Informatiebrief aan alle gemeenteleden van de Hervormde gemeente

Lieve gemeenteleden,
Nu het coronavirus ook in ons land zich verspreidt en onze samenleving in zijn greep neemt, heeft onze regering een aantal drastische maatregelen genomen om de gevolgen zoveel mogelijk te beteugelen.  Wij beseffen en ervaren allemaal dat de afgekondigde maatregelen een grote inbreuk op ons normale leven en onze samenleving doet en her en der diep insnijden.

Tegelijk is er bij heel velen het besef dat wij er samen voor staan en dat er geen andere weg is dan met elkaar de aanbevelingen op te volgen in de hoop op betere tijden. [Lees meer…]

Even doen!

Laten we dit met z’n allen doen: een kaartje naar een ziekenhuis of zorginstelling in je buurt.
Dan staat er in no-time een ‘bemoedigingsbord’ bij de personeelsingang of kantine.

Een hart onder de riem vanuit de samenleving voor wie het verdient en nodig heeft!

En op de foto’s vind je een voorbeeld.

Superleuk online kinderprogramma voor jou!

Hoi!
Misschien kun je zondag niet naar de kerk vanwege het Coronavirus. Wie weet vind je het wel leuk om toch naar een Bijbelverhaal te kijken en te luisteren.

Ik heb speciaal voor jou een aantal leuke video’s gemaakt over het verhaal van Abram die door God wordt geroepen.

klik hier voor het verhaal

Kerkdiensten a.s. zondag

Beste gemeenteleden,

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raadt de leiding van de Protestantse Kerk de plaatselijke gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten, ook als dat om kerkdiensten gaat.
Als moderamen van de Gereformeerde kerk volgen wij dit advies. Daarom gaan de diensten van aanstaande zondag 15 maart niet door.

Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Keruitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
Via de website www.kerkpleinnieuwleusen.nl houden wij u, indien van toepassing, van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.
Het zou fijn zijn als u dit bericht met zoveel mogelijk mensen wilt delen.

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,

H. Bijker-Grolleman, scriba.

Tel. 0529482185

Bericht van het moderamen over Corona en de diensten

Naar aanleiding van de berichten van de Rijksoverheid en van de regelingen en maatregelen die donderdagmiddag 12 maart zijn afgekondigd, hebben wij donderdagavond als moderamen vergaderd om voor de komende zondag 15 maart allereerst maar ook voor enkele zondagen daarna te overleggen wat ons als kerkenraad en gemeente te doen staat. Leidend is de regel dat de PKN en ook onze gemeente zich conformeert aan de maatregelen van de overheid.

Allereerst betekent dat, dat wij geen samenkomsten (en dus ook geen diensten) beleggen waar meer dan 100 mensen verwacht worden. Voor de diensten van zondag 15 maart in de Grote kerk betekent dit dat deze diensten komen te vervallen. [Lees meer…]