Werkgroep kindernevendienst/tienernevendienst Ontmoetingskerk

Kindernevendienst is er elke zondag voor de groepen 1 tot en met 8. Groep 7 en 8 hebben geen kindernevendienst als er ‘s avonds een jeugddienst is.
Op de ‘Zondagsbrief” en in “Het Klankbord” wordt aangekondigd welke groepen deelnemen aan de kindernevendienst.
Wekelijks wordt de zondagse eredienst voorbereid, de vertelling en verwerking.

Contactpersoon: Leonie Hulleman, tel. 06-29388337

Er is ook tienernevendienst voor de klassen 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs. Frequentie 1x in de maand .

Contactpersoon:  Carla Aalbers, tel. 485144 en Evelien Visserman, tel. 785154