Liturgische Schikking

Kerst – 25 december 2023
Basissymboliek Advent en Kerst 2023
De basisgedachte een wegwijzer. Voor iedere zondag wordt een houten wegwijzer gemaakt waar de weg, in de vorm van een guirlande, langs slingert. De guirlande heeft iedere zondag een andere bekleding, passend bij het thema van de zondag.

Symboliek:
De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef. De ster wordt gemaakt in lichte kleuren. In de guirlande komen gouden accenten en lichtjes om het feestelijke te onderstrepen.

Symboliek materiaal:
De vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken, van overal komen we samen bij het koningskind.

Symboliek kleur:
Het is feest, licht, dus lichte kleuren en goud. Hoe feestelijk wil je het hebben.

Meditatieve tekst
De ster wijst
De weg naar het kind
Een hoopgevende toekomst

   

   

4e Advent – 24 december 2023

Symboliek:
De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande wordt gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, zoals klimop met blauwe bessen als Viburnum en klimopbessen. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt

Symboliek materiaal:
De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. De klimop symboliseert de trouw van God aan de mensen. De cyclaam symboliseert de dienstbaarheid van Maria. De bloem van de cyclaam bloeit naar beneden (stamper en meeldraadjes zitten aan de onderkant). Daarom symboliseert de cyclaam de dienstmaagd.

Symboliek kleur:
Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst. Blauw en wit zijn de kleuren van Maria.

Mediatieve tekst:
Ontmoetingen onderweg
Verdiepen de gedachten
Maria, meisje, zwanger
Van hemelse lichtheid

    

   

3e Advent – 17 december 2023

Symboliek:
De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus.
De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande.
De guirlande wordt gemaakt van verschillende materialen zoals Helichrysum italicum (kerrieplant),IJslands mos, Symphoricarpos (sneeuwbes), en grijs coniferengroen (Juniperus).

Symboliek materiaal :
Deze zondag gebruiken we grijze en witte materialen die heerlijk geuren en een genezende (ontsmettende) werking hebben, zoals Juniperus (jeneverbes) en Helichrysum.

Symboliek kleur :
Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat het over de doop en over de bruiloft, een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan.

Mediatieve tekst
We zijn samen op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig licht

   

   

2e Advent – 10 december 2023

Symboliek:
De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links. De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht.

Symboliek materiaal:
De Thuja heeft eigenlijk twee namen: de boom van goed en kwaad, en levensboom. Het is een groenblijvende geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert. De aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking op mensen, een levenselixer voor op reis.

Symboliek kleur:
De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst

Meditatieve tekst:
We gaan op weg
Gaan door water
Levenspad
Met goede bedoelingen

   

   

1e Advent – 3 december 2023

Symboliek:
De richting van de wegwijzer wordt naar beneden gericht. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn.
De weg die we gaan is donker. De guirlande wordt gemaakt van beukenblad, beukennootjes en eventueel gedroogde materialen uit de tuin zoals hortensia en ‘vleugeltjes’. De meeste puntjes van het beukenblad wijzen naar beneden om de richting van de pijl te versterken.
Symboliek materiaal:
Als je onder de beuk door loopt, die mooie en vaak oude boom, voel je je klein en nietig.
De beuk verbindt de aarde met de hemel. De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.
Symboliek kleur: De weg is donker, de zon is verduisterd.

Mediatieve tekst
We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven

   

   

Eeuwigheidszondag – 26 november 2023

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit is de dag van gedenken en worden de namen genoemd van hen, die van ons heengingen.

Voor elke naam die genoemd wordt, wordt er een kaars ontstoken. Er brandt een grote kaars waarmee wij alle andere mensen gedenken die van ons zijn heengegaan en die in onze gedachten zijn. Er liggen witte rozen (symbool voor liefde, eerbied en herinnering) en er ligt klimop (al in de oudheid was de klimop als groenblijvende plant het zinnebeeld van het eeuwige leven)

Meditatieve tekst:
De mooie momenten samen,
ik kan er nog zo naar verlangen.
Als ik aan jou denk
rollen herinneringen over mijn wangen.

