Hulp gezocht

Hulp gevraagd voor activiteiten in de Hulstkampen op 18 oktober 2018.

Het collectedoel van de Avondmaalscollecte op 16 september jongstleden was “de Hulstkampen”.
Op donderdag 18 oktober is het zover en zal er die dag een grote paardentram rondritten maken
door Nieuwleusen met als passagiers mensen die zorg krijgen vanuit de Hulstkampen.
Ook is er gezelligheid in het restaurant waar de koffie/ thee klaar staat met een buffet van eigen
gebakken koek, cake of taart!
Om deze dag tot een succes te maken, hebben we uw/ jullie hulp nodig!

Waar zijn we naar op zoek?

 • Mensen die willen helpen bij het in- en uitstappen van de paardentram. Dat wil zeggen
  mensen een arm geven of ondersteunen, rolstoelen duwen, zodat iedereen in en uit de
  wagen komt.
 • Mensen die taart, cake of koek willen bakken voor 18 oktober, zodat iedereen kan genieten
  van wat lekkers bij de koffie/ thee.
 • Mensen die willen helpen in het restaurant om de koffie/ thee te schenken en het lekkers uit
  te delen. Een gezellig praatje maken met elkaar hoort daar natuurlijk ook bij!Lijkt het u of jou leuk om op 18 oktober een paar uurtjes te helpen of iets te bakken voor deze dag,
  dan kunt u zich inschrijven op de formulieren die in de kerken in de hal liggen of u kunt contact
  opnemen met onderstaande mensen.
  De lijsten liggen op zondag 30 september, 7 oktober en 14 oktober in de kerken.
  Opgave per mail of telefoon graag voor 14 oktober.
  Alvast hartelijk bedankt !

Namens de gezamenlijke diaconieën
Hetty Ekkelenkamp email: hettyjannes@hetnet.nl telefoon: 0529-481563
Eline Bovenhuis email: alberteneline@home.nl telefoon: 0529-485116

Uitvoering van de Elias door het Sallands Bachkoor

Elias

Op zaterdag 10 november 2018 geeft het Sallands Bachkoor een concert in De Antenne in Dedemsvaart waarbij de Elias (opus 70) van Felix Mendelssohn-Bartholdy op het programma staat. Een grote productie met acht solisten en begeleiding van het Nationaal Symfonisch KAmerorkest (NASKA), natuurlijk onder leiding van onze dirigent Leendert Runia. De Elias is een groots bijbels oratorium uit de 19e eeuw en vertelt het meeslepende verhaal van de oudtestamentische profeet Elia. De Elias imponeert omdat Mendelssohn met name de natuur krachtig en prachtig weet te verklanken. Lees meer over het ontstaan en de inhoud van dit oratorium op onze site. Het belooft een geweldige uitvoering te worden.

Kaarten kosten € 30,- en voor mensen jonger dan 30 jaar € 20,-. Door vroeg, vóór 15 oktober, kaarten te bestellen, krijgt u een gereserveerde plek!

Hou onze website in de gaten voor actuele informatie: www.sallandsbachkoor.nl

 

 

Bespreking van dienst en preek

In de Hervormde kerkenraad is afgesproken dat het goed is om binnenkort eens per maand na de morgendienst een moment te creëren om de preek na te bespreken. Normaliter gaat iedereen direct na afloop van de dienst zijns of haars weegs, naar de koffie in de kerk, thuis of elders. We willen – in principe – de eerste zondag van de maand nu eens laagdrempelig de mogelijkheid bieden om gewoon kort en informeel eventjes na te praten voor wie wil, samen met de dominee en dienstdoende ambtsdragers in een van de zaaltjes, over hoe de dienst en preek is ervaren. Dat kan waardevol en opbouwend zijn, om daarvan elkaar iets terug te geven en te delen. In oktober willen we hier mee gaan beginnen, en staat dit dan ook op de achterzijde van het Klankbord, waar en wanneer deze momenten zijn. Maar dan weet u er alvast van!

Jonge ouders kring: Trouw

De kring voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd gaat ook dit jaar weer verder: eenmaal per maand komen we samen. Op 18 september weer voor het eerst in de Maranathakerk, onder leiding van ds. Trouwborst. We hebben het dan over het onderwerp ‘’Trouw’’. Wat is trouw? Duidelijk is dat er zonder ‘’trouw’’ geen ‘’vertrouwen’’ groeit. Zo heb je als ouders iets heel belangrijks te bieden aan je kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe bied je hen vertrouwen? Hoe geef je trouw vorm? En tot hoever gaat trouw? Soms moeten we het in onze drukke tijd overal tegelijk zijn: trouw aan je kinderen, trouw aan je partner, trouw aan je familie, trouw aan je werk, trouw aan je vrienden, trouw aan jezelf, trouw aan God. Dat kan ook wel eens botsen, of uitputten. Wat dan? Gelukkig mogen we dit zeker weten: dat God trouw is naar ons toe. Daar hebben we het ook over: over Zijn trouw, die ons leven draagt! Wees welkom om mee te doen! 18 september, om 20.00 uur in de Maranathakerk. Info en opgave: mail ds. Trouwborst.

Bijbelkring

Ook dit jaar gaat de Bijbelkring weer verder, waarin we per keer een compleet Bijbelboek bespreken, dat de deelnemers thuis al hebben kunnen lezen. Alle vragen en opmerkingen die boven zijn gekomen bij het lezen bespreken we dan met elkaar, en ds. Trouwborst geeft waardevolle achtergrondinformatie bij de Bijbeltekst en het Bijbelboek. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook als u/jij zomaar eens een keertje wilt komen kijken. De eerstvolgende keer is: dinsdag 25 september, om 20.00 uur in de Maranathakerk. We bespreken dan Jesaja 1-39 (dat een afgerond geheel is binnen het boek Jesaja). Nadere informatie of opgave: mail ds. Trouwborst.

Catechese

We zijn blij dat de oproep in het vorige Klankbord om meer leiding goed is verstaan. We kunnen nu van start, als volgt: Janneke Kooiker geeft leiding aan de groep brugklascatechisanten (de toerusting wordt hier verzorgd door ds. Hoekstra). De groepen van de huiscatechese (13-15 jarigen) worden geleid door: de duo’s Natasja Vasse & Hennie Vasse, Janine Prins & Gerard den Ouden en door Diny Klein (de toerusting wordt hier verzorgd door ds. Trouwborst). De 16+ catechese wordt verzorgd door ds. Develing.
We hebben er weer veel zin in om zo met het geloof en elkaar op weg te gaan. Een uitnodiging wordt persoonlijk per post verstuurd, levert u/jij die ook op tijd in? Voor verdere info: Erica Adams of ds. Trouwborst