Liturgische Schikking

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 11-03-2020, Biddag in de 40-dagentijd

Schikking
De bollen zijn gevuld met voedsel voor de planten die nog komen gaan. Dit beeld bevestigt de gedachte van ‘iets achter de hand hebben voor mindere tijden’. De bollen in de stip symboliseren de wens voor groei en welvaart waarbij de wortels staan voor de stabiliteit en steun die ‘het wortelen’ in de aarde biedt.

Tekst voor de viering
Van licht kunnen we geen voorraadje aanleggen, in de zomer kunnen we niet sparen voor de winter. Licht is er wanneer de zon opkomt of als we licht aandoen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen, naar wie (of wat) we ontmoeten op onze weg in het leven. Het licht in ons mag schijnen. De bloemschikking van vandaag met narcisbollen met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te schudden wat we niet nodig hebben. En duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 08-03-2020, de 2e zondag van de 40-dagentijd

Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd, zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent ‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat “Gedenk uw barnhartigheid Heer”

Bij de schikking:
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al maar voor een groot deel nog niet zichtbaar

Tekst voor de viering:
Een stem uit de hemel –het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand –Petrus, Jakobus en Johannes – waren er getuigen van Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim- de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van 01-03-2020, de 1e zondag van de 40-dagentijd

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

Tekst voor de viering:
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien. Je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is, Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het leven.

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van Eerste Kerstdag 25-12-2019

Bij de schikking
“Het licht schijnt in de duisternis”

Tekst voor in de viering
De kroon op al deze kransen is de bol in de top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft. In de Kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 4e Adventszondag 22-12-2019

Bij de schikking
“Gods belofte van zegen en genade”.
De teksten van vorige week verwezen naar geboden en regels en deze zondag staat in het teken van de trouw van God aan ons. Want God is een God die vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen. In de natuur symboliseert de klimop “trouw”. De plant is het hele jaar groen, biedt schuilplaatsen voor dieren en de plant hecht zich aan de ondergrond

Tekst voor in de viering
De vierde en laatste krans is groen van de klimop. Een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd en weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg maar één met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 3e Adventszondag 15-12-2019

Bij de schikking
“de Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God”
Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal

Tekst voor in de viering..
Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer) Erop ligt een snoer pinda’s voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op, hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen en te ontvangen.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 2e Adventszondag 08-12-2019

Bij de schikking
Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen. “Oorlogen zijn verleden tijd”…. De mensheid is in dit visioen, onder leiding van het “Goede”,in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade. Een symbool voor dat zelfreinigend vermogen is Eucalyptus cinerea.

Tekst voor in de viering:
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladeren met de opgerolde scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dat leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttig werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

   

   

Tekst en uitleg behorend bij de liturgische schikking van de 1e Adventszondag 01-12-2019

Bij de schikking
God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt.
Kuddes worden van oudsher verzameld binnen en omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar. De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk , waardoor de schapen (bolletjes wol) zich veilig kunnen verzamelen.

Tekst voor in de viering:
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

   

   

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november 2019 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dit is de dag van gedenken en worden de namen genoemd van hen die van ons heengingen.

Vijf kaarsen: Voor elke naam die wordt genoemd is een kaars ontstoken
Grote kaars: Voor hen die deel uitmaakten van onze levenskring en wier namen niet in deze dienst werden genoemd.

Koester de namen die wij hier gedenken
dat zij geborgen zijn in uw genade
dat zij gekend zijn bij U en bij Ons.