   

   

Bloemschikking Pinksteren 2023
Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora kun je lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinaï de wet ontving en in het Nieuwe Testament kun je lezen hoe de apostelen de Geest krijgen en de blijde boodschap verkondigen. Ook een soort oogst. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt.
De kleur rood roept vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de kleur van de liefde door alle lijden heen. De Heilige Geest zorgt voor inspiratie, is de helper en trooster. Je kunt de Geest ook beschouwen als de actuele nabijheid van God. In de traditie spreekt men van de zeven gaven van de Geest: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect, oftewel de “vreze des Heren”. In de schikking zijn van elk soort bloemen 7 stuks verwerkt en er branden zeven rode lichtjes.

Gedicht:
Taal op de tong,
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag
voordat het avond is.

Gij die uw Naam
eer aandoet op de aarde,
ik zing de lof
van uw verrijzenis.

Gaat er een licht
de duisternis te boven,
een zon die nacht
en nevel overwint –

ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij een nieuwe dag begint.
Jaap Zijlstra

   

    

Symbolische bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2023
Op de liturgietafel in de Ontmoetingskerk staan gedurende de Veertigdagentijd en Pasen 2023 symbolische bloemschikkingen. Bij de schikkingen staat iedere week een uitleg.
Het thema is: Uit liefde voor jou
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn wordende schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.

Liturgische schikking bij Pasen

Voor deze schikking is een krans gebruikt. Op de krans zijn bloeiende bolplantjes, bloeiende takken bloesem, klimop en witte tulpen geplaatst. Een bloeiende tuin.

Meditatieve tekst
Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

   

   

Liturgische schikking bij Goede Vrijdag 

Meditatieve tekst
Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

   

   

Liturgische schikking bij de zesde zondag van de 40-dagentijd

De bundels zijn aan elkaar verbonden zodat een onregelmatige lijn ontstaat. Tussen de takken zien we allerlei geurige kruiden zoals lavendel, rozemarijn en eucalyptus. Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren. Buxus tussen de takken verwijst naar Palmzondag.

De bundels zijn aan elkaar verbonden zodat een onregelmatige lijn ontstaat. Tussen de takken zien we allerlei geurige kruiden zoals lavendel, rozemarijn en eucalyptus. Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren. Buxus tussen de takken verwijst naar Palmzondag.

Meditatieve tekst:
Kostbare geuren
Voor die Ene
Is voor iedereen
Het goede doen

   

   

Liturgische schikking bij de vijfde zondag van de 40-dagentijd

Voor deze schikking is een krans gebruikt. De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Tussen de kronkeltakken zie we gedroogde strobloemen en gedroogde grassen die herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en roze tulpen maken de cirkel levend.

Meditatieve tekst
Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinnering

   

   

Liturgische schikking bij de vierde zondag van de 40-dagentijd

Twee halve bogen met katjes zijn met elkaar verbonden tot een ellips, alsof het een oog is. In het midden van de ellips is een pupil met een iris van hyacintbloemen aan de kronkelhazelaar bevestigd. Een oog om mee te kijken.

Meditatieve tekst
Oculi;
Open ogen Zien, kijken,
gezien worden
Wie ben jij
Geworden?

 

   

   

Liturgische schikking bij de derde zondag van de 40-dagentijd

Voor deze schikking is een krans van kronkeltakken gebruikt. De krans ligt op een spiegel. 1 pin zorgt ervoor dat de krans een beetje omhoog komt aan de achterkant. Hierdoor is de schikking beter te zien. Plant in het ‘hoge’ gedeelte van de spiegel staan flesjes met grassen van de waterkant en binnen de krans een schaal met water en de drijvende waterplant zodat er een soort natuurlijk vijverbeeld ontstaat. De spiegel refereert aan water en reflectie.

Meditatieve tekst
Bronnen
Van inspiratie
Spiegels met gedachten
Verbinding voor mij
En jou

   

   

Liturgische schikking bij de tweede zondag van de 40-dagentijd

Meditatieve tekst
Op de berg
In stilte luisterend,
biddend
Drie profeten
Gevonden wijsheid

   

   

Liturgische schikking bij de eerste zondag van de 40-dagentijd

Meditatieve tekst
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

   

(Met dank aan Ineke Telman voor de foto’s)

Liturgische schikking bij Kerst 2022

Basissymboliek Advent en Kerst 2022:
De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. De tafel is bekleed met een jute tafelkleed die tijdens advent veranderd. Het tafelkleed is klaar!

Kaarsen:
Er staan 4 hoge kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met talloze niet-hooggeplaatste lampjes. Tussen de lampjes leggen we witte (vruchten) bessen en groen uitlopende kleine bolletjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.

