Kerkradio

De kerkdiensten en uitzendingen van “Zang en meditatie” worden uitgezonden via de kerkradio en zijn bestemd voor zieken, bejaarden en minder validen, die (tijdelijk) niet in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken.

De kosten van het abonnement bedragen thans € 12,50 per maand. Bij de luisteraar wordt dan een ontvangtoestel geplaatst dat in bruikleen wordt gegeven tegen een borgsom van € 100,-. Dit bedrag ontvangt men terug als de kerkradio wordt opgeheven en het luisterkastje onbeschadigd wordt ingeleverd.

Aanvragen voor aansluiting op de kerkradio kunnen worden ingediend bij: dhr. G.H.J. Amsink per mail of per telefoon; 484737.