Oranjedienst 2017 zondag 3 september

Voorafgaand aan de Oranjeweek in september a.s. starten we op zondag 3 september de feestweek met een Oranjedienst.

Dit keer begint de dienst om 11:00 uur zodat na de dienst genoeg tijd is voor ontmoeting.

Het thema is: Laten we gaan eten en feest vieren. Een bekend verhaal van een vader en zijn zonen.

De heer Olaf ten Napel uit Zwolle, een pastoraal jongerenwerker van de VEZ, verleent zijn medewerking aan deze dienst.

Dit keer hebben we muzikaal talent uit eigen dorp benaderd voor de zang en muziek. Er zullen veel bekende en inspirerende liederen worden gezongen.

De Oranjedienst wordt door een klein groepje enthousiaste christenen uit ons dorp georganiseerd. Allen met hetzelfde ideaal en gedreven door één en dezelfde Geest: getuigen van Gods liefde, van een God die mensen wil redden van zonde en dood en mensen in nood of verdriet wil bijstaan. En dat op een moment en op een plaats waar mensen uit verschillende christelijke gemeenschappen elkaar treffen, ontmoeten en bijstaan.

Opnieuw vragen we uw medeleven, in woord, gebed of actie, voor deze Oranjedienst.

Velen hebben vorig jaar hun medewerking ook op één of andere manier aangeboden. En ook dit jaar nodigen we opnieuw mensen uit om ons te helpen bij de uitvoering van deze dienst.

De mogelijkheden zijn divers: Opruimen, Catering, EHBO, Nazorg, Opbouw (zaterdag), Opvang kinderen, Parkeren toezicht, Springkussen toezicht, Stoelen aanslepen (zaterdag), Stoelen wegbrengen (maandag), Techniek, Welkom heten, Kramen bemensen, Overige taken.

Via de mail of telefoon kun je je opgeven om weer mee te doen en aangeven waarmee.

Namens de leden van de Oranjedienstcommissie:
Bas Timmerman, Gert van der Veen, Janneke Kooiker en Freek Jonkman.

Mail: jf.jonkman@home.nl Telefoon: 0529-483960