Liturgische Schikking

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 2e zondag van de 40-dagentijd 17 maart 2019:

De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden
snijden De Griekse letter chi, de 22ste letter in het oud-Griekse alfabet heeft die vorm. Het is de eerste letter van het
woord Christus, een van de namen voor Jezus.

Meditatieve tekst
Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand
acht ,
verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan
en een visioen op een nieuw begin.

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 1e zondag van de 40-dagentijd 10 maart 2019:

De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. In elke fles worden een of meer paarse tulpen geplaatst. In de christelijke traditie is de tulp het symbool van gebed.
De bloem staat open naar boven.

Meditatieve tekst:
Steeds weer anders
zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
Ik volg Hem,
maar volgen kan ik Hem niet.
In de kring verbonden
door ranken van trouw
voor een nieuw begin.
Je hoofd buigen en
fluisteren met de Geest.

   

 

 

 

 

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de Eerste Kerstdag 25 december 2018:

Het feit dat God het allerbelangrijkste is in het leven doet de mensen van blijdschap jubelen en juichen. Wat betekent dat, God is koning? Dat de liefde, de heelheid en de inspiratie van God de mens steeds weer aansteken. Jeruzalem, hart van het vieren van het geloof en stad waar mensen van dromen, bereidt zich voor op de Eeuwige.
Licht maakt mogelijk dat wij zien, inzien wat er allemaal gaande is in het leven. Het licht breekt als het ware in, in de onverlichte staat van ons leven. Wie het licht ongehinderd binnen laat komen, wie er niet meer bang voor is, die ziet zelf en kan het licht laten zien aan anderen.Wie het licht ontvangt zal kind van God worden, geboren uit een aardse vader en moeder, en uit God, bron van dat Licht. Door te zien hoe de getuige van dat Woord, Jezus, ons daartoe oproept. Het licht doet iets met ons en nodigt ons uit het door te geven.

Meditatieve tekst
licht
dat de duisternis verdrijft
liefde dat harten verwarmt
inspiratie om er te zijn
voor de ander

        

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de vierde adventszondag 23 december 2018:

In Lucas 1:39-45 jubelt Elisabeth dat Gods woord in vervulling zal gaan. Zij en Maria verwachten beiden een kind, en beide kinderen zijn een wonder. Het stramien van het verhaal laat zien dat deze kinderen zijn voorbestemd voor een bijzonder leven: Johannes als boodschapper en Jezus als de gezalfde.
Er wordt iets van de mensen zelf verwacht, actieve inzet voor het goede in het leven, kiezen voor kwetsbaren, armen en kinderen. Er is iemand nodig die voor het gekwelde volk zal opkomen en hen zal beschermen als een herder. Iemand met herderlijke kwaliteiten, die weet wat het volk nodig heeft om in veiligheid te zijn, die weet hoe leiding te geven.
Lucas laat deze droom met dit verhaal van Maria en Elisabeth uitkomen. Ook al zijn de kinderen nog niet geboren, er ligt een verantwoordelijke taak voor hen klaar. Profetische woorden die het
kwetsbare leven van de mensen zien, en die weten dat bescherming voor hen onontbeerlijk is.

Meditatieve tekst
Vluchtelingen
Waar kunnen zij leven?
Wat zullen zij eten?
Verwachtingen?
Onverwacht
hoopvol licht

        

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de derde adventszondag 16 december 2018:

Het goede nieuws is: er is een nieuw begin mogelijk! Profetische woorden van
Sefanja; zijn naam betekent ‘door God bewaard’. En ook van Johannes: zijn naam
betekent ‘door God begenadigd’. Wie terugkeert, dat wil zeggen zich omkeert en de weg terug gaat naar de goede verhoudingen tussen mensen, voldoet aan de bedoelingen van God.

Meditatieve tekst
Kinderen die anders zijn
God beschermt
door God begenadigd
dromen bewaarheid
Leven naar het licht

         

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de tweede adventszondag 9 december 2018:

We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De basis van onze symbolische schikking is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water, vuur, aarde en lucht.

Gedicht:
Kinderen in het donker
vinden soms graag
lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.

            

 

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de eerste adventszondag 2 december 2018:

Het thema van de adventsperiode 2018 is ‘Geef licht’, een passend thema in de donkere dagen voor Kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.

Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend. De kubus symboliseert de aarde en je kunt als het ware onder de aarde doorkijken. Letterlijk kun je door onze geschiedenis heen kijken en krijg je zicht op het licht van advent.

Meditatieve tekst:
Licht dat dwars door het donker heen kijkt
daagt in onze duisternis.
De gebeden die vervuld worden in het vooruit kijken
zien de toekomst van de Heer.
De toekomst waar we in mogen geloven.

(klik op de foto’s voor een vergroting)

            

Tekst en uitleg horende bij de liturgische bloemschikking van de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018:

Gedachteniszondag 25 november 2018

onze Namen….

Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand
als een teken dat ons leven
in U Heer, is ingeplant.

Steeds als Gij uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien
op uw goddelijk gezag.

Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in Uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht

(schrijver onbekend)