Liturgische Schikking

Liturgische schikking bij Kerst

De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen plaatsen we bloemen van de phalaenopsis in buisjes. Tussen de stralen hebben we sterretjes geplaatst. Er is een lichtsnoertje gebruikt om de schikking extra te laten stralen. In het licht van Kerst, de komst van Christus, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf. De paaskaars wordt aangestoken.

Meditatieve tekst
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

       

       

Liturgische schikking bij de vierde adventszondag

De zonnestralen worden langer en talrijker. We plaatsten wilgenkatjes tussen de stralen. Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen met een knop, gewikkeld in blad. De bollen omwikkelen we met het grote blad van de schoenlappersplant.
De vier kaarsen worden aangestoken.

Meditatieve tekst
Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.

     

Liturgische schikking bij de derde adventszondag

Als je veel hebt… deel dan met de ander. Tussen de stralen plaatsen we tarwe-aren, gerst, of spelt. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt een zelfgebakken challah-brood. (challah-brood is een traditioneel gevlochten brood dat gegeten wordt op de sabbat)
De 3 kaarsen links worden aangestoken.

Meditatieve tekst
Deel met elkaar
het brood,
het leven
in het volle licht.

       

           

Liturgische schikking bij de tweede adventszondag

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht. De 2 kaarsen links worden aangestoken.

Meditatieve tekst
Johannes doopte
met Levend water,
in het morgenlicht
vol van verwachting!

       

       

Liturgische schikking bij de eerste adventszondag

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Wij gebruiken voor de stralen alleen gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. De kaars links wordt aangestoken.

Meditatieve tekst
Gedroogde grassen,
als stralen van de zon. –
Morgenlicht –
vol verwachting.

        

       

Liturgische schikking bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit is de dag van gedenken en worden de namen genoemd van hen die van ons heengingen.
Voor elke naam die genoemd wordt is er 1 lichtje ontstoken. De kaars in het hart welke in het midden van de kleine kaarsen is geplaatst brandt voor hen die deel uitmaakten van onze levenskring en wier namen niet in deze dienst worden genoemd.

Het gedicht wat is gelezen tijdens de dienst:

U, God en Schepper tot in eeuwigheid,
U hebt uw naam verbonden aan de mensen.
U bent begin en einde van de tijd
en blijft nabij tot achter alle grenzen.
U kent ons hart in alle kwetsbaarheid
en ons verlangen, onze stille wensen.

De namen van hen die gestorven zijn
noemen wij hier, wij kunnen niet vergeten,
al voelen wij nog dagelijks de pijn,
wij willen blijvend van hun liefde weten.
Laten zij in uw hand geschreven zijn
met nieuwe namen, hoe zij zullen heten.

God, wees bij ons in uw barmhartigheid,
geef ons vertrouwen in het goede leven,
dat wij niet zonder U in deze tijd,
maar met uw Naam in onze hand geschreven,
de wegen gaan van uw gerechtigheid.
U hebt ons immers zelf uw woord gegeven.

 

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 23-05-2021, Pinksteren

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de blauwe bloem met daaronder Asparagus die in een vaasje aan een tak zijn bevestigd. Zeven rode lichtjes op de spiegel symboliseren het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken.

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als de dauw,
kom dan, laaf ons met uw goedheid,
vervul ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven,
herschep ons.

       

       

Pasen 2021

Op de spiegel staan in de vorm van een hart vaasjes met bloemen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Gij raakt ons aan met uw licht
en doet ons opstaan, een nieuwe dag tegemoet
Gij raakt ons aan met uw liefde
en geeft ons de motivatie om te doen wat we te doen hebben
Gij raakt ons aan met uw Geest
en geeft ons de inspiratie het kwade te weerstaan
en het goede te zoeken
Gij raakt ons aan met uw nabijheid
en wordt daarmee het dragende geheim van iedere ontmoeting
Gij, die hoort en ziet en weet
ga met een ieder van ons mee
als de schaduw aan onze rechterhand

   

   

6e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Zoon van David gezegend met de liefde van de Eeuwige.
Hij leert ons met nieuwe ogen te kijken,
met andere oren te luisteren,
recht te maken wat krom is.
Gezegend Jij die Licht bent.

5e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Behoed ons voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong die roddel en laster zaait.
Leer ons onze tong te bedwingen
en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg die ieder mens tot zijn recht laat komen.

4e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

Hart dat klopt van verlangen
om liefde te zijn
Hart dat open is nieuwe kansen geeft
zonder boosheid en bitterheid.
Hart hebben voor de weg die Leven geeft
is voluit leven.

 

3e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:
Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.

2e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:
Dat jouw leven
anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg
zegent.

1e Zondag van de 40-dagentijd

Gedicht behorend bij de liturgische bloemschikking:

 Licht dat leven geeft aan mens en wereld.
Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven.
Kracht die uitzicht geeft aan wie niet gezien worden.
Gij die genoemd wordt: Vuur van verlangen naar recht en vrede,
Licht en Liefde
dat wij worden mens – medemens – naaste.

Bloemschikking ter gelegenheid van Kerst in de Ontmoetingskerk

Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte
van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De bloemenschaal staat symbool voor het nieuwe begin.

Gedicht
Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

   

   

Bloemschikking Adventsperiode Ontmoetingskerk

Vier kaarsen branden ’s nachts
ze schijnen op wat komen zal
op een geschenk zo lang verwacht
voor jou, voor mij, voor iedereen en overal.

Drie kaarsen geven hun licht
voor een prachtig vergezicht.
Kom laten we opstaan
en de toekomst tegemoet gaan.

Twee kaarsjes zijn een teken in de nacht,
God zet de wereld in het licht.
En iedereen  die daar op wacht
krijgt vast een lach op zijn gezicht.

Met een kleine vlam
begint het Grote Licht
De Heer komt naar ons toe
Dat is een goed bericht