Leerhuis Psalmen

Evenals de afgelopen jaren het geval was, zullen ds. Develing, Hoekstra en Trouwborst ook in het nieuwe seizoen een leerhuis verzorgen bij de Psalmen. Gedurende een zestal avonden staan Psalmen centraal, die zorgvuldig gelezen en besproken worden. De ervaring leert dat deze samenkomsten als waardevol beleefd worden. Het Psalmenboek herbergt immers een schat aan kostbare teksten en gebeden, die niet zelden door de lezer als herkenbaar ervaren worden en zo ook het persoonlijk geloof en de relatie met de Here God kunnen versterken. Ook dit seizoen zijn nieuwe leden weer van harte welkom. De avonden kunnen evt. ook los van elkaar bezocht worden. Ook kan door het lezen van de Psalmen de bijbelkennis verdiept worden. Een ieder is van harte welkom.

Informatie: ds. Develing (481206 of mail), ds. Hoekstra (482200 of mail) of ds. Trouwborst (481591 of mail)