Terugblik op gezellige avond sectieteams Ontmoetingskerk

De zaal van de kerk is gereserveerd, de organisatie van de avond is in gang gezet en de koffie/thee is op voorhand al bijna ingeschonken door onze kosteres… Hoog tijd om elkaar weer te ontmoeten! Alle sectieteams worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse avond waarop we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het bezoekwerk.”

Bovenstaande tekst stond op de uitnodiging die alle wijkcontactpersonen, ouderlingen en diakenen ontvingen voor een gezellige avond voor alle sectieteams. Dat er gehoor werd gegeven aan de uitnodiging was te zien aan de vele mensen die afkwamen op deze avond.

Voor de pauze hebben we de dingen van huishoudelijke aard met elkaar besproken. Daarbij was er gelegenheid om gedachten, ideeën of vraagtekens bij en van het bezoekwerk in de sectie bespreekbaar te maken.

Daarna was er een korte pauze, waarin we elkaar op informele wijze konden spreken.

Na de pauze was het tijd om naar verhalen te luisteren, verteld door Greet Woortmeijer. Ze vertelde mooie, grappige, oude volksverhalen en gedichten in het dialect. Alle aanwezigen genoten zichtbaar van de verhalen, waarbij sommigen toch wel erg nieuwsgierig waren naar details van het verhaal na afloop. Maar ze liet niets los en liet het over aan onze eigen fantasie en invulling……

Het was een gezellige avond!

Liturgische Schikking in de Ontmoetingskerk

De bloemendienst van de Ontmoetingskerk heeft een Liturgische schikking gemaakt in het kader van de Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. Klik op de link aan de rechterzijde van deze pagina om de foto te bekijken en de uitleg met het gedicht te lezen.

Kerstconcert Sallands Bachkoor 22 december in Ommen

Het Sallands Bachkoor geeft op donderdagavond 22 december een kerstconcert in de Hervormde kerk van Ommen. Het concert begint om 20.15 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Behalve eeuwenoude Christmas Carols zingt het Sallands Bachkoor ook enkele delen uit de Messiah van Händel.

Verdere informatie: 
dirigent: Leendert Runia, fluit: Mirjam Altena, piano: Jan de Roos
entree: € 17,50 in voorverkoop, € 20 aan de zaal; jongeren t/m 18 jaar € 10.

Voorverkoopadressen: Multimedia The Read Shop en Boekhandel De Welle in Dedemsvaart, The Read Shop in Ommen, of via sallandsbachkoor.nl

Actie Schoenendoos

Op zondagmorgen 13 november zijn in de Maranathakerk en de Grote Kerk weer schoenendozen ingeleverd voor de ‘‘Actie Schoenendoos”. De kinderen van de kinderkerk/nevendienst hebben de dozen weer mooi versierd. De dozen gaan naar kinderen in o.a. West-Afrika, Oost-Europa & Midden-Oosten. Want juist in deze landen hebben de kinderen het erg moeilijk en zo’n mooi gevulde doos maakt een kind erg blij!

Een Actie4Kids Schoenendoos: voor jou van mij!

De mooi versierde schoenendozen zijn door jong en oud weer gevuld met o.a. schoolspullen, tandpasta, tandenborstel, speelgoed en knuffels. Actie4Kids doet er nog een cadeautje bij: het goede nieuws van het evangelie in de vorm van een boekje met Bijbelverhalen. Want goed nieuws hebben kinderen hard nodig in een tijd waarin zoveel angst voor de toekomst is.

Namens de kinderen alvast bedankt!

 

Medgidia zomer 2017

Jongelui komende zomer willen we weer een jongerenreis organiseren. Wie lijkt het wat om met een groep ruim tien dagen op pad te gaan en de kinderen in Medgidia een prachtige week te bezorgen. Ben je 18 jaar of ouder en durf je deze uitdaging aan meld je dan aan door een mailtje te sturen naar sandrapasman@hotmail.com. Het zou mooi zijn dat er ook deze keer weer een paar jongens [kerels] meegaan. Omdat in deze gezinnen de vaders vaak weg zijn is het wel zo leuk dat er wat jongens meegaan om “echte” mannen dingen te doen. Denk daarbij aan ravotten en voetballen. Wil je eerst nog meer informatie vraag het Sandra. Kom op zet die stap en ga dit avontuur aan. Aanmelden kan tot en met 18 november.

