Kort verslag van de kerkenraadsvergadering Herv. Gemeente

Hier kunt u het korte verslag lezen van de kerkenraadsvergadering op 3 februari 2020.