Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 november

We gaan in groepjes uiteen om te praten over Psalm 111. In deze Psalm gaat het over ‘leven van Gods gegeven goed’. We bespreken wat er in deze Psalm staat als gegeven goed en wat we daar concreet van herkennen.

We bespreken de vanuit het beleidsplan de speerpunten die elke geleding heeft opgesteld.Ze zijn in volgorde geplaatst van waar eerst aan gewerkt wordt en wat er daarna komt. Deze speerpunten worden als groeidocument achter het beleidsplan geplaatst. We gaan 1 keer per jaar bespreken hoe het met de voortgang gaat.

De kerstavonddiensten worden besproken. Er zijn 3 wandelingen bij de Grote Kerk, voorafgegaan door een korte bijeenkomst in de kerk. Ook is er die avond 1 traditionele dienst, waarbij ds. Trouwborst voorgaat en Music Ardore medewerking verleend. Op dit moment is nog niet bekend waar deze laatste dienst gaat plaatsvinden. Ook is er een oproep gedaan voor vrijwilligers die op de kerstmarkt willen staan om de kraam van de gezamenlijke kerken te bemensen.

Op 2e Paasdag (13 april) is er een speciale dienst om te vieren dat Nieuwleusen 75 jaar geleden bevrijd is. De 4 predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Gereformeerde Kerk en onze beide Hervormde predikanten zijn bezig met de opzet van deze dienst.

Alle diaconieën in de gemeente Dalfsen gaan meedoen met het project Schuldhulpmaatjes. Dit houdt in dat er mensen gezocht gaan worden die andere mensen met schulden begeleiden om hun financiën weer op orde te krijgen. Voordat dit project kan starten, worden er mensen gezocht die in het stichtingsbestuur plaats willen nemen.

Aanstaande zaterdag gaan er mensen van onze diaconie naar de Landelijke diaconale dag. De door de kinderen gemaakte slinger voor Syrië wordt dan ook meegenomen en ingeleverd.

Bij de Plus kan er gespaard worden voor een boodschappenpakket. De diaconie gaat de zegels hiervoor sparen, zodat de pakketten uitgedeeld kunnen worden aan de minima.

De geldwervingscommissie is naar Hoogeveen geweest voor een voorlichting over Kerkbalans. Vooral het contact met andere gemeenten en het uitwisselen van ervaringen over de geldwerving heeft veel opgeleverd.

In het komende Klankbord wordt een erratum van het infoboekje geplaatst. In de gids staan wat fouten en er zijn mailadressen gewijzigd.

Gea Evertsen
scriba