Nieuw bestuurslid “Stichting Schuldhulpmaatje”

Het laatste jaar is enkele keren geschreven over de oprichting van een “Stichting Schuldhulpmaatje” in de gemeente Dalfsen en is gevraagd om de personen die zich als bestuurslid voor deze stichting in willen zetten. Intussen zijn vier bestuursleden bekend en de stichting is opgericht onder de naam “Voor Elkaar Dalfsen”.
Het bestuur van de Stichting is op zoek naar een vijfde bestuurslid. Hij/zij zal als eerste taak het verzorgen van de communicatie hebben, waarbij kennis en gebruik van Instagram/Facebook e.d. als een pré wordt gezien. De voorkeur gaat uit naar iemand uit Nieuwleusen. Er is een beschrijving van functie en de taken bekend.
Als u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u zich melden bij Tinie Hekman, mailadres: tinie.hekman@pknnieuwleusen.nl. (Diaconie Hervormde Gemeente) en Eline Bovenhuis  mailadres: alberteneline@home.nl (Diaconie Gereformeerde Kerk).