Klankbord volgt een wat uitgebreider verslag. 

Namens de Hervormde Gemeente Nieuwleusen – Hendrien Zieleman – Voorzitter

Namens de Gereformeerde Kerk Nieuwleusen – Roel van Lenthe – Voorzitter

In onderstaande link is de presentatie te lezen:
2021-09-20 pres gemeenteavond SOW7