Kindernevendienst OK

Kindernevendienst is er elke zondag voor de groepen 1 tot en met 8. Groep 7 en 8 hebben geen kindernevendienst als er ‘s avonds een jeugddienst is.
Op de ‘Zondagsbrief” en in  “Het Klankbord’ wordt aangekondigd welke groepen deelnemen aan de kindernevendienst. 
Wekelijks wordt de zondagse eredienst voorbereid, de vertelling en verwerking.  Er is ook tienernevendienst voor de klassen 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs. Frequentie 1x in de maand zo mogelijk, de derde zondag van de maand. 
Contactpersoon voor de tienernevendienst is Eline Bovenhuis. (alberteneline@home.nl)
Voorzitter:  W.B. Bos-Talen, telefoon 850675