Kerstavond in De Spil in Nieuwleusen

Nieuwleusen viert dit jaar samen Kerst in ‘De Spil’.
Twee vorige edities werden georganiseerd in de inmiddels afgebroken sporthal ‘De Schakel’. Op 24 december a.s. zijn er in het gloednieuwe Kulturhus
‘De Spil’ twee Kerstvieringen. De eerste viering begint om 18.30 uur en is vooral bedoeld voor kinderen en hun ouders. Vanaf 21.30 uur begint de tweede samenkomst. Beide vieringen beginnen met een ‘Sing-in’. De organisatie is in handen van de samenwerkende kerken in Nieuwleusen, in nauwe samenwerking met de medewerkers van ‘De Spil’. Een viering duurt ruim een uur. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen zoals een muzikaal onthaal, het Kerstverhaal en samenzang. De overdenking tijdens de eerste viering zal worden verzorgd door Ds. Luite-Harm Kooij en in de tweede, door Ds. Bart Trouwborst.

Kerst is voor jong en oud. Het zingen van bekende Kerstliederen brengt het Kerstgevoel tot leven. Samen zingen, luisteren naar muziek en het vertrouwde verhaal van Jezus in de kribbe, brengt Kerst dichtbij. Dit jaar in Nieuwleusen, in een prachtig multifunctioneel Kulturhus, met hopelijk veel sfeer en goed bezette ‘tribunes’. Komt allen tezamen in ‘De Spil’ !

De verkoop van toegangskaartjes (a € 1,– p.p.) zal enkele weken van te voren vanuit ‘De Spil’ plaatsvinden.

Wie het Kerstverhaal zal/zullen voorlezen is opnieuw een verrassing. De organisatie gaat op zoek. Suggesties kunnen worden gedaan via Kerstavond@kerkpleinnieuwleusen.nl