Groet namens de werkgroep Dick en Gerrie.

Kerktv en beamers in de Ontmoetingskerk.

Afgelopen tijd is er druk gewerkt aan het realiseren van kerkTV. Hierdoor is het mogelijk dat diensten die gehouden worden in de Ontmoetingskerk nu ook thuis te kijken zijn. Hierdoor wordt het voor de mensen die niet naar de kerk kunnen mogelijk om ‘dichterbij’ de kerk te zijn.
Om enkele richtlijnen en regels voor de uitzendingen vast te leggen, is er een reglement gemaakt. Hierin staat beschreven welk doel de kerk heeft. Dit reglement is onlangs goedgekeurd door de kerkenraad en zal binnenkort online beschikbaar komen via www.kerkpleinnieuwleusen.nl. Ook ligt er een exemplaar bij de koster. Deze is ter inzage op te vragen.
Via het klankbord en de zondagsbrief wordt bekend gemaakt wanneer de eerste diensten beschikbaar komen. Om verder informatie te krijgen maar ook de opgave te doen om hulp te krijgen bij de installatie thuis van apparatuur wordt er op 24 november een informatieavond gehouden. Hierbij bent u voor deze avond uitgenodigd.
Naast de kerkdienstgemist wordt er binnenkort ook overgaan op notenschrift via de beamers. Het was een behoorlijk karwei om het programma Easyworship in te richten. Door vele uren in te zetten hebben Jaap Snijder en Jasper Haan het programma ingeregeld en zo’n 1200 liederen ingevoerd. Hierdoor wordt een lang gekoesterde wens vervuld en wordt het zingen in de kerk een stuk plezieriger.
Graag zien we u terug op 24 november op de informatieavond.

De schermen hangen!!

Voortgang werkzaamheden av-installaties (audio visueel).
In de afgelopen 5 weken zijn de leden van de Bouwcommissie samen met een aantal vrijwilligers erg druk geweest met voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de av-installaties in beide kerken. Het meest zichtbaar zijn uiteraard de leidingen die in de Grote Kerk in de wanden zijn gefreesd, maar er zijn ondertussen ook mantelbuizen met bekabeling onder de vloer aangebracht en de regie-desk is ter plaatse getimmerd. Tevens is de meterkast in de hal groter gemaakt, zodat er een installatiekast geplaatst kan worden en de centrale verwarming installatie is gedeeltelijk aangepast.
Voordat de leverancier Schaapsound maandag 31 oktober in de Grote Kerk kon starten met het aanbrengen van de installatie, moest er voorin de kerk nog een kabelgoot gemaakt worden en de laatste bekabeling aangebracht worden. Nadat de installatie door de leverancier gereed is, moet alles nog verder worden afgewerkt onder leiding van de Bouwcommissie.

Vanmorgen konden we het resultaat zien:
av-02b-medium av-01b-medium
Achter in de kerk hangt een beamer, die de informatie op de achtermuur projecteert.
In de Maranathakerk zijn we ondertussen ook begonnen met het plaatsen en lakken van de elders getimmerde  regie-desk. Er zijn gaten geboord in de vloer nabij de buitengevel en achter in de kerkzaal, dit t.b.v. de mantelbuizen en bekabeling. Achter in de kerkzaal moest hiervoor eerst een gedeelte van de tegelvloer worden gesloopt. Ook zijn we buiten bezig geweest om een sleuf te graven en te dichten. Ook dit was t.b.v. de mantelbuizen en bekabeling.
Voordat de leverancier op maandag 12 december hier gaat starten met de installatie, moet er nog veel gebeuren op het gebied van het aanbrengen van bekabeling en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Ondertussen is links van de regie-desk, de achterste kerkbank verwijderd. Rechts van de regie-desk zal dat binnenkort ook gaan gebeuren. Op de ontstane lege plaatsen zullen losse stoelen worden neergezet, zodat er straks geen losse obstakels meer in het gangpad voorkomen. Bij calamiteiten zouden die erg gevaarlijk zijn op de vluchtroute. De losse stoelen achter het linker zijvak zullen binnenkort verplaatst worden naar het middenvak.