Mediatieve tekst:
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

   

   

Liturgische schikking bij de vierde adventszondag van 2022

Toegevoegd zijn: Clematispluis of gedroogde halmen van riet of miscanthus. Pluizig en onduidelijk qua vorm. De tafelrand bij Tamar is langer dan de andere randen (symbool: versluieren) en Roze peperbes (symbool: de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen).
Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed, 100% van de jute wordt bekleed met plaatmos.

Kaarsen
Er staan 4 kaarsen op het tafelkleed.

Mediatieve tekst
Verstopt achter de sluier
van gekoesterde herinneringen
komt ruimte
voor nieuw leven.

   

   

Liturgische schikking bij de derde adventszondag van 2022

Toegevoegd zijn: Malusappeltje. (symbool: de rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing.
Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn) en vleugeltjes van de es. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.
Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed,75% van de jute wordt bekleed met plaatmos.

Kaarsen
Er staan 3 kaarsen op het tafelkleed.

Mediatieve tekst
Verbonden met het rode koord
vruchten van ware liefde
te vinden in vrijheid

   

   

Liturgische schikking bij de tweede adventszondag van 2022

We zien nieuwe dingen hangen bij de tafel: Korenaren (symbool: Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem en Pinusnaalden (symbool: de Pinus is een pijnboom) Hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld.
Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed
50% van de jute wordt bekleed met plaatmos.

Kaarsen
Er staan 2 kaarsen op het tafelkleed.

Mediatieve tekst
Reis naar het onbekende
pijn om het vertrouwde
Genadebrood
aan Boaz’ tafel.

   

   

Liturgische schikking bij de eerste adventszondag van 2022

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. De tafel is bekleed met een jute tafelkleed die tijdens advent verandert.
Bij de tafel zien we rood/paarse heidebloemen (symbool: paars is de kleur van de rouw, Bathseba verloor haar man) en gedroogde gele craspedia (kogelbloem). (symbool: geel is een koninklijke kleur Koning David nam Bathseba tot zijn vrouw).
Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed. 25% van de jute wordt bekleed met plaatmos.
Kaarsen:
Er staat 1 kaars op het tafelkleed.

Mediatieve tekst
Jong is zij, mooi
in paarse rouw,
aan de koninklijke tafel.

   

   

Liturgische schikking bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Eeuwigheidszondag – 20 november 2022
Vandaag herdenken wij in de kerk de gemeenteleden die gestorven zijn in het afgelopen jaar. Wij willen hen niet vergeten. Ze zijn nog in gedachten bij ons. In de schikking zijn verschillende bloemen en klimop verwerkt.
De klimop: Al in de oudheid was de klimop als groenblijvende plant het zinnebeeld van het eeuwige leven.
Witte roos: De witte roos staat symbool voor liefde, eerbied en herinnering.
Gipskruid: Gipskruid staat symbool voor eeuwig durende liefde.
Fresia: De fresia staat symbool voor onvoorwaardelijke liefde en eerbaarheid.
Op de spiegel branden lichtjes: voor ieder overleden gemeentelid een lichtje en er brandt een kaars waarmee wij alle andere mensen gedenken die van ons zijn heengegaan en die in onze gedachten zijn. Ook liggen er witte rozen.

Voor de mensen
van voorbij
voor wie je was
dichtbij mij
Voor je sterven
en je zijn
voor het missen
en de pijn

Voor iedere dag
dat ik je mis
en de liefde
die gebleven is

  

   

Liturgische schikking bij Pinksteren

De 7 rode rozen in de schikking en de 7 rode waxinelichtjes symboliseren het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken. De rode kleur is een verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt. De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in neerdalende lijnen.

Gij zendt uw Geest uit:
wij worden herschapen
en Gij vernieuwt
het gelaat van de aarde!

Als wij elkaar overschreeuwen,
doof voor elkanders taal,
als harde woorden ons toesluiten,
laat dan uw Adem ons open maken!

Als onmacht ons beheert
om de taal van de liefde te spreken
en wij niet kunnen luisteren,
laat dan uw Vuur ons zacht maken!

Als ons leven opdroogt en verdort,
en wij worden opgejaagd
door de hitte des daags,
waai dan uw Wind door ons hoofd, door ons hart!

Als de aarde verstoft en sterft in onze handen,
ten dode uitgeput,
kom dan met uw Geest
en herschep haar,

want
Gij zendt uw Geest uit:
wij worden herschapen
en Gij vernieuwt
het gelaat van de aarde!

Sytze de Vries

   

   

Liturgische schikking bij Eerste Paasdag

Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

Meditatieve tekst
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen en plukt bramen.
Nieuw leven,
voor ieder die het wil zien en geloven.

    

    

Liturgische schikking bij de zesde zondag van de 40-dagentijd

De tekenen van brood en wijn staan centraal in deze lezing. De verticale zuil wordt steeds meer groen door het toevoegen van groene takken en het weghalen van grassen. Ook wordt er buxus tussen de takken geklemd, een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem en de verbinding met Aswoensdag. Tussen de takkenstructuur worden aren geklemd als symbool voor het brood. De wijn symboliseren we door het liturgische vaatwerk bij de schikking te
plaatsen.

Meditatieve tekst
Brood en wijn.
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was
– het lijden en sterven van Jezus –
of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was-, maar ook vooruit.
Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

      

     

Liturgische schikking bij de vijfde zondag van de 40-dagentijd

In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

Meditatieve tekst
Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942 ten volle bewust van het lot dat haar wachtte. In haar dagboek “Het verstoorde leven” schrijft ze aangrijpend prachtig over aanvaarding en het goede blijven zoeken in een steeds vijandigere omgeving. Het blijven zien van de ander als mens is één van haar sleutels. Menselijkheid te midden van ontmenselijking. ‘En al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die éne fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk.’

       

       

Liturgische schikking bij de vierde zondag van de 40-dagentijd

De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Tussen de grassenstructuur plaatsen we groene kale takken en de eerste bloesems. Denk bijvoorbeeld aan magnolia, kersenbloesem, kweetakken en prunus. Feestelijk en symbool voor een nieuw begin.

Meditatieve tekst
Welkom thuis, hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis, voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest.
Welkom thuis. Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

       

       

Liturgische schikking bij de derde zondag van de 40-dagentijd

In deze lezing gaat het over vrucht dragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. Als het niet lukt om een tak met wintervruchten te vinden, is een alternatief idee om een vertakte tak te snoeien met groene knoppen waarop gedroogde vijgen bevestigd worden. Ook de vruchten van de kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.

Meditatieve tekst
Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen

       

       

Liturgische schikking bij de tweede zondag van de 40-dagentijd

In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar. Tegelijkertijd gaat het verhaal ook over ontmoeting. Tussen de structuur, op tweederde hoogte, plaatsen we een prop wikkeldraad of een stukje kippengaas. Het is de bedoeling om een wolk te maken: het is er en we kunnen het niet goed zien. De wolk is ook een directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt. De wolk wordt gevuld met uitgebloeid pampasgras en gipskruid.

Meditatieve tekst
Woordeloos blijven de leerlingen achter.
Ze kregen een hemels perspectief op Jezus.
Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!
Extra: Wees een moment stil.
Als u wilt, kunt u de ogen sluiten en u inbeelden dat u getuige bent
van de ontmoeting op de berg en de woorden uit de wolk.
Hoe kijkt u naar Jezus?

       

       

Liturgische schikking bij de eerste zondag van de 40-dagentijd

De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn drie vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar waar het echt om gaat. Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassenstructuur plaatsen we tarwearen en/of gerst-aren, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst, op zo’n manier dat de bloemen net boven het randje uitkomen. De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving.

Mediatieve tekst:
Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover in opvangende armen laat vallen.
Een oefening in vertrouwen.
Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht.
Jezus vestigt echter de blik op waar het om gaat:
God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand.
God komt de aanbidding toe.

       

       

Liturgische schikking bij Kerst

De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen plaatsen we bloemen van de phalaenopsis in buisjes. Tussen de stralen hebben we sterretjes geplaatst. Er is een lichtsnoertje gebruikt om de schikking extra te laten stralen. In het licht van Kerst, de komst van Christus, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf. De paaskaars wordt aangestoken.

Meditatieve tekst
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

       

       

Liturgische schikking bij de vierde adventszondag

De zonnestralen worden langer en talrijker. We plaatsten wilgenkatjes tussen de stralen. Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen met een knop, gewikkeld in blad. De bollen omwikkelen we met het grote blad van de schoenlappersplant.
De vier kaarsen worden aangestoken.

Meditatieve tekst
Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.

     

Liturgische schikking bij de derde adventszondag

Als je veel hebt… deel dan met de ander. Tussen de stralen plaatsen we tarwe-aren, gerst, of spelt. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt een zelfgebakken challah-brood. (challah-brood is een traditioneel gevlochten brood dat gegeten wordt op de sabbat)
De 3 kaarsen links worden aangestoken.

Meditatieve tekst
Deel met elkaar
het brood,
het leven
in het volle licht.

       

           

Liturgische schikking bij de tweede adventszondag

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht. De 2 kaarsen links worden aangestoken.

Meditatieve tekst
Johannes doopte
met Levend water,
in het morgenlicht
vol van verwachting!

       

       

Liturgische schikking bij de eerste adventszondag

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Wij gebruiken voor de stralen alleen gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. De kaars links wordt aangestoken.

Meditatieve tekst
Gedroogde grassen,
als stralen van de zon. –
Morgenlicht –
vol verwachting.

        

       

Liturgische schikking bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit is de dag van gedenken en worden de namen genoemd van hen die van ons heengingen.
Voor elke naam die genoemd wordt is er 1 lichtje ontstoken. De kaars in het hart welke in het midden van de kleine kaarsen is geplaatst brandt voor hen die deel uitmaakten van onze levenskring en wier namen niet in deze dienst worden genoemd.

Het gedicht wat is gelezen tijdens de dienst:

U, God en Schepper tot in eeuwigheid,
U hebt uw naam verbonden aan de mensen.
U bent begin en einde van de tijd
en blijft nabij tot achter alle grenzen.
U kent ons hart in alle kwetsbaarheid
en ons verlangen, onze stille wensen.

De namen van hen die gestorven zijn
noemen wij hier, wij kunnen niet vergeten,
al voelen wij nog dagelijks de pijn,
wij willen blijvend van hun liefde weten.
Laten zij in uw hand geschreven zijn
met nieuwe namen, hoe zij zullen heten.

God, wees bij ons in uw barmhartigheid,
geef ons vertrouwen in het goede leven,
dat wij niet zonder U in deze tijd,
maar met uw Naam in onze hand geschreven,
de wegen gaan van uw gerechtigheid.
U hebt ons immers zelf uw woord gegeven.

 

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 23-05-2021, Pinksteren

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de blauwe bloem met daaronder Asparagus die in een vaasje aan een tak zijn bevestigd. Zeven rode lichtjes op de spiegel symboliseren het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken.

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als de dauw,
kom dan, laaf ons met uw goedheid,
vervul ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven,
herschep ons.

       

       

Pasen 2021

Op de spiegel staan in de vorm van een hart vaasjes met bloemen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Gij raakt ons aan met uw licht
en doet ons opstaan, een nieuwe dag tegemoet
Gij raakt ons aan met uw liefde
en geeft ons de motivatie om te doen wat we te doen hebben
Gij raakt ons aan met uw Geest
en geeft ons de inspiratie het kwade te weerstaan
en het goede te zoeken
Gij raakt ons aan met uw nabijheid
en wordt daarmee het dragende geheim van iedere ontmoeting
Gij, die hoort en ziet en weet
ga met een ieder van ons mee
als de schaduw aan onze rechterhand

   

   

6e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Zoon van David gezegend met de liefde van de Eeuwige.
Hij leert ons met nieuwe ogen te kijken,
met andere oren te luisteren,
recht te maken wat krom is.
Gezegend Jij die Licht bent.

5e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Behoed ons voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen
en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.

4e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Hart dat klopt van verlangen
om liefde te zijn
Hart dat open is nieuwe kansen geeft
zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg die Leven geeft
is voluit leven.

 

3e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:
Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.

2e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:
Dat jouw leven
anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg
zegent.

1e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

 Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt: Vuur van verlangen naar recht en vrede,
Licht en Liefde
dat wij worden mens – medemens – naaste.

Bloemschikking ter gelegenheid van Kerst in de Ontmoetingskerk

Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte
van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De bloemenschaal staat symbool voor het nieuwe begin.

Gedicht
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

   

   

Bloemschikking Adventsperiode Ontmoetingskerk

Vier kaarsen branden ’s nachts
ze schijnen op wat komen zal
op een geschenk zo lang verwacht
voor jou, voor mij, voor iedereen en overal.

Drie kaarsen geven hun licht
voor een prachtig vergezicht.
Kom laten we opstaan
en de toekomst tegemoet gaan.

Twee kaarsjes zijn een teken in de nacht,
God zet de wereld in het licht.
En iedereen  die daar op wacht
krijgt vast een lach op zijn gezicht.

Met een kleine vlam
begint het Grote Licht
De Heer komt naar ons toe
Dat is een goed